Συνεχης ενημερωση

  Τιτάν Ανών. Εταιρία Τσιμέντων (ΤΙΤΚ)

  19,6400

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,0000
  • Υψηλό 0,0000
  • Χαμηλό 0,0000
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  06/09 2019

  Τιτάν: Αίτηση διαγραφής μετοχών της Τιτάν από το Χρηματιστήριο Αθηνών

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της προαιρετικής δημόσιας πρότασης της TCI.

  23/08 2019

  Τιτάν: Γνωστοποίηση μεταβολής δικαιωμάτων ψήφου

  Το ποσοστό της TCI ανήλθε στις 23 Αυγούστου στο 100% από περίπου 93% στις 18 Ιουλίου.

  23/08 2019

  Τιτάν: Ανακοίνωση καταχώρησης της TCI ως κατόχου του συνόλου των μετοχών της εταιρείας

  Στις 23 Αυγούστου 2019, η Titan Cement International SA καταχωρήθηκε ως κάτοχος των συνολικά 4.629.754 κοινών και προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της ΤΙΤΑΝ.

  22/07 2019

  TITAN Cement International SA - Ανακοίνωση

  Δείτε την ανακοίνωση της εταιρίας

  22/07 2019

  Τιτάν: Η ΕΔΥΒΕΜ μεταβίβασε στην TCI τις μετοχές που κατείχε

  Και το ποσοστό του στην ΤΙΤΑΝ μηδενίστηκε.

  19/07 2019

  Τιτάν: Ανακοίνωση της Titan Cement International

  Για την υποβολή αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς.

  17/07 2019

  Τιτάν: Αγορές ιδίων μετοχών

  Την 17/7/2019 προέβη σε αγορά, μέσω της Alpha Finance, 676 κοινών ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης ανά μετοχή 17,88 ευρώ και 500 προνομιούχων ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης ανά μετοχή 18,00 ευρώ.

  16/07 2019

  Τιτάν: Αγορές ιδίων μετοχών

  Την 16/7/2019 προέβη σε αγορά, μέσω της Alpha Finance, 2.000 κοινών ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης ανά μετοχή 17,73 ευρώ και 500 προνομιούχων ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης ανά μετοχή 17,67...

  02/07 2019

  Τιτάν: Με 6,22% στα δικαιώματα ψήφου η FMR LLC

  Την 1/7/2019, η FMR LLC κατείχε 4.795.372 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 6,22% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

  16/05 2019

  Τιτάν: Πώληση 16.924 μετοχών από Alpha Bank

  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

  11/04 2019

  Τιτάν: Αγορά 38.000 μετοχών από την Alpha Bank

  Συνολικής αξίας € 703.000,00

  23/08 2018

  Τιτάν: Πώληση 6.758 ιδίων μετοχών σε 5 δικαιούχους/ στελέχη

  Που άσκησαν τα σχετικά δικαιώματά τους, με τιμή διάθεσης 10 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι με συνολικό τίμημα 67.580 ευρώ.

  09/08 2018

  Τιτάν: Αγορές ιδίων μετοχών

  Ανακοίνωση

  02/08 2018

  Τιτάν: Αγορές ιδίων μετοχών

  H A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, ανακοινώνει ότι την 1/8/2018 προέβη σε αγορά, μέσω της Alpha Finance, 2.704 κοινών ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης ανά μετοχή 20,42 και 1.000 προνομιούχων ιδίων μετοχών με...

  07/06 2018

  Τιτάν: Ανακοίνωση προσφοράς πώλησης ιδίων μετοχών

  Στα πλαίσια προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών

  07/06 2018

  Τιτάν: Αγορά μετοχών από το Ίδρυμα Πάυλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου

  Προέβη την 05/06/2018 σε αγορά 1.000 προνομιούχων μετοχών και την 06/06/2018 σε αγορά 270 προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας.

  30/05 2018

  Τιτάν: Αγορά 8.181 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης ανά μετοχή 20,68 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής ευρώ 169.211,35, σε εκτέλεση της από

  09/05 2018

  Τιτάν: Αγορά 3.605 ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης ανά μετοχή 21,27 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής ευρώ 76.680,50.

  21/02 2018

  Τιτάν: Αγορά 2.140 προνομιούχων ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης ανά μετοχή 17,95 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής ευρώ 38.413,00.

  01/02 2018

  Τιτάν: Αγορά 476 προνομιούχων ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης ανά μετοχή 18,12 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής ευρώ 8.624,40.

  02/11 2017

  Τιτάν: Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2017

  Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2017

  05/10 2017

  Τιτάν: Αγορά 11.000 κοινών και 500 προνομιούχων ιδίων μετοχών

  Σε εκτέλεση της από 17.6.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων