Συνεχης ενημερωση

  ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. (ΑΝΔΡΟ)

  5,5000

  0,1000 (1,85%)

  • Άνοιγμα 5,5000
  • Υψηλό 5,5000
  • Χαμηλό 5,5000
  • Όγκος 50
  • Τζίρος 275 €
  • Πράξεις 2
  30/03 2017

  Ανδρομέδα: Αγορά 100 ιδίων μετοχών

  Η εταιρεία κατέχει 13.094 ίδιες μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 13,86 ευρώ ανά μετοχή, ποσοστό 3,1355%.

  28/03 2017

  Ανδρομέδα: Στο 3,0749% το ποσοστό ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 4 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 13,77 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 56,26 ευρώ, προέβη στις 27/3 η Ανδρομέδα.

  23/03 2017

  Ανδρομέδα: Αγορά 100 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 100 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 13,80 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 1.385,31 ευρώ, προέβη στις 22/3 η Ανδρομέδα.

  22/03 2017

  Alpha Trust Ανδρομέδα: Αγορά 100 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης 13,80 ευρώ ανά μετοχή.

  20/03 2017

  Ανδρομέδα: Αγορά 100 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 100 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 13,80 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 1.385,31 ευρώ, προέβη στις 17 Μαρτίου η Ανδρομέδα.

  17/03 2017

  Ανδρομέδα: Αγορά 100 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 100 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 13,80 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 1.385,31 ευρώ, προέβη στις 16/3 η Ανδρομέδα.

  16/03 2017

  Ανφρομέδα: Αγορά 600 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 600 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 13,80 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 8.306,87 ευρώ, προέβη στις 15/3 η Alpha Trust Ανδρομέδα.

  15/03 2017

  Ανδρομέδα: Αγορά 500 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 500 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 13,85 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 6.993,23 ευρώ προέβη στις 14 Μαρτίου, μέσω της Κύκλος Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, η Alpha Trust Ανδρομέδα.

  10/03 2017

  Ανδρομέδα: Στο 2,6187% το ποσοστό αγοράς ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 500 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 14,02 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 7.021,22 ευρώ, προέβη στις 9 Μαρτίου η Ανδρομέδα.

  08/03 2017

  Ανδρομέδα: Αγορά 400 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 400 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 14,04 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 5.624,99 ευρώ προχώρησε μέσω της Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ η Alpha Trust Ανδρομέδα.

  31/01 2017

  Ανδρομέδα: Αγορά 63 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 63 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 14,82 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 935,15 ευρώ, προέβη στις 30/1 η Ανδρομέδα

  30/01 2017

  Ανδρομέδα: Αγορά 330 ιδίων μετοχών

  Η εταιρεία κατέχει 4.946 ίδιες μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 13,80 ευρώ ανά μετοχή, ποσοστό 1,1844% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

  26/01 2017

  Alpha Trust: Αγορά 48 ιδίων μετοχών

  Κατέχει 4.616 ίδιες μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 13,72 ευρώ ανά μετοχή, ποσοστό 1,1053% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

  05/01 2017

  Ανδρομέδα: Στο 0,7490% οι ίδιες μετοχές

  Σε αγορά 495 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 13,04 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 6.465,12 ευρώ προχώρησε η Alpha Trust Ανδρομέδα.

  03/01 2017

  Alpha Trust: Αγορά 2.000 ιδίων μετοχών

  Η εταιρεία κατέχει 2.633 ίδιες μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 13,61 ευρώ ανά μετοχή, ποσοστό 0,6305% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

  02/01 2017

  Ανδρομέδα: Αγορά 24 ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 24 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 14,00 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 336,54 ευρώ, προέβη στις 30/12 η Ανδρομέδα.

  30/12 2016

  Ανδρομέδα: Στο 0,1458% οι ίδιες μετοχές

  Σε αγορά 128 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 14,00 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 1.794,87 ευρώ προχώρησε η Alpha Trust Ανδρομέδα.

