Συνεχης ενημερωση

  0,0380

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,0000
  • Υψηλό 0,0000
  • Χαμηλό 0,0000
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  30/09 2014

  Τεγόπουλος: Ανακοίνωση - σχέδιο αναδιοργάνωσης και εξυγίανσης

  Η Χ.Κ.ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε κατέθεσε στο αρμόδιο Δικαστήριο βασικά σημεία του σχεδίου αναδιοργάνωσής της αναφορικά με την κεφαλαιοποίησή της, την ικανοποίηση των πιστωτών της και την εξυγίανση του...

  13/03 2014

  ΕΧΑΕ: Δελτίο Τύπου

  H Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, εξέτασε περιπτώσεις μετοχών εταιριών οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις του Κανονισμού περί διαγραφής (άρθρο 2.6.12) και ...

  29/07 2013

  Τεγόπουλος: Αποφάσεις έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

  Στις 26 Ιουλίου 2013 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

  29/07 2013

  Τεγόπουλος: Ανακοίνωση

  Το νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα.

  03/07 2013

  Τεγόπουλος: Προαναγγελία έκτακτης Γ.Σ.

  Τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 26 Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή, αποφάσισε η διοίκηση της Τεγόπουλος.

  05/02 2013

  Τεγόπουλος: Ανακοίνωση

  Η κα. Αδριανή Δήμητρα Ζαφειροπούλου Οικονομοπούλου του Μιχαήλ Aντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αναγράφηκε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ενώ το σωστό είναι μη εκτελεστικό μέλος.

  16/01 2013

  Τεγόπουλος: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης διοικητικού συμβουλίου

  Εξέλεξε ως νέα μέλη του διοικητικού συμβουλίου την κα Αδριανή Δήμητρα Ζαφειροπούλου Οικονομοπούλου και τον κ. Φίλιππο Συρίγο.

  09/01 2013

  Τεγόπουλος: Ανακοίνωση

  H X.K. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ ανακοινώνει, σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεών της, ότι η εφημερίδα Ελευθεροτυπία, η εφημερίδα Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, τα ένθετα περιοδικά τους ΈΨΙΛΟΝ, GOURMET...

  07/12 2012

  Τεγόπουλος: Ανακοίνωση

  Οι γνωστοποιηθείσες μεταβιβάσεις μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου έλαβαν χώρα στις 06/12/2012.

  06/12 2012

  Τεγόπουλος: Ανακοίνωση

  Στο 25,18% και 25,17% διαμορφώθηκε το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν άμεσα οι Μαριάνθη Χρήστου Τεγοπούλου και Ελένη Χρήστου Τεγοπούλου στην Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.

  05/12 2012

  Τεγόπουλος: Ανακοίνωση

  Την υπογραφή συμφωνίας για τη μεταβίβαση, καταρχάς, ποσοστού 27% από τις μετόχους κα Μάνια Τεγοπούλου και κα Ελένη Τεγοπούλου προς τον κ. Χάρη Οικονομόπουλο, στο πλαίσιο ευρύτερου σχεδίου εξυγίανσης...

  08/11 2012

  Τεγόπουλος: Ανακοίνωση

  Τη δρομολόγηση της άμεση επανέκδοση του καθημερινού και Σαββατιάτικου φύλλου της εφημερίδας "Ελευθεροτυπία", της "Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας" και του περιοδικού "Ε" καθώς και η επαναλειτουργία του...

  24/07 2012

  Τεγόπουλος: Ανακοίνωση περί σχολιασμού δημοσιευμάτων

  Κατατέθηκε και αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων, η οποία συζητείται την 24/10/2012.

  11/06 2012

  Τεγόπουλος: Ανακοίνωση περί σχολιασμού δημοσιευμάτων

  Το δημοσίευμα με τίτλο: "Δέσμευση για τον τίτλο της Ελευθεροτυπίας" είναι εν μέρει μόνον ακριβές.

  06/06 2012

  Τεγόπουλος: Ανακοίνωση για την απόφαση περί υπαγωγής στις διατάξεις του 99

  Απορρίπτεται τόσο η κύρια άσκηση περί υπαγωγής της εταιρείας στις παραπάνω διατάξεις όσο και η αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων.

