Συνεχης ενημερωση

  ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. (ΦΟΥΝΤΛ)

  0,6800

  -0,0400 (-5,56%)

  • Άνοιγμα 0,7000
  • Υψηλό 0,7000
  • Χαμηλό 0,6800
  • Όγκος 2.040
  • Τζίρος 1.415 €
  • Πράξεις 6
  08/01 2019

  Foodlink: Αγορά ιδίων μετοχών

  Mέσω της ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ

  18/12 2018

  Foodlink: Αγορά ιδίων μετοχών

  Η Εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ., ΑΝΤΙΠΡΟΣ/ΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι σε εκτέλεση της από 18/09/2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και σύμφωνα...

  07/12 2018

  Foodlink: Αγορά ιδίων μετοχών

  Σε εκτέλεση της από 18/09/2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.

  26/11 2018

  Foodlink: Αγορές ιδίων μετοχών

  Ανακοίνωση

  20/11 2018

  Foodlink: Αγορά ιδίων μετοχών

  Μέσω της ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

  13/11 2018

  Foodlink: Αγορά 200 ιδίων μετοχών

  Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 9ης Νοεμβρίου 2018 προέβη σε αγορά 200 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,492 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 98,31 ευρώ.

  12/11 2018

  Foodlink: Αγορά ίδιων μετοχών

  Συνολικής αξίας 917,67 ευρώ.

  08/11 2018

  Foodlink: Αγορά 29.100 μετοχών από την A.Mamalis Investments ltd

  Συνολικής αξίας 14.450,50 ευρώ.

  08/11 2018

  Foodlink: Αγορές ιδίων μετοχών

  Ανακοίνωση

  02/11 2018

  Foodlink: Αγορά ιδίων μετοχών

  Σε εκτέλεση της από 18/09/2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

  29/10 2018

  Foodlink: Αγορά 6.780 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης 0,50 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 3.389,91 ευρώ.

  29/10 2018

  Foodlink: Αγορά 1.450 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης 0,5122 ευρώ ανά μετοχή.

  25/10 2018

  Foodlink: Αγορά ιδίων μετοχών

  Ανακοίνωση

  19/10 2018

  Foodlink: Αγορά ιδίων μετοχών

  Συνολικής αξίας 132,65 ευρώ.

  18/10 2018

  Foodlink: Αγορά ιδίων μετοχών

  Η ανακοίνωση της εταιρείας.

  24/09 2018

  Foodlink: Ειδικός διαπραγματευτής η Λέων Δεπόλας Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ

  H εταιρεία ''ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ'', (εφεξής η ''Εκδότρια'') ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι η Επιτροπή Εισαγωγών και...

  20/09 2018

  Foodlink: Τι αποφάσισε η τακτική γ.σ.

  Αναλυτικά οι αποφάσεις.

  17/09 2018

  Foodlink: Πώληση μετοχών από τον κ. Ε. Ελευθεριάδη

  Η εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΕΒΕ ΤΡΟΦ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, δυνάμει της αντιστοίχου ενημέρωσης που έλαβε την Παρασκευή 14.09.2018 από τον μέτοχό της κ. Ελευθέριο...

  17/09 2018

  Foodlink: Αγορά μετοχών από τον κ. Α. Μάμαλη

  Ο κ. Μάμαλης αγόρασε την Πέμπτη 13.09.2018 με χρηματιστηριακή συναλλαγή 20.000 μετοχές της εταιρείας συνολικής αξίας 11.000,00 ευρώ.

  11/07 2018

  Foodlink: Αγορά 7.777 μετοχών από κ. Β. Καρακουλάκη

  Ο κ. Καρακουλάκης αγόρασε την Τρίτη 10.07.2018 με χρηματιστηριακή συναλλαγή 7.777 μετοχές της εταιρείας συνολικής αξίας 4.316,24 ευρώ.

  11/07 2018

  Foodlink: Αγορά 3.000 μετοχών από κ. Αχιλλέα Μάμαλη

  Ο κ. Μάμαλης αγόρασε την Παρασκευή 06.07.2018 με χρηματιστηριακή συναλλαγή 3.000 μετοχές της εταιρείας συνολικής αξίας 1.661,67 ευρώ.

  02/07 2018

  Foodlink: Γνωστοποίηση συναλλαγών

  Η εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΕΒΕ ΤΡΟΦ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, δυνάμει της αντιστοίχου ενημέρωσης που έλαβε την Τετάρτη 27.06.2018 από τον μέτοχό της κ. Αχιλλέα Μάμαλη...

  26/06 2018

  Foodlink: Αγορά 5.000 μετοχών από τον κ. Αχιλλέα Μάμαλη

  Ο κ. Μάμαλης αγόρασε την Πέμπτη 21.06.2018 με χρηματιστηριακή συναλλαγή 5.000 μετοχές της εταιρείας συνολικής αξίας 2.900,00 ευρώ.

  30/05 2018

  Foodlink: Αγορές μετοχών από την Leyenda Investments

  Το ποσοστό συμμετοχής της LEYENDA INVESTMENTS LTD επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανέρχεται σε 33,3141%, ήτοι 7.777.777 μετοχές.

  25/05 2018

  Foodlink: Αγορά μετοχών από την Leyenda Investments

  Η εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΕΒΕ ΤΡΟΦ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, δυνάμει της αντιστοίχου ενημέρωσης που έλαβε την Τετάρτη 23.05.2018 από τον μέτοχό της κ. Βασίλειο...

  10/05 2018

  Foodlink: Γνωστοποίηση συναλλαγών

  Η εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΕΒΕ ΤΡΟΦ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, δυνάμει της αντιστοίχου ενημέρωσης που έλαβε την Τετάρτη 09.05.2018 από τον μέτοχό της κ. Βασίλειο...

  08/05 2018

  Foodlink: Αγορά μετοχών από Leyenda Investments

  Στις 3,4 και 7 Μαΐου.