  23/12 2016

  Alpha Trust: Απόφαση Δ.Σ. για την αγορά ιδίων μετοχών

  Με ανώτατη τιμή αγοράς το ποσό των 50,00 ευρώ ανά μετοχή και κατώτατη τιμή αγοράς το ποσό του 1,00 ευρώ.

  21/12 2016

  Alpha Trust Ανδρομέδα: Αγορά 159 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης 13,24 ευρώ (κατέχει δηλαδή συνολικά 319 ίδιες μετοχές.

  19/12 2016

  Alpha Trust: Αγορά 160 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης 13,24 ευρώ.

  28/06 2016

  Ανδρομέδα: Αποφάσεις γι αγορά ιδίων μετοχών

  Τι αποφάσισε η γενική συνέλευση.

  06/11 2013

  Τρ. Πειραιώς: Πώληση μετοχών από την Alpha Trust Ανδρομέδα

  Σε πώληση 20.000 μετοχών της Τρ. Πειραιώς, συνολικής αξίας 29.000 ευρώ, προέβη στις 4/11 η Alpha Trust Ανδρομέδα ΑΕΕΧ.

  30/10 2013

  Τρ. Πειραιώς: Πώληση μετοχών από την Ανδρομέδα

  Σε πώληση 20.000 μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς, συνολικής αξίας 32.560 ευρώ, προέβη στις 29/10 η Ανδρομέδα.

  14/10 2013

  Ανδρομέδα: Αγορά μετοχών από κ. Φαίδωνα-Θεόδωρο Ταμβακάκη

  Σε αγορά 1.633 κοινών ονομαστικών μετοχών της Alpha Trust Ανδρομέδα ΑΕΕΧ, συνολικής αξίας 31.680,20 ευρώ, προέβη την 11/10/2013 ο μέτοχος κ. Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης.

  30/09 2013

  Ανδρομέδα: Αγορά μετοχών από τον αντιπρόεδρο του Δ.Σ.

  Σε αγορά 20 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., συνολικής καθαρής αξίας 366,00 ευρώ, προέβη στις 27/9 ο μέτοχος κ. Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης.

  03/09 2013

  Ανδρομέδα: Στο 10,25% το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank

  Πάνω από το 10% (στο 10,25% ή 42.858 δικαιώματα ψήφου) ανήλθε το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank επί της Ανδρομέδα μετά από σχετική συναλαλγή στις 30/8.

  20/06 2013

  Ανδρομέδα: Πώληση μετοχών από κα Αναστασία Δημητρακοπούλου

  Σε πώληση 77 κοινών ονομαστικών μετοχών της Alpha Trust - Ανδρομέδα ΑΕΕΧ, συνολικής αξίας 1.655,50 ευρώ, προέβη στις 19/6/2013 η μέτοχος κα Αναστασία Δημητρακοπούλου.

  17/06 2013

  Ανδρομέδα: Στο 10,917% μειώθηκε η συμμετοχή της Regina Company

  Στο 10,917% από 16,983% υποχώρησε η συμμετοχή της REGINA COMPANY στο μετοχικό κεφάλαιο της Ανδρομέδα ΑΕΕΧ.

  17/06 2013

  Ανδρομέδα: Στο 14,14% το έμμεσο ποσοστό της Alpha Trust

  Στο 14,14% διαμορφώθηκε η έμμεσο ποσοστό της Alpha Trust ΑΕΠΕΥ επί του συνόλυο των μετοχών της Ανδρομέδα.

  14/06 2013

  Alpha Trust Ανδρομέδα: Αγορά 75 μετοχών από αντιπρόεδρο δ.σ.

  Σε αγορά 75 κοινών ονομαστικών μετοχών της Alpha Trust Ανδρομέδα, συνολικής καθαρής αξίας 1.572,00 ευρώ, προέβη στις 13 Ιουνίου 2013 ο μέτοχος κ. Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης.

  Ροή Ειδήσεων