Συνεχης ενημερωση

  ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. (ΦΟΥΝΤΛ)

  0,7250

  0,0250 (3,57%)

  • Άνοιγμα 0,7250
  • Υψηλό 0,7250
  • Χαμηλό 0,7250
  • Όγκος 300
  • Τζίρος 217 €
  • Πράξεις 1
  17/07 2014

  Foodlink: Αγορά ιδίων μετοχών

  Αγορές ιδίων μετοχών στις 14, 15 και 16 Ιουλίου.

  14/07 2014

  Foodlink: Αγορά ιδίων μετοχών

  Αγορές ιδίων μετοχών στις 9, 10 και 11 Ιουλίου.

  09/07 2014

  Foodlink: Αγορά ιδίων μετοχών

  Αγορές ιδίων μετοχών στις 7 και 8 Ιουλίου.

  04/07 2014

  Foodlink: Αγορά ιδίων μετοχών

  Η Εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ., ΑΝΤΙΠΡΟΣ/ΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι σε εκτέλεση της από 03/06/2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και σύμφωνα...

  01/07 2014

  Foodlink: Αγορά ιδίων μετοχών

  Η Εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ., ΑΝΤΙΠΡΟΣ/ΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι σε εκτέλεση της από 03/06/2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και σύμφωνα...

  27/06 2014

  Foodlink: Αγορά ιδίων μετοχών

  Σε αγορές ιδίων μετοχών προχώρησε το τελευταίο διάστημα η εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ., ΑΝΤΙΠΡΟΣ/ΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

  26/06 2014

  Foodlink: Αγορά ιδίων μετοχών

  Σε αγορές ιδίων μετοχών προχώρησε το τελευταίο διάστημα η εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ., ΑΝΤΙΠΡΟΣ/ΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ.

  20/06 2014

  Foodlink: Αγορά ιδίων μετοχών

  Η Εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ., ΑΝΤΙΠΡΟΣ/ΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι σε εκτέλεση της από 03/06/2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και σύμφωνα...

  19/06 2014

  Foodlink: Αγορά ιδίων μετοχών

  Η Εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ., ΑΝΤΙΠΡΟΣ/ΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι σε εκτέλεση της από 03/06/2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και σύμφωνα...

  13/06 2014

  Foodlink: Αγορά ιδίων μετοχών

  Σε αγορά 500 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 1,80 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 900 ευρώ, προέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 13ης Ιουνίου 2014 η Foodlink.

  12/06 2014

  Foodlink: Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

  Αγορές ιδίων μετοχών στις 10, 11 και 12 Ιουνίου.

  12/06 2014

  Foodlink: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Ο κος Στούμπης Αθανάσιος πούλησε την Τρίτη 10/06/2014, με χρηματιστηριακή συναλλαγή 500 μετοχές της Εταιρείας, συνολικής αξίας 800,00 ευρώ.

  06/06 2014

  Foodlink: Αγορά ιδίων μετοχών

  Η Εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ., ΑΝΤΙΠΡΟΣ/ΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι σε εκτέλεση της από 26/06/2013 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και σύμφωνα...

  04/06 2014

  Foodlink: Γνωστοποίηση συναλλαγών

  Η Εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΕΒΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡ/ΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, δυνάμει της αντιστοίχου ενημέρωσης που έλαβε την Τρίτη 03/06/2014 από τον μέτοχό της κο  Στούμπη...

  04/06 2014

  Foodlink: Αγορά ιδίων μετοχών

  Σε αγορές ιδίων μετοχών προχώρησε η Foodlink στις 2, 3 και 4/6.

  30/05 2014

  Foodlink: Αγορά ιδίων μετοχών

  Η Εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ., ΑΝΤΙΠΡΟΣ/ΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι σε εκτέλεση της από 26/06/2013 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και σύμφωνα...

  28/05 2014

  Foodlink: Αγορά ιδίων μετοχών

  Σε αγορές ιδίων μετοχών προέβη η Foodlink στις 26 και 27 Μαΐου.

  28/05 2014

  Foodlink: Παρουσίαση εταιρείας για το έτος 2013

  Η παρουσίαση της επιχειρηματικής εξέλιξης της εταιρείας για το έτος 2013 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Χ.Α.

  26/05 2014

  Foodlink: Αγορά ιδίων μετοχών

  Η Εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ., ΑΝΤΙΠΡΟΣ/ΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι σε εκτέλεση της από 26/06/2013 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και σύμφωνα...

  21/05 2014

  Foodlink: Αγορά ιδίων μετοχών

  Αγορά ιδίων μετοχών

  21/05 2014

  Foodlink: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Ο κος Στούμπης Αθανάσιος πούλησε την Τρίτη 20/05/2014, με χρηματιστηριακή συναλλαγή 500 μετοχές της Εταιρείας, συνολικής αξίας 750,00 ευρώ.

  16/05 2014

  Foodlink: Αγορά ιδίων μετοχών

  Η Εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ., ΑΝΤΙΠΡΟΣ/ΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι σε εκτέλεση της από 26/06/2013 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και σύμφωνα...

  16/05 2014

  Foodlink: Γνωστοποίηση συναλλαγών

  Σε πώληση με χρηματιστηριακή συναλλαγή 500 μετοχών της Foodlink, συνολικής αξίας 750 ευρώ, προχώρησε την Τρίτη 13/05/2014 ο κος Στούμπης Αθανάσιος.

  14/05 2014

  Foodlink: Αγορά ιδίων μετοχών

  Αγορά συνολικά 1500 ιδίων μετοχών σε διάστημα τριών ημερών.

  09/05 2014

  Foodlink: Αγορά ιδίων μετοχών

  Η Εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ., ΑΝΤΙΠΡΟΣ/ΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι σε εκτέλεση της από 26/06/2013 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και σύμφωνα...

  08/05 2014

  Foodlink: Αγορά ιδίων μετοχών

  Σε αγορές ιδίων μετοχών προχώρησε το τελευταίο διάστημα η εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ., ΑΝΤΙΠΡΟΣ/ΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ.

  02/05 2014

  Foodlink: Αγορά ιδίων μετοχών

  Σε αγορές ιδίων μετοχών προχώρησε η εταιρεία.

  29/04 2014

  Foodlink: Αγορά ιδίων μετοχών

  Η εταιρεία κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 28ης Απριλίου 2014 προέβη μέσω της ALPHA FINANCE A.E., σε αγορά 500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,436 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 718,00

  25/04 2014

  Foodlink: Αγορά ιδίων μετοχών

  Η Εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ., ΑΝΤΙΠΡΟΣ/ΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι σε εκτέλεση της από 26/06/2013 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και σύμφωνα...

  23/04 2014

  Foodlink: Αγορά ιδίων μετοχών

  Αγορές ιδίων μετοχών στις 17, 22 και 23 Απριλίου.