Συνεχης ενημερωση

  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜ/ΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣ/ΩΝ (ΓΕΚΤΕΡΝΑ)

  6,1000

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 6,0000
  • Υψηλό 6,2700
  • Χαμηλό 5,9600
  • Όγκος 98.379
  • Τζίρος 602.253 €
  • Πράξεις 566
  17/01 2019

  ΓΕΚ Τέρνα: Αγορά ιδίων μετοχών

  Με συνολική αξία συναλλαγής 25.200,00 ευρώ.

  03/01 2019

  ΓΕΚ Τέρνα: Αγορά ιδιων μετοχών

  Με συνολική αξία συναλλαγής 198.000,00 ευρώ.

  28/12 2018

  ΓΕΚ Τέρνα: Αγορά ιδίων μετοχών

  Με συνολική αξία συναλλαγής 10.837,76 ευρώ.

  26/10 2018

  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αγορά 10.000 ιδίων μετοχών

  Αγορά 10.000  ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης  4,42 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής  44.200,00 ευρώ.

  07/09 2018

  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αγορά ιδίων μετοχών

  Συνολική αξία συναλλαγής 74.850,00 ευρώ.

  30/08 2018

  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αγορά 10.000 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης 5,15 ευρώ ανά μετοχή.

  03/03 2017

  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αγορά 3.516 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 3.516 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 2,27 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 7.981,32 ευρώ, προέβη στις 2/3 η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

  02/03 2017

  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αγορά 4.017 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης 2,26 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 9.078,42 ευρώ.

  01/03 2017

  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αγορά 23.998 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης 2,2580 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 54.186,88 ευρώ.

  28/02 2017

  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αγορά 25.198 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 25.198 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,2597 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 56.940,98 ευρώ, προέβη στις 24/2 η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

  24/02 2017

  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αγορά 23.555 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 23.555 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 2,2493 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 52.981,68 ευρώ, προέβη στις 23/2 η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

  23/02 2017

  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αγορά 22.300 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 22.300 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 2,26 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 50.398,00 ευρώ.

  22/02 2017

  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αγορά 14.000 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 14.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,28 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 31.920,00 ευρώ προχώρησε στις 21 Φεβρουαρίου η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ.

  20/02 2017

  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αγορά 11.960 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 11.960 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,28 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 27.268,80 ευρώ προέβη, μέσω του μέλους του Χ.Α. BETA ΑΧΕΠΕΥ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

  17/02 2017

  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αγορά 6.500 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης 2,28 ευρώ ανά μετοχή.

  15/02 2017

  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αγορά 21.251 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης 2,2802 ευρώ ανά μετοχή.

  14/02 2017

  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αγορά 21.000 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης 2,2989 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 48.277,46 ευρώ.

  13/02 2017

  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αγορά 8.000 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 8.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,30 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 18.400,00 ευρώ προχώρησε, μέσω του μέλους του Χ.Α. BETA ΑΧΕΠΕΥ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση.

  10/02 2017

  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αγορά 20.264 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 20.264 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,2524 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 45.642,14 ευρώ προχώρησε μέσω του μέλους του Χ.Α. BETA η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

  09/02 2017

  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αγορά 30.400 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 30.400 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 2,2541 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 68.524,51 ευρώ, προέβη στις 8/2 η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

  08/02 2017

  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πώληση 55000 μετοχών από κ. Δημήτρη Αντωνάκο

  Σε πώληση 55.000 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 125.523,88 ευρώ προχώρησε στις 7 Φεβρουαρίου ο κ. Δημήτριος Αντωνάκος.

  08/02 2017

  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αγορά 27.200 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης 2,2968 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 62.472,00 ευρώ.

  07/02 2017

  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αγορά 12.395 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 12.395 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,2997 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 28.504,37 ευρώ προέβη στις 6 Φεβρουαρίου η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

  06/02 2017

  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αγορά 12.100 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 12.100 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 2,2992 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 27.820,00 ευρώ, προέβη στις 3/ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

  02/02 2017

  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αγορά 20.533 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης 2,2764 ευρώ ανά μετοχή.

  01/02 2017

  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αγορά 31.000 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης 2,2617 ευρώ ανά μετοχή.

  30/01 2017

  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αγορά 20.800 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 20.800 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 2,3389 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 48.649,26 ευρώ, προέβη στις 27/1 η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

  27/01 2017

  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αγορά 8.300 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης 2,3794 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 19.749,00 ευρώ.

  27/01 2017

  ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αγορά 6.800 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης 2,9691 ευρώ.

  24/01 2017

  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αγορά 10.700 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης 2,3495 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 25.139,90 ευρώ.