Συνεχης ενημερωση

  UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΒΙΟΣΚ)

  0,4160

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,4110
  • Υψηλό 0,4180
  • Χαμηλό 0,4110
  • Όγκος 17.956
  • Τζίρος 7.411 €
  • Πράξεις 29
  15/03 2017

  Unibios: Με 12,80% στα δικαιώματα ψήφου η "Ορφέας Μαυρίκιος και Συνεργάτες"

  Ο κ. Μαυρίκιος ελέγχει άμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 8,91% έναντι 15,31% που κατείχε πριν και συνολικά (άμεσα και έμμεσα) ποσοστό 21,71% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου.

  23/03 2016

  Unibios: Δεν έχει επέλθει μεταβολή στα ελεγχόμενα από τον κ. Μαυρίκιο δικαιώματα ψήφου

  Η Unibios διευκρινίζει, σε συνέχεια της από 9/3/16 ανακοίνωσης για την αγορά 1.000.000 μετοχών από την εταιρεία Ορφέας Μαυρίκιος και Συνεργάτες Συμβουλευτική Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης...

  09/03 2016

  Αγοραπωλησία μετοχών της Unibios

  Σε πώληση 1.000.000 μετοχών της Unibios (που αντιστοιχούν 1.000.000 δικαιώματα ψήφου), συνολικής αξίας 64.491,75 ευρώ με τιμή 0,065 ευρώ ανά μετοχή, προέβη στις 9/3 ο κ. Ορφέας Μαυρίκιος,...

  25/01 2016

  Unibios: Αγορά 1.271 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 1.271 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,069 ευρώ προχώρησε στις 22 Ιανουαρίου η Unibios σε εκτέλεση της από 30.04.2015 σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

  21/01 2016

  Unibios: Αγορά 3.000 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 3.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης € 0,069 και  συνολική αξία συναλλαγής €210,66, προέβη στις 20/1 η Unibios, σύμφωνα με σχετικ΄γ ανακοίνωση.   

  24/12 2015

  Unibios: Αγορά 3.000 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 3.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης €0,07 προέβη την 23.12.2015 η UNIBIOS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

  04/09 2015

  Unibios: Αγορά 5.030 μετοχών από κ. Αντώνιο Σβορώνο

  Σε αγορά 5.030 μετοχών (που αντιστοιχούν 5.030 δικαιώματα ψήφου) συνολικής αξίας 456,57 ευρώ με τιμή 0,09 ευρώ ανά μετοχή προέβη την 03.09.2015 ο κ. Αντώνιος Σβορώνος, Πρόεδρος του Διοικητικού...

  25/08 2015

  Unibios: Αγορά 1.000 ιδίων μετοχών

  Στην αγορά 1.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης € 0,097 και συνολικής αξίας της συναλλαγής 100,10 ευρώ προέβη εταιρεία Unibios.

  19/05 2015

  Unibios: Αγορά 1.500 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 1.500 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης € 0,111, προέβη την 19.5.2015 η UNIBIOS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης.

  11/05 2015

  Unibios: Αγορά 1.800 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 1.800 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης €0,11, προέβη την 11.5.2015 η UNIBIOS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης.

  07/05 2015

  Unibios: Αγορά 1.600 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 1.600 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης € 0,117. Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε €190,81, προέβη στις 7/5 η Unibios, μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών "Ν. Χρυσοχοΐδης...

  22/04 2015

  Unibios: Αγορά 3.000 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 3.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,101 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 307,09 ευρώ, προέβη στις 22/4 η Unibios.

  22/04 2015

  Unibios: Αγορά 2.500 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 2.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης € 0,11 και συνολική αξία συναλλαγής στα € 278,71, προέβη στις 21/4/2015 η Unibios.

  15/04 2015

  Unibios: Αγορά 1.500 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 1.500 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,11 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 168,63 ευρώ, προέβη στις 15/4 η Unibios.

  08/04 2015

  Unibios: Αγορά 3.700 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 3.700 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης € 0,102, προέβη την 7.4.2015 η UNIBIOS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας. Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε...

