Συνεχης ενημερωση

  ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. (ΤΡΟΠ)

  2,0000

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,0000
  • Υψηλό 0,0000
  • Χαμηλό 0,0000
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  27/11 2018

  Τροπαία: Ανακοίνωση για την περίπτωση διαγραφής των μετοχών από το ΧΑ

  Οι μετοχές θα παραμείνουν ονομαστικές και θα τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή όπως και το βιβλίο μετόχων.

  28/09 2018

  Τροπαία ΑΕΒΕ: Ανακοίνωση Περί Σχολιασμού Οικονομικών Καταστάσεων

  Ανακοίνωση Περί Σχολιασμού Οικονομικών Καταστάσεων

  30/08 2018

  Τροπαία: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  06/06 2018

  Τροπαία ΑΕΒΕ: Οικονομικό ημερολόγιο (μεταβολή)

  Οικονομικό ημερολόγιο (μεταβολή)

  26/04 2018

  Τρόπαια Συμμετοχική: Ανακοίνωση

  Στα πλαίσια της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017 του Ομίλου και της Εταιρείας  ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα: Όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα της...

  01/12 2017

  Τρόπαια: Ο κ. Γ. Ρούντος αναλαμβάνει Υπεύθυνος Λογιστηρίου

  Στη θέση του κ. Κατσάρα Χρήστου ο οποίος αποχωρεί.

  27/07 2017

  Τρόπαια: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

  27/04 2017

  Τρόπαια: Ανακοίνωση

  Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 3,3 εκατ. ευρώ έναντι των 3,6 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχη χρήση του 2015.

  26/04 2017

  Τρόπαια Συμμετοχική: Ανακοίνωση

  Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ, ανακοινώνει το...

  29/09 2016

  Τρόπαια: Ανακοίνωση

  Στα πλαίσια της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων του Α Εξαμήνου 2016 του Ομίλου και της Εταιρείας, και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών,  ενημερώνουμε το...

  01/07 2016

  Τρόπαια Συμμετοχική: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί, όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  31/03 2016

  Τρόπαια Συμμετοχική: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016

  30/03 2016

  Τρόπαια Συμμετοχική: Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων/ εκθέσεων

  Τα ενοποιημένα κέρδη / ζημιές του Ομίλου μετά από φόρους, διαμορφώθηκαν σε κέρδη 7,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 13,85 εκατ. ευρώ κατά την χρήση του 2014.

  27/11 2015

  Τρόπαια Συμμετοχική: Ανακοίνωση

  Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 2,6 εκατ. ευρώ έναντι των 5,7 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο εννιάμηνο του 2014.

  28/08 2015

  Τρόπαια Συμμετοχική: Ανακοίνωση

  Κέρδη έναντι ζημιών κατέγραψε η Τρόπαια Συμμετοχική το α' εξάμηνο του 2015.

  22/06 2015

  Τρόπαια Συμμετοχική: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουνίου 2015 ανακοίνωσε η Τρόπαια Συμμετοχική.

  29/05 2015

  Τρόπαια Συμμετοχική: Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων/ εκθέσεων (ορθή επανάληψη)

  Στα πλαίσια της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων του Α τριμήνου 2015 του Ομίλου και της Εταιρείας, και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών,  ενημερώνουμε το...

  28/05 2015

  Τρόπαια Συμμετοχική: Ανακοίνωση

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/

  27/05 2015

  Τρόπαια Συμμετοχική: Ανακοίνωση

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

  27/05 2015

  Τρόπαια Συμμετοχική: Ανακοίνωση

  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2015 ΤΡΟΠ.ΑΝΑΚΟΙΝ.ΟΙΚΟΝ.ΗΜΕΡ.2015

  31/03 2015

  Τρόπαια Συμμετοχική: Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων/ εκθέσεων

  Συνεχίζονται οι διαδικασίες αναχρηματοδότησης και αναδιάρθρωσης των υποχρεώσεων της εταιρείας με τις πιστώτριες τράπεζες.

  20/03 2015

  Τρόπαια Συμμετοχική: Ανακοίνωση

  Η ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ, προκειμένου να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό, διαβιβάζει την από 19/03/2015 ανακοίνωση της θυγατρικής εταιρείας, ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, η οποία...

  09/03 2015

  Τρόπαια Συμμετοχική: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ, ανακοινώνει το...

  03/02 2015

  Τρόπαια Συμμετοχική: Ανακοίνωση

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ Η Εταιρία ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ στα πλαίσια του Ν.3556/2007 ανακοινώνει ότι ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Παπαγεωργίου Νικόλαος του Σταύρου (Υπόχρεο...

  03/02 2015

  Τρόπαια Συμμετοχική: Ανακοίνωση

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ Η Εταιρία ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ στα πλαίσια του Ν.3556/2007 ανακοινώνει ότι ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Παπαγεωργίου Νικόλαος του Σταύρου (Υπόχρεο πρόσωπο...

  Ροή Ειδήσεων