  30/03 2012

  Χ.Α.: Ανακοίνωση

  Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών Audiovisual, Τεγόπουλος και Φίντεξπορτ.

  29/03 2012

  Τεγόπουλος: Δημοσίευση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης

  Θα υπάρξει καθυστέρηση στην ανακοίνωση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.

  20/02 2012

  Τεγόπουλος: Απάντηση σε επιστολή της Ε.Κ.

  Για την δικάσιμο της 7/3/2012 ανεβλήθη, λόγω της απεργίας των δικηγόρων, η συζήτηση της αίτησης υπαγωγής της Τεγόπουλος στις διατάξεις των άρθρων 99 του Πτωχευτικού Κώδικα.

  10/01 2012

  Τεγόπουλος: Απαντήσεις σε επιστολές - ερωτήματα του Χ.Α. / της Ε.Κ.

  Η κα. Μάνια Τεγοπούλου δεν προτίθεται να μεταφέρει τον τίτλο της εφημερίδας "Ελευθεροτυπία" σε άλλη εταιρεία, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Τεγόπουλος διαψεύδοντας σχετικό δημοσίευμα του Τύπου και σε ...

  09/01 2012

  Τεγόπουλος: Απόφαση προσωρινής διαταγής Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

  Ανεστάλησαν οι ατομικές και συλλογικές διώξεις των πιστωτών κατά της Εταιρίας και κατά κάθε συνυπεύθυνου με αυτήν προσώπου έως την εκδίκαση της αιτήσεως για την υπαγωγή της στις διατάξεις των άρθρων...

  30/12 2011

  Τεγόπουλος: Ανακοίνωση

  Σήμερα 30/12 κατέθεσε στο αρμόδιο Δικαστήριο αίτηση υπαγωγής της στις διατάξεις των άρθρων 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα καθώς και αίτηση λήψης των προληπτικών μέτρων που προβλέπονται από τις ως άνω...

  21/12 2011

  Τεγόπουλος: Ανακοίνωση

  Η Διοίκηση της Εταιρείας είναι υποχρεωμένη να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την διατήρησή της σε λειτουργία, μη αποκλειομένης και της υποβολής, εις το μέλλον, αιτήσεως για την υπαγωγή της στις...

  30/11 2011

  Τεγόπουλος: Ανακοίνωση

  Η εταιρεία προέβη σε μείωση προσωπικού, με συνέπεια τη μείωση του αντίστοιχου κόστους, όπως επίσης μείωσε τα υπόλοιπα λειτουργικά της έξοδα.

  11/11 2011

  Τεγόπουλος: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Δ.Σ.

  Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ..

  03/11 2011

  Τεγόπουλος: Ανακοίνωση

  Η Τεγόπουλος Α.Ε. μετά την προφορική αρνητική απάντηση της Alpha Bank για χρηματοδότηση 8 εκατ. ευρώ, επαναδιαπραγματεύεται τόσο με την ίδια όσο και με άλλες τράπεζες, ενώ θα συνεχίσει κανονικά την...

  02/11 2011

  Τεγόπουλος: Σχολιασμός δημοσιευμάτων

  Μόλις υπάρξουν εξελίξεις επί των θεμάτων αυτών (αίτημα δανειοδότησης της εταιρείας και έκδοση της εφημερίδας), θα ανακοινωθούν.

  01/09 2011

  Τεγόπουλος: Ανακοίνωση

  Σε διαπραγματεύσεις με πιστώτριες τράπεζες του εσωτερικού, προκειμένου να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για να προχωρήσει στο πρόγραμμα αναδιοργάνωσης που προβλέπεται από το επιχειρηματικό της σχέδιο.

  30/06 2011

  Τεγόπουλος: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  Τις αποφάσεις της τακτικής Γ.Σ. που πραγματοποιήθηκε σήμερα 30/6 ανακοίνωσε η Τεγόπουλος.

  23/06 2011

  Athens Exchange: Announcement

  Lift of suspension of the shares of the company X.K. TEGOPOULOS EDITIONS S.A.

  23/06 2011

  Χ.Α.: Ανακοίνωση

  Την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τεγόπουλος από σήμερα 23 Ιουνίου 2011, καθόσον η εταιρία προέβη στη σύνταξη και επαναδημοσίευση της οικονομικής κατάστασης του A΄τριμήνου 2011...

  Ροή Ειδήσεων