  31/03 2015

  Unibios: Αγορά 3.000 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 3.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης € 0,099, προέβη την 31.3.2015 η UNIBIOS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

  27/03 2015

  Unibios: Αγορά 4.886 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 4.886 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,095 ευρώ προέβη στις 27 Μαρτίου η Unibios.

  24/03 2015

  Unibios: Αγορά 6.000 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 6000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,101 ευρώ και συνολική αξία 611,61 ευρώ, προέβη στις 23/3 η Unibios.

  23/03 2015

  Unibios: Αγορά ιδίων μετοχών στις 20/3

  Σε αγορά 3 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,088 ευρώ προχώρησε στις 20 Μαρτίου η Unibios, σε εκτέλεση της από 28/06/2013 σχετικής απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της.

  20/03 2015

  Unibios: Αγορά 5.000 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 5.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,090 ευρώ προχώρησε στις 19 Μαρτίου η Unibios, σε εκτέλεση της από 28.06.2013 σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

  19/03 2015

  Unibios: Αγορά 5.000 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 5.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,0974 ευρώ, προέβη στις 18/3/2015 η Unibios, σε εκτέλεση της από 28/06/2013 σχετικής απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της.

  16/03 2015

  Unibios: Αγορά 4.000 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 4.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,102 ευρώ, προέβη την 13/3/2015 η Unibios.

  20/11 2014

  Unibios: Αγορά και πώληση μετοχών στις 19/11

  Σε αγορά και πώληση μετοχών της Unibios προχώρησαν στις 19/11 αντίστοιχα ο κος Αντώνιος Σβορώνος και η εταιρεία Ένωσις.

  19/11 2014

  Unibios: Αγορά και πώληση μετοχών στις 18/11

  Σε αγορά και πώληση μετοχών της Unibios προχώρησαν στις 18/11 αντίστοιχα ο κος Αντώνιος Σβορώνος και η εταιρεία Ένωσις.

  17/11 2014

  Unibios: Αγοραπωλησίες μετοχών από "Ένωσις" και Αντ. Σβορώνο

  Σε αγορές και πώλήσεις μετοχών της Unibios προέβησαν πρόσφατα ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, Αντώνιος Σβορώνος και η "ΈΝΩΣΙΣ Α.Ε. Βιομηχανικών Εμπορικών και Ναυτιλιακών...

  17/11 2014

  Unibios: Αγορά και πώληση μετοχών στις 13/11

  Σε αγορά και πώληση μετοχών της Unibios προχώρησαν στις 13/11 αντίστοιχα ο κος Αντώνιος Σβορώνος και η εταιρεία Ένωσις.

  12/11 2014

  Unibios: Αγοραπωλησίες μετοχών από "Ένωσις" και Αντ. Σβορώνο

  Σε αγορές και πώλήσεις μετοχών της Unibios προέβησαν στις 10/11/2014 και 11/11/2014 η "ΈΝΩΣΙΣ Α.Ε. Βιομηχανικών Εμπορικών και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων" και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της...

  10/11 2014

  Unibios: Αγορά 2.000 μετοχών από κ. Αντώνιο Σβορώνο

  Σε αγορά 2.000 μετοχών της Unibios (που αντιστοιχούν 2.000 δικαιώματα ψήφου) προέβη στις 7/11/2014 ο κος Αντώνιος Σβορώνος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

  06/11 2014

  Unibios: Αγορά και πώληση μετοχών στις 5/11

  Από κ. Αντώνιο Σβορώνο και εταιρεία "Ένωσις Α.Ε. Βιομηχανικών Εμπορικών και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων".

  07/10 2014

  Unibios: Αγορά και πώληση μετοχών από την εταιρεία και την Ένωσις ΑΕ

  Η συναλλαγή αυτή γίνεται ώστε να διορθωθεί σφάλμα που έγινε κατά την διαβίβαση εντολής πώλησης μετοχών από την Ένωσις ΑΕΕ κατά την συνεδρίαση της 2/10/2014.