Συνεχης ενημερωση

  TRASTOR ΕΤ. ΕΠΕΝΔ. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΡΑΣΤΟΡ)

  0,8700

  0,0150 (1,75%)

  • Άνοιγμα 0,8500
  • Υψηλό 0,8700
  • Χαμηλό 0,8500
  • Όγκος 1.071
  • Τζίρος 931 €
  • Πράξεις 4
  18/03 2008

  Piraeus REIC: Shareholders Meeting To Be Held On April 23

  Dividend Payment for fiscal year 2007 is scheduled to begin on Thursday, 8th May 2008.

  18/03 2008

  Πειραιώς ΑΕΕΑΠ: Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου έτους 2008

  Τροποποιήσεις στο οικονομικό ημερολόγιο του 2008 ανακοίνωσε η Πειραιώς ΑΕΕΑΠ.

  14/03 2008

  Πειραιώς ΑΕΕΑΠ: Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών

  Πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών η Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών της Πειραιώς ΑΕΕΑΠ.

  13/03 2008

  Πειραιώς ΑΕΕΑΠ: Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

  Σε πώληση 1.100.000 μετοχών της Πειραιώς ΑΕΕΑΠ προέβη η Τράπεζα Πειραιώς.

  11/03 2008

  Πειραιώς ΑΕΕΑΠ: Αγορά ακινήτου

  Ακίνητο συνολικής επιφάνειας 283,67 τ.μ., πρόκειται να αποκτήσει η Πειραιώς ΑΕΕΑΠ.

  19/02 2008

  Πειραιώς ΑΕΕΑΠ: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

  Ο κ. Κωνσταντίνος Χρυσικός ορίσθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πειραιώς ΑΕΕΑΠ.

  19/02 2008

  Πειραιώς ΑΕΕΑΠ: Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

  Σε αγορά μετοχών της Πειραιώς ΑΕΕΑΠ προέβη η Τράπεζα Πειραιώς.

  30/01 2008

  Πειραιώς ΑΕΕΑΠ: Ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων 2007

  Σε ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων 2007 προέβη η Πειραιώς ΑΕΕΑΠ.

  28/01 2008

  Πειραιώς ΑΕΕΑΠ: Οικονομικό ημερολόγιο έτους 2008

  Το οικονομικό ημερολόγιο για το 2008 ανακοίνωσε η Πειραιώς ΑΕΕΑΠ.

  09/01 2008

  Πειραιώς ΑΕΕΑΠ: Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

  Σε αγορά 5.000 μετοχών της Πειραιώς Α.Ε.Ε.Α.Π. συνολικής αξίας 10.542,00 ευρώ, προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς.

  07/01 2008

  Πειραιώς ΑΕΕΑΠ: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Σε αγορά 5.720 μετοχών της Πειραιώς ΑΕΕΑΠ προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς στις 3 και 4 Ιανουαρίου 2008.

  04/01 2008

  Πειραιώς ΑΕΕΑΠ: Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

  Σε αγορά στο Χρηματιστήριο Αθηνών 1.590 μετοχών εκδόσεως Πειραιώς Α.Ε.Ε.Α.Π. προέβη στις 02/01 η Τράπεζα Πειραιώς.

  31/12 2007

  Πειραιώς ΑΕΕΑΠ: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Σε αγορά 2.472 μετοχών της Πειραιώς ΑΕΕΑΠ προέβη η Τράπεζα Πειραιώς στις 27 και 28 Δεκεμβρίου.

  18/12 2007

  Πειραιώς ΑΕΕΑΠ: Ανακοίνωση

  Η Πειραιώς ΑΕΕΑΠ προέβη στην πώληση του ακινήτου της επί της Λεωφ. Κηφισίας 296, στο οποίο στεγάζεται κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς, αντί τιμήματος 2.900 χιλ. ευρώ.

  11/12 2007

  Πειραιώς ΑΕΕΑΠ: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Στην απόκτηση μετοχών της Πειραιώς ΑΕΕΑΠ προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς.

  07/12 2007

  Πειραιώς Α.Ε.Ε.Α.Π: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Σε αγορά 792 μετοχών εκδόσεως Πειραιώς Α.Ε.Ε.Α.Π., συνολικής αξίας 1.652,28 ευρώ, προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς, στις 05/12/2007.

