Συνεχης ενημερωση

  0,5940

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,5940
  • Υψηλό 0,5940
  • Χαμηλό 0,5940
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  16:42 15/09

  CPI: Στην πώληση 60.000 μετοχών προχώρησε ο Χρήστος Παπαθάνος

  CPI: Στην πώληση 60.000 μετοχών προχώρησε ο Χρήστος Παπαθάνος

  16:04 15/09

  CPI: Στο 30,266% το ποσοστό του Χρήστου Παπαθάνου

  CPI: Στο 30,266% το ποσοστό του Χρήστου Παπαθάνου

  12:42 18/08

  CPI: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του ν. 3556/2007

  Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

  12:41 18/08

  CPI: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του ν. 3556/2007

  Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

  18:18 12/08

  CPI: Ανακοίνωση

  Για εισαγωγη μετοχων απο αυξηση μετοχικου κεφαλαιου μετα απο ασκηση δικαιωματοσ προαιρεσησ αγορασ μετοχων (stock option plan).

  14:20 11/08

  CPI: Στα 10.104.300 οι μετοχές μετά το stock option

  Έντυπο Παροχής Πληροφοριών Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5 στοιχείο η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την...

  12:29 22/07

  CPI: Σε πώληση 21.000 προέβη ο Χρήστος Παπαθάνος

  Έναντι τιμήματος Ευρώ 0,67 ανά μετοχή και συνολικής αξίας 14.070,00 ευρώ.

  17:26 23/06

  CPI: Ανακοίνωση

  Περί stock options σε στελέχη της εταιρείας.

  17:35 28/03

  CPI: Ανακοίνωση περί σχολιασμού Οικονομικών Καταστάσεων/ εκθέσεων

  CPI: Αύξηση 33% στα καθαρά κέρδη το 6μηνο

  14:07 10/03

  Cpi: Αποτελεσματα ψηφοφοριας τακτικής συνέλευσης

  Αποτελεσματα ψηφοφοριας τακτικής συνέλευσης

  12:40 27/01

  CPI: Πώληση 40.000 από κ. Αναστάσιο Πικούνη

  Γνωστοποίηση ρυθμιζόμενης πληροφορίας σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007

  27/10 2021

  CPI: Ανακοίνωση

  Ανακοίνωση.

  27/10 2021

  CPI: Ανακοίνωση

  Ανακοίνωση.

  14/07 2021

  CPI: Νέος διευθύνων σύμβουλος ο Αριστείδης Παπαθάνος

  Η εταιρεία CPI A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια των από 01/07/2021 παραιτήσεων από το ΔΣ της εταιρείας των κάτωθι μελών: 1. Χατζηαντώνη Φωταρά Κωνσταντίνου του Μόσχου,...

  13/07 2021

  CPI: Ορισμός από το ΔΣ μελών επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων (ορθή επανάληψη)

  Ορισμός από το ΔΣ μελών Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων 05/07/2021 Η εταιρεία CPI A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 05/07/2021 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο...

  13/07 2021

  CPI: Συγκρότηση σε σώμα επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων

  Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων 05/07/2021 Η εταιρεία CPI A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια της από 05/07/2021 απόφασης του Διοικητικού...

  13/07 2021

  CPI: Υιοθέτηση κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρείας

  Η εταιρεία CPI A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 09/07/2021 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με μόνο θέμα την υιοθέτηση από την εταιρεία Κώδικα Εταιρικής...

  13/07 2021

  CPI: Ορισμός από το ΔΣ μελών επιτροπής ελέγχου

  Η εταιρεία CPI A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 1η/7/2021 περί αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών του...