Συνεχης ενημερωση

  TRASTOR ΕΤ. ΕΠΕΝΔ. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΡΑΣΤΟΡ)

  0,8500

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,8500
  • Υψηλό 0,8500
  • Χαμηλό 0,8500
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  06/09 2019

  Trastor: Ανακοίνωση

  Περί απόκτησης ακινήτου.

  30/08 2019

  Trastor: Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου και ύψος μετοχικού κεφαλαίου

  Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

  13/08 2019

  Trastor: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Ο κ. Jeremy Greenhalgh απέκτησε στις 13/08/2019, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης στο πλαίσιο της ΑΜΚ, 10.305 μετοχές της εταιρείας συνολικής αξίας 8.244 ευρώ.

  13/08 2019

  Trastor: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Trastor A.E.E.A.Π.  Χειμάρρας5 ΜαρούσιΤΚ151 25   Τ210 69 10 016  Φ210 33 11 956Αρ. Αδείας Ε.Κ. 5/266/14.3.2003  | ΑΡ.ΓΕΜΗ 3548801000 | ΑΦΜ  099554901Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Η...

  09/08 2019

  Trastor: Ανακοίνωση

  Από τις 13/8 η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών από την ΑΜΚ.

  07/08 2019

  Trastor: Ανακοίνωση

  Πλήρης κάλυψη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

  22/07 2019

  Trastor: Eνημέρωση για τον προσδιορισμό της αγοράς στόχου

  Tων δικαιωμάτων προτίμησης (τα "Δικαιώματα Προτίμησης") και των νέων μετοχών (οι "Νέες Μετοχές") που θα προκύψουν από την AMK.

  17/07 2019

  Trastor: Ανακοίνωση

  Στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

  11/07 2019

  Trastor: Ανακοίνωση

  Απόκτηση κτηρίου γραφείων άριστης θέσης και προβολής στο Μαρούσι.

  01/07 2019

  Trastor: Δελτίο Τύπου

  Δελτίο Τύπου

  01/07 2019

  Trastor ΑΕΕΑΠ: Ανακοίνωση

  Η κάλυψη του ομολογιακού δανείου θα πραγματοποιηθεί στο σύνολό του από την Τράπεζα Eurobank Ergasias.

  03/06 2019

  Trastor: Ανακοίνωση

  Έναρξη διαδικασιών συγχώνευσης των κατά 100% θυγατρικών εταιρειών της.

  22/05 2019

  Trastor: Ανακοίνωση

  Δεσμευτικό προσύμφωνο για την πώληση ακινήτου ιδιοκτησίας της.

  09/05 2019

  Trastor: Εταιρική ανακοίνωση

  Δείτε συνημμένο αρχείο Εταιρική Ανακοίνωση

  09/05 2019

  Trastor: Αποφάσεις και αποτελέσματα ψηφοφορίας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

  Δείτε συνημμένο αρχείο Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της ΕΓΣ Resolutions and cast of votes of the Extraordinary General Meeting

  09/05 2019

  Trastor: Ανακοίνωση

  Ανακοίνωση

  08/05 2019

  Trastor: Ανακοίνωση

  Συμφωνία με την Eurobank για χορήγηση δανείου.

  06/05 2019

  Trastor AEEAΠ: Έκθεση του διοικητικού συμβουλίου

  Έκθεση του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 3016/2002 και την παράγραφο 4.1.3.13.2 του κανονισμού του χρηματιστηρίου αθηνώνα

  24/04 2019

  Trastor: Ανακοίνωση

  Για την ολοκλήρωση απόκτησης κτιριακού συγκροτήματος γραφείων πρώτης κατηγορίας, στο Μαρούσι.

  05/04 2019

  Trastor: Ανακοίνωση

  Για τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

  05/04 2019

  Trastor: Ανακοίνωση

  Συγκροτήθηκε σε Σώμα το Δ.Σ.

  07/03 2019

  Trastor ΑΕΕΑΠ: Απόκτηση των μετοχών τεσσάρων ανωνύμων εταιρειών

  Η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοινώνει την υπογραφή συμφωνίας για την απόκτηση, υπό την πλήρωση αιρέσεων, του 100% των μετοχών τεσσάρων εταιρειών.

  04/03 2019

  Trastor AEEAΠ: Επιστροφή σε σημαντική κερδοφορία

  Με κέρδη ύψους €2.738 χιλ. για το 2018.

  01/03 2019

  Trastor: Οικονομικό ημερολόγιο έτους 2019

  Οικονομικό ημερολόγιο έτους 2019

  27/02 2019

  Trastor: Ανακοίνωση

  Επιτυχής πλειοδοσία για την απόκτηση δύο ακινήτων.

  Ροή Ειδήσεων