Συνεχης ενημερωση

  0,0380

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,0000
  • Υψηλό 0,0000
  • Χαμηλό 0,0000
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  22/06 2011

  Τεγόπουλος: Ανακοίνωση

  Καθήκοντα Γενικού Διευθυντή της Τεγόπουλος ανέλαβε ο κ. Αντώνιος Πολυκανδριώτης.

  22/06 2011

  Τεγόπουλος: Ανακοίνωση

  Σε επανακατάρτιση των αρχικών οικονομικών καταστάσεων της 31.03.2011 σύμφωνα με το ΔΛΠ 12 αναμορφώνοντας το ύψος της αναβαλλόμενης φορολογίας προέβη η Τεγόπουλος.

  10/06 2011

  Athens Exchange: Announcement

  Continuation of Suspension of Trading of the shares of the company X.K. TEGOPOULOS EDITIONS S.A.

  09/06 2011

  Χ.Α.: Ανακοίνωση

  Σε αναστολή διαπραγμάτευσης παραμένουν οι μετοχές της Τεγόπουλος καθώς συνεχίζουν να υφίστανται οι λόγοι για τους οποίους τέθηκαν σε αναστολή διαπραγμάτευσης.

  09/06 2011

  Τεγόπουλος: Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

  Σύμφωνα με το Νόμο και το Kαταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. Μετόχους την 30η Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της εταιρείας επί της...

  31/05 2011

  Χ.Α.: Ανακοίνωση για Τεγόπουλος

  Την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τεγόπουλος αποφάσισε ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

  30/05 2011

  Τεγόπουλος: Ανακοίνωση

  Η εταιρεία κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2011, συνεχίζει να παρουσιάζει αρνητικά αποτελέσματα ήτοι ζημίες μετά από φόρους 5,6 εκ. € έναντι 4,9 εκ. € το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010.

  25/05 2011

  Τεγόπουλος: Ανακοίνωση

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε την εκλογή Ελεγκτών και αναπληρωτών αυτών για την χρήση 2011.

  24/02 2011

  Τεγόπουλος: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Δ.Σ.

  Τον κ. Γλαύκο Μιχαλόπουλο εξέλεξε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η διοίκηση της Τεγόπουλος κατόπιν της παραίτησης του κ. Βασίλειου Τσαμπόκα.

  26/01 2011

  Τεγόπουλος: Ανακοίνωση

  Τον κ. Κωνσταντίνο Κάντζο όρισε στη θέση του Υπευθύνου Εσωτερικού Ελέγχου η διοίκηση της Τεγόπουλος κατόπιν της παραίτησης του κ. Νικολάου Ηλιόπουλου.

  14/01 2011

  Τεγόπουλος: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης διοικητικού συμβουλίου

  Την εκλογή της κας Ελένης Τεγοπούλου ως αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου της Τεγόπουλος, κατόπιν παραίτησης της κας Αγλαϊας Σκλάβη, ανακοίνωσε η εταιρεία.

  09/12 2010

  Τεγόπουλος: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Δ.Σ.

  Νέα Διευθύνουσα Σύμβουλο την κα. Μαριάνθη Χρήστου εξέλεξε το Δ.Σ. της Τεγόπουλος.

  07/10 2010

  Αττικές Εκδόσεις: Ανακοίνωση για επιχειρηματικές εξελίξεις

  Τις συμμετοχές των Τεγόπουλος και Αδερφών Μαρινόπουλος στην "Έμφασις Εκδοτική" εξαγόρασαν οι Αττικές Εκδόσεις.

  27/08 2010

  Τεγόπουλος: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Δ.Σ.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συνήλθε σε συνεδρίαση και εξέλεξε ως νέο Πρόεδρο την κα. Μαριάνθη Τεγοπούλου ενώ αποφάσισε την μη αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών.

  30/06 2010

  Τεγόπουλος: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Αποφάσισε την συμμετοχή της στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρείας Planatech Εργαστήριο Ναυπηγικού Σχεδιασμού Α.Ε. συνολικού ποσού 1.500.000 ευρώ.

  07/06 2010

  Τεγόπουλος: Προαναγγελία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

  Σύμφωνα με το Νόμο και το Kαταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. Μετόχους την 30η Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της εταιρείας επί της ...

  02/06 2010

  Τεγόπουλος: Ανακοίνωση

  Δεν προκύπτει επιβάρυνση έκτακτης εφάπαξ εισφοράς για τον όμιλο των εκδόσεων Τεγόπουλος.

  18/05 2010

  Τεγόπουλος: Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων

  Σύμβαση για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους 25 εκατ. ευρώ, υπέγραψε η Τεγόπουλος Εκδόσεις με την τράπεζα Πειραιώς.

  08/01 2010

  Τεγόπουλος: Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού εισηγμένης

  Στο 10,14% διαμορφώθηκε το άμεσο ποσοστό συμμετοχής της ΝΕΠ Εκδόσεις στο μετοχικό κεφάλαιο και στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου της Χ.Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις στις 07/01/2010.

  07/01 2010

  Τεγόπουλος: Ανακοίνωση

  Το έμμεσο ποσοστό συμμετοχής του κ. Πέτρου Κυριακίδη στο μετοχικό κεφάλαιο και στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου της Τεγόπουλος διαμορφώθηκε σε 9,62%.

  05/01 2010

  Τεγόπουλος: Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού μετόχων

  Σε 9,62% ανήλθε η συμμετοχή της ΝΕΠ Εκδόσεις Α.Ε. στο μετοχικοό κεφάλαιο της Τεγόπουλος.

  23/12 2009

  Τεγόπουλος: Ανακοίνωση

  Κάτω του 5% η συμμετοχή της UBS AG.

  17/07 2009

  Τεγόπουλος: Ανακοίνωση Αλλων Σημαντικών Γεγονότων

  Κοινό εμπραγμάτως εξασφαλισμένο, ομολογιακό δάνειο ύψους έως 18 εκατ. ευρώ, πενταετούς διάρκειας, εξέδωσε η Χ.Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.

  26/06 2009

  Τεγόπουλος: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Τεγόπουλος εξέλεξε η Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου 2009.

  14/05 2009

  Τεγόπουλος: Γνωστοποίηση αλλαγής στελεχών

  Αποχώρησε απο την εταιρεία ο κ. Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Γενικός Επιχειρησιακός Διευθυντής.

  16/01 2009

  Τεγόπουλος: Ανακοίνωση

  Από την 21/01/2009 οι μετοχές της Τεγόπουλος θα είναι διαπραγματεύσιμες με τη νέα ονομαστική αξία, 0,50 ευρώ και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους...

  15/01 2009

  Δ.Σ. Χ.Α.: Ανακοίνωση

  Τη μεταφορά στην Κατηγορία "Χαμηλής Διασποράς, Εμπορευσιμότητας και Ειδικών Χαρακτηριστικών", από την 16η Ιανουαρίου των μετοχών της Γρηγόρης αποφάσισε το Δ.Σ. του Χ.Α.

  27/11 2008

  Τεγόπουλος: Ανακοίνωση για επαναδιατύπωση οικονομικών καταστάσεων

  Σε επαναδιατύπωση των οικονομικών καταστάσεων για το διάστημα 01.01- 31.03.2008 και 01.01 - 30.06.2008 προέβη η Τεγόπουλος.

  31/10 2008

  Τεγόπουλος: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Την ταυτόχρονη άυξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 50.729.299,62 ευρώ ενέκρινε η έκτακτη Γ.Σ. της Τεγόπουλος.