Συνεχης ενημερωση

  0,4760

  -0,0020 (-0,42%)

  • Άνοιγμα 0,4780
  • Υψηλό 0,4780
  • Χαμηλό 0,4740
  • Όγκος 35
  • Τζίρος 16 €
  • Πράξεις 2
  10:56 31/03

  CPI: Ανακοίνωση

  Περί των αποτελεσμάτων β' εξαμήνου 2019.

  18:00 12/03

  CPI: Συγκροτήθηκε σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου

  Πρόεδρος ο κ. Σκούρας Κωνσταντίνος του Χρήστου.

  16:31 10/03

  CPI: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ.

  Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση

  17:10 20/02

  CPI: Ανασυγκρότηση Δ.Σ.

  Ανακοίνωση.

  11:35 13/02

  CPI: Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου

  Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου

  04/12 2019

  CPI: Στις 30 Δεκεμβρίου η έκτακτη γενική συνέλευση

  Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

  03/04 2019

  CPI: Ανακοίνωση

  Για εκ παραδρομής αβλεψίες στις αναρτηθείσες Οικονομικές Καταστάσεις.

  29/03 2019

  CPI: Ανακοίνωση

  Αύξηση Εσόδων και Λειτουργικής Κερδοφορίας.

  28/12 2018

  CPI: Αποτελέσματα ψηφοφορίας στα θέματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

  Αποτελέσματα ψηφοφορίας στα θέματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28ης Δεκεμβρίου 2018.

  28/12 2018

  CPI: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28ης Δεκεμβρίου 2018

  31/10 2018

  CPI: Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων

  CPI: Συνεχίζεται η λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας παρά το οριακό αποτέλεσμα σε επίπεδο κερδοφορίας

  29/03 2018

  CPI: Ανακοίνωση

  Συνεχίζεται η λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας παρά τα αρνητικά αποτελέσματα μετά από φόρους.

  07/03 2018

  CPI: Αποτελέσματα ψηφοφορίας στα θέματα της ΤΓΣ

  Αποτελέσματα ψηφοφορίας στα θέματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 07ης Μαρτίου 2018.

  07/02 2018

  CPI: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  CPI A.E. ΓΕΜΗ 1788301000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32624/06/Β/95/1) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ" ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ...

  07/02 2018

  Cpi: Ανακοίνωση (ορθή επανάληψη)

  CPI A.E. ΓΕΜΗ 1788301000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32624/06/Β/95/1)   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ" ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ...

  13/12 2017

  CPI: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

  Αντικατάσταση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

  30/10 2017

  CPI: Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων

  CPI: Κερδοφόρα τα ετήσια αποτελέσματα

  19/04 2017

  CPI: Ανακοίνωση

  Ανακοίνωση