  05/12 2007

  Πειραιώς Α.Ε.Ε.Α.Π: Aγορά 9.000 μετοχών απο την Τράπεζα Πειραιώς

  Σε αγορά 9.000 μετοχών εκδόσεως Πειραιώς Α.Ε.Ε.Α.Π., συνολικής αξίας 18.768,30 ευρώ, προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς.

  05/12 2007

  Πειραιώς ΑΕΕΑΠ: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Σε αγορά 9.000 μετοχών εκδόσεως Πειραιώς Α.Ε.Ε.Α.Π. συνολικής αξίας 18.768,30 ευρώ, προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς, την 03.12.2007

  18/10 2007

  Πειραιώς ΑΕΕΑΠ: Αγορά Ακινήτου

  Η Πειραιώς Επενδύσεις Ακίνητης Περιουσίας (ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Ε.Α.Π.) ανακοινώνει ότι πρόκειται να αποκτήσει ένα ακίνητο συνολικής επιφάνειας 385,40 τ.μ. επί της οδού Πέτρου Ράλλη 457.

  16/10 2007

  Πειραιώς ΑΕΕΑΠ: Αποτελέσματα εννεαμήνου 2007

  Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή το εννεάμηνο του 2007 ανήλθαν σε ευρώ 0,12 έναντι ευρώ 0,11 την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

  15/10 2007

  Πειραιώς ΑΕΕΑΠ: Ανακοίνωση -Ορθή επανάληψη

  Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της τράπεζας Περαιώς επί των δικαιωμάτων ψήφου της Πειραιώς ΑΕΕΑΠ, ανέρχεται σε 38,534% εκ των οποίων 38,384% άμεσα και 0,15% έμμεσα.

  15/10 2007

  Πειραιώς ΑΕΕΑΠ: Γνωστοποίηση σύμφωνα με το ν.3556/2007-Ορθή Επανάληψη

  Ανακοίνωση σχετικά με τη συμμετοχή της Sciens στα δικαιώματα ψήφου της Πειραιώς ΑΕΕΑΠ,όπως διαμορφώνονταν στις 27 Σεπτεμβρίου 2007.

  26/09 2007

  Πειραιώς ΑΕΕΑΠ: Ενημέρωση επενδυτικού κοινού

  Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 62.023.711,20 ευρώ διαιρούμενο σε 54.888.240 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,13 ευρώ η κάθε μια.

  20/09 2007

  Πειραιώς ΑΕΕΑΠ: Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Συμμετοχής

  Η Πειραιώς ΑΕΕΑΠ ανακοίνωσε ότι την 19/09/2007 έλαβε από τη μέτοχό της Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου.

  13/09 2007

  Πειραιώς ΑΕΕΑΠ: Ανακοίνωση για ΑΜΚ

  Τη σκοπιμότητα μελλοντικής αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου εξετάζει η Πειραιώς ΑΕΕΑΠ.

  16/08 2007

  Πειραιώς ΑΕΕΑΠ: Διανομή μερίσματος για τη χρήση 2006

  Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η 21η Αυγούστου 2007, ημέρα Τρίτη.

  30/07 2007

  Πειραιώς ΑΕΕΑΠ: Αποτελέσματα α΄ εξαμήνου

  Τα προ φόρων κέρδη της εταιρείας ανήλθαν σε Euro 5.231,8 χιλ. το α΄ εξάμηνο του 2007 έναντι Euro 4.086,9 χιλ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 2006.

  26/07 2007

  Πειραιώς ΑΕΕΑΠ: Πώληση ακινήτου

  Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΕΑΠ ανακοινώνει ότι προέβη στην πώληση του ακινήτου της επί της οδού Αχαρνών 421, στο οποίο στεγάζεται Κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς, αντί τιμήματος Euro 1.700 χιλ.

  29/06 2007

  Πειραιώς ΑΕΕΑΠ: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

  H Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων Επικύρωσε την εκλογή των κ.κ. Γεωργίου Προβόπουλου, Καλλίνικου Καλίνκο-Καλλίνικου και Δημητρίου Παπαδημητρίου.

  29/06 2007

  Πειραιώς ΑΕΕΑΠ: Ανακοίνωση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος

  Σας γνωστοποιούμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. της 29ης Ιουνίου 2007 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ποσού 0,123 ΕΥΡΩ.