Συνεχης ενημερωση

  8,0500

  0,2000 (2,55%)

  • Άνοιγμα 8,0000
  • Υψηλό 8,1000
  • Χαμηλό 7,7000
  • Όγκος 1.050
  • Τζίρος 8.459 €
  • Πράξεις 26
  17:57 14/07

  Flexopack: Έναρξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

  Θα διαρκέσει έως τις 26 Ιουνίου 2022.

  15:13 10/07

  Flexopack: Ανακοίνωση περί μερίσματος (ορθή επανάληψη)

  Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020.

  16:43 09/07

  Flexopack: Η 13η Ιουλίου η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος

  Με απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26ης Ιουνίου 2020 εγκρίθηκε η διανομή (καταβολή) μερίσματος συνολικού ποσού 740.705,52 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,0632 Ευρώ ανά ...

  16:53 30/04

  Flexopack: Ανακοίνωση για ενημέρωση εισηγμένης προς αναλυτές

  Η Εταιρεία "FLEXOPACK A.E.B.E. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ" (εφεξής για λόγους συντομίας "Εταιρεία"), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σήμερα, 30 Απριλίου 2020 και ώρα 14:00, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της...

  18:08 30/01

  Flexopack: Ανακοίνωση απόκτησης μετοχών

  Από τους κ.κ. Γεώργιο και Σταμάτιο Γκινοσάτη, την κ. Σταματίνα Γκινοσάτη και εταιρείες με στενούς δεσμούς μαζί τους.

  04/11 2019

  Flexopack: Φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη

  Έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού χρήσης 2018.

  13/09 2019

  Flexopack: Ανακοίνωση

  Τα αποτελέσματα α΄ εξαμήνου.

  27/08 2019

  Flexopack: Ανακοίνωση για ΑΜΚ

  Ανακοίνωση για την αύξηση και ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών προς τους μετόχους

  01/07 2019

  Flexopack: Τη μη διανομή μερίσματος αποφάσισε η Γενική Συνέλευση

  Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου.

  07/06 2019

  Flexopack: Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

  Την 28η Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας.

  19/04 2019

  Flexopack: Το Οικονομικό Ημερολόγιο του 2019

  Στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 περ. β΄) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει...

  27/12 2018

  Flexopack: Ανακοίνωση

  Έκδοση Κοινών Ομολογιακών Δανείων συνολικής ονομαστικής αξίας 11.000.000 ευρώ.

  06/12 2018

  Flexopack: Ανακοίνωση

  Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο "FLEXOPACK A.E." (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως "Εταιρεία"),...

  15/11 2018

  Flexopack: Ανακοίνωση για την προαναγγελία γενικής συνέλευσης (ορθή επανάληψη)

  Στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο Κορωπί Αττικής.

  12/11 2018

  Flexopack: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Έκτακτης ΓΣ

  Για έγκριση έκδοσης κοινών ομολογιακών δανείων.

  11/10 2018

  Flexopack: Σύσταση νέας εταιρείας στη Γαλλία

  Με την επωνυμία "FLEXOPACK FRANCE".