Συνεχης ενημερωση

  0,6190

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,0000
  • Υψηλό 0,0000
  • Χαμηλό 0,0000
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  08/12 2016

  Σωληνουργεία Κορίνθου: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  Εγκρίθηκε το Σχέδιο Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης με απορρόφηση των ΣΩΛΚ και ΕΛΚΑ από τη βελγική Cenergy Holdings".

  08/12 2016

  Σωληνουργεία Κορίνθου: Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της διασυνοριακής συγχώνευσης

  Στις 14/12 η υπογραφή της τελικής βέλγικης συμβολαιογραφικής πράξης για την ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης.

  08/12 2016

  Σωληνουργεία Κορίνθου: Έντυπο δήλωσης επιλογής

  Σχετικά με τη Διασυνοριακή Συγχώνευση μεταξύ των εταιριών "Cenergy Holdings" και "ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

  25/10 2016

  Σωληνουργεία Κορίνθου: Ανακοίνωση (ορθή επανάληψη)

  Αναλυτικά η γνωστοποίηση αποφάσεων για συμμετοχή σε διαδικασίες συγχώνευσης, διάσπασης, εξαγοράς, απόκτησης, εκχώρησης μετοχών (ορθή επανάληψη): Έκθεση ΔΣ

  24/10 2016

  Σωληνουργεία Κορίνθου: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γ.Σ.

  Το Δ.Σ. καλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 25η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή.

  20/10 2016

  Σωληνουργεία Κορίνθου: Διάθεση εγγράφων στους μετόχους

  Η "ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" (στο εξής "ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ") ανακοινώνει στο κοινό ότι, σε συνέχεια της καταχωρίσεως, στις 17-10-2016, στο Γενικό...

  20/10 2016

  Σωληνουργεία Κορίνθου: Ανακοίνωση

  Περίληψη του κοινού σχεδίου σύμβασης διασυνοριακής συγχώνευσης.

  18/10 2016

  Σωληνουργεία Κορίνθου: Ανακοίνωση

  Ανακοίνωση σχετική με επιχειρηματικές/ οικονομικές εξελίξεις στην εταιρεία.

  04/10 2016

  Σωληνουργεία Κορίνθου: Ανακοίνωση για αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου

  H Σωληνουργεία Κορίνθου Εταιρία Συμμετοχών Α.Ε. σε εφαρμογή των διατάξεων της ενότητας 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 10 παρ.1 του ν. 3340/2005, γνωστοποιεί στο...

  26/09 2016

  Σωληνουργεία Κορίνθου: Ανακοίνωση

  Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016, τα Διοικητικά Συμβούλια 1) της βελγικής, μη εισηγμένης θυγατρικής...

  30/08 2016

  Σωληνουργεία Κορίνθου: Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων

  Ανακοίνωση - σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων εξαμήνου 2016

  01/07 2016

  Σωληνουργεία Κορίνθου: Ανακοίνωση

  Στη διάθεση του κοινού το Πληροφοριακό Σημείωμα, αναφορικά με την απόσχιση του βιομηχανικού και εμπορικού κλάδου σωλήνων και κοίλων δοκών της εταιρείας.

  01/07 2016

  Σωληνουργεία Κορίνθου: Ανακοίνωση

  Αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας.

  01/06 2016

  Σωληνουργεία Κορίνθου: Ανακοίνωση σχετική με επιχειρηματικές/οικονομικές εξελίξεις στην εταιρεία

  Ολοκληρώθηκε η απόσχιση του βιομηχανικού και εμπορικού κλάδου σωλήνων και κοίλων δοκών.

  26/05 2016

  Σωληνουργεία Κορίνθου: Ανακοίνωση

  H Εταιρία 'ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.' γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Την Πέμπτη, 26 Μαΐου 2016 και ώρα 09:30 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στο ξενοδοχείο PRESIDENT, Λ....

  26/05 2016

  Σωληνουργεία Κορίνθου: Ανακοίνωση

  Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 2, περίπτωση (ε) της υπ' αριθ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της κείμενης...

  13/05 2016

  Σωληνουργεία Κορίνθου: Ανακοίνωση

  Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας "ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανίας Σωλήνων και Εκμετάλλευσης Ακινήτων", καλεί τους ...

  05/05 2016

  Σωληνουργεία Κορίνθου: Ανακοίνωση

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανίας Σωλήνων και Εκμετάλλευσης Ακινήτων" Aρ. ...

  05/05 2016

  Σωληνουργεία Κορίνθου: Κράτος –μέλος προέλευσης της εταιρείας είναι η Ελλάδα

  Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.3556/2007, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.4374/2016, η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό πως το κράτος –μέλος προέλευσής της...

  21/04 2016

  Σωληνουργεία Κορίνθου: Ανακοίνωση

  Με κέρδη έναντι ζημιών έκλεισε το 2015 για τον όμιλο Σωληνουργεία Κορίνθου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσίασε η εταιρεία στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.

  08/04 2016

  Σωληνουργεία Κορίνθου: Ανακοίνωση

  Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου του 2016 ως παρακάτω:

  01/04 2016

  Σωληνουργεία Κορίνθου: Ανακοίνωση

  Η Ανώνυμη Εταιρία "ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Βιομηχανίας Σωλήνων και Εκμετάλλευσης Ακινήτων" (στο εξής ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.) γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στις 31 Μαρτίου 2016 τα...

  16/03 2016

  Σωληνουργεία Κορίνθου: Ανακοίνωση

  Αθήνα, 16 Μαρτίου 2016 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3 του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης και του άρθρου 2 παρ.2(ε) της Απόφασης ...

  11/03 2016

  Σωληνουργεία Κορίνθου: Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου

  Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου του 2016 ως προς την ημερομηνία της Ετήσιας Ενημέρωσης Αναλυτών για τα Οικονομικά...

  10/03 2016

  Σωληνουργεία Κορίνθου: Ανακοίνωση

  Ο Όμιλος πέτυχε σημαντική βελτίωση των μεγεθών του.

  08/03 2016

  Σωληνουργεία Κορίνθου: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου (ορθή επανάληψη)

  ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 Η εταιρία Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε., στα πλαίσια των υποχρεώσεών της για ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα...

  08/03 2016

  Σωληνουργεία Κορίνθου: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

    Αθήνα, Τρίτη 8 Μαρτίου 2016 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 Η εταιρία Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε., στα πλαίσια των υποχρεώσεών της για ενημέρωση του ...

  25/11 2015

  ΣΩΛΚ: IR Release

  Δείτε το IR RELEASE στη δεξιά στήλη "Σχετικά αρχεία".

  Ροή Ειδήσεων