Συνεχης ενημερωση

  ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ & ΟΡΓ.ΕΝΑΛ.ΕΠΕΝΔ. (ΑΤΡΑΣΤ)

  4,7000

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 4,7000
  • Υψηλό 4,7000
  • Χαμηλό 4,7000
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  06/06 2017

  Alpha Trust ΑΕΔΑΚ: Λήξη περιόδου αγοράς ιδίων μετοχών

  Υλοποιώντας την από 3/6/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, στο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα που έληξε την 2/6/2017, η Alpha Trust ΑΕΔΑΚ προέβη στην αγορά 3.409 ιδίων...

  27/03 2017

  Alpha Τrust: Αγορά 200 ιδίων μετοχών

  Η Alpha Τrust προέβη, μέσω της ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 200 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 13,78 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 2.764,60 ευρώ. Μετά και τις ανωτέρω αγορές, ...

  15/03 2017

  Alpha Trust ΑΕΔΑΚΟΕΕ: Στο 0,272% οι ίδιες μετοχές

  Σε αγορά 26 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 14,50 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 377,80 ευρώ προέβη στις 14 Μαρτίου η Alpha Trust ΑΕΔΑΚΟΕΕ, σύμφωνα με ανακοίνωση.

  09/03 2017

  Alpha Trust: Aγορά 5.000 ιδίων μετοχών

  Mε μέση τιμή κτήσης 14,06 ευρώ ανά μετοχή.

  07/03 2017

  Alpha Trust: Αγορά 195 ιδίων μετοχών

  Η εταιρεία κατέχει 2.075 ίδιες μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 15,78 ευρώ ανά μετοχή.

  06/03 2017

  Alpha Trust: Στο 0,243% το πσοοστό ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 260 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 14,99 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 3.905,59 ευρώ, προέβη στις 3/3 η Alpha Trust.

  02/03 2017

  Alpha Trust: Αγορά 195 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης 14,99 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 2.929,18 ευρώ.

  01/02 2017

  Alpha Trust: Αγορά 27 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης 14,50 ευρώ ανά μετοχή.

  18/01 2017

  Alpha Τrust Ανδρομέδα: Αγορά 4 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 4 ιδίων μετοχών προέβη στις 17/1 η Alpha Trust Ανδρομέδα μέσω της EUROBANK EQUITIES ΑΕΠΕΥ, με μέση τιμή κτήσης 14,10 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 56,49 ευρώ.

  12/01 2017

  Alpha Trust: Αγορά 1.268 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης 13,04 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 16.561,17 ευρώ.

  29/12 2016

  Alpha Trust: Αγορά 416 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης 4,00 ευρώ ανά μετοχή.

  28/12 2016

  Alpha Trust: Αγορά 459 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης 4,00 ευρώ ανά μετοχή.

  27/12 2016

  Alpha Trust: Αγορά 459 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης 4,00 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 1.836,85 ευρώ.

  23/12 2016

  Alpha Trust ΑΕΔΑΚ: Αγορά 150 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 150 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 4,00 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 601,26 ευρώ, προέβη στις 22 Δεκεμβρίου η Alpha Trust ΑΕΔΑΚ.

  16/12 2016

  Alpha Trust: Στο 0,136% το ποσοστό των ιδίων μετοχών

  Κατέχει 4.216 ίδιες μετοχές.

  12/12 2016

  Alpha Trust ΑΕΔΑΚ: Αγορά 60 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 60 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 4,00 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 240,50 ευρώ, προέβη στις 9/12 η Alpha Trust ΑΕΔΑΚ.

  28/11 2016

  Alpha Trust: Αγορά 130 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης 4,20 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 547,15 ευρώ.

  24/11 2016

  Alpha trust: Αγορά 370 ιδίων μετοχών

  Μετά και τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρεία κατέχει 4.022 ίδιες μετοχές

  18/11 2016

  Alpha Trust: Αγορά 100 ιδίων μετοχών

  Κατέχει 3.652 ίδιες μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 4,84 ευρώ ανά μετοχή, ποσοστό 0,118% του συνόλου.

  24/10 2016

  Alpha Trust: Αγορά 500 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης 5,00 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 2.505,25 ευρώ.

  30/09 2016

  Alpha Trust: Αγορά 730 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης 5,00 ευρώ ανά μετοχή.

  08/09 2016

  Alpha Trust: Αγορά 140 μετοχών από κ. Χριστόδουλο Αίσωπο

  Συνολικής καθαρής αξίας 667,80 ευρώ,

  22/08 2016

  Alpha Trust ΑΕΔΑΚΟΕΕ: Αγορά 8 ιδίων μετοχών

  Μετά και τις ανωτέρω αγορές, η εταιρεία κατέχει 2.322 ίδιες μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 4,85. ευρώ ανά μετοχή, ποσοστό 0,075% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

  11/08 2016

  Alpha Trust: Αγορά 20 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 20 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 4,77 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 95,60 ευρώ, προέβη στις 10/8 η Alpha Trust.

  10/08 2016

  Alpha Trust ΑΕΔΑΚΟΕΕ: Στο 0,074% οι ίδιες μετοχές

  Σε αγορά 23 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 4,77 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 109,94 ευρώ προέβη στις 9 Αυγούστου η Alpha Trust ΑΕΔΑΚ μέσω της Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ.

  08/08 2016

  Alpha Trust: Αγορά 31 ιδίων μετοχών

  Η εταιρεία κατέχει 2.227 ίδιες μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 4,87 ευρώ ανά μετοχή.

  05/08 2016

  Alpha Trust: Αγορά 27 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης 4,77 ευρώ ανά μετοχή και συνολικής αξίας 129,06 ευρώ.

  03/08 2016

  Alpha Trust: Αγορά 35 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης 4,77 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 167,30 ευρώ

  01/08 2016

  Alpha Trust: Αγορά 33 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 33 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 4,34 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 143,52 ευρώ, προέβη στις 29/7 η Alpha Trust.