Συνεχης ενημερωση

  ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ (ΣΙΔΜΑ)

  1,6500

  -0,0500 (-2,94%)

  • Άνοιγμα 1,6400
  • Υψηλό 1,6800
  • Χαμηλό 1,6400
  • Όγκος 2.575
  • Τζίρος 4.272 €
  • Πράξεις 11
  14:19 11/06

  ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική: Συγκροτήθηκε η επιτροπή ελέγχου

  Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (στο εξής η "Εταιρεία") ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της...

  13:10 20/05

  ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική: Ανακοίνωση

  Σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας "ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”, καλεί τους μετόχους της ...

  10:33 13/04

  Σίδμα Μεταλλουργική: Ανακοίνωση

  Περί σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων/εκθέσεων.

  17:26 05/02

  ΣΙΔΜΑ: Ανακοίνωση

  Ανακοίνωση.

  22/12 2020

  ΣΙΔΜΑ: Ανακοίνωση

  Βασικά οικονομικά μεγέθη εννεαμήνου 2020.

  22/12 2020

  ΣΙΔΜΑ: Ανακοίνωση

  Περί αλλαγής επωνυμίας/διακριτικού τίτλου εταιρίας.

  02/11 2020

  ΣΙΔΜΑ: Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

  Για τις επιπτώσεις της πανδημίας στη λειτουργία της εταιρείας.

  02/11 2020

  ΣΙΔΜΑ: Ανακοίνωση

  Μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου.

  30/10 2020

  ΣΙΔΜΑ: Στα 18.336.001,05 ευρώ το καταβεβλημένο μετοχικό́ κεφάλαιο

  Και διαιρείται σε 13.582.223 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 1,35 η κάθε μια.

  23/10 2020

  ΣΙΔΜΑ: Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση νέων μετοχών

  Η εταιρία "ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε." (η "Εταιρεία") ανακοινώνει ότι την 27.10.2020 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των 3.395.556 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών ...