Συνεχης ενημερωση

  ΙΧΘΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. (ΣΕΛΟ)

  0,0535

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,0505
  • Υψηλό 0,0535
  • Χαμηλό 0,0505
  • Όγκος 9.058
  • Τζίρος 484 €
  • Πράξεις 10
  09:28 02/12

  Σελόντα: Σημαντικές μεταβολές σε δικαιώματα ψήφου

  Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατέχει άμεσα η Andromeda Seafood και έμμεσα οι Craig Tashjian, Tashjian Capital LLC, AMERRA Capital Management GP, LLC, AMERRA Capital Management, L.P. ...

  17:30 22/11

  ΣΕΛΟΝΤΑ: Η έκθεση του ΔΣ για την έκδοση του ΜΟΔ

  Έκθεση ΔΣ για την έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.

  09:36 06/11

  Σελόντα: Ανακοίνωση

  Πρόσκληση σε Έκτακτη Γ.Σ.

  20:58 20/09

  Ιχθυοτροφεία Σελόντα: Στις 30/9 η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξαμήνου

  Αρχικά η εταιρεία είχε ανακοινώσει ότι η δημοσίευση των μεγεθών εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί στις 27 Σεπτεμβρίου.

  09:32 20/08

  Ιχθυοτροφεία Σελόντα: Ανακοίνωση

  Η εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σε συνέχεια της από 12/08/2019 ανακοίνωσης, ότι έλαβε από τις Τράπεζες Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank και Εθνική, μέτοχοι της εταιρείας σε ποσοστό 79,8%...

  11:57 12/08

  Σελόντα: Ανακοίνωση

  Σχετικά με επιχειρηματικές εξελίξεις στην εταιρεία.

  16:39 08/08

  Σελόντα: Ανακοίνωση

  Επιστολή από τις Τράπεζες Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank και Εθνική στην εταιρεία.

  18:32 27/06

  Σελόντα: Ανακοίνωση

  Οι αποφάσεις της ΓΣ.

  19:14 20/06

  Ιχθυοτροφεια σελοντα α.ε.γ.ε.: Ανακοίνωση

  H "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε." (εφεξής "η Εταιρεία") ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτοκόλλου 65098/20.06.2019 ανακοίνωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (εφεξής...

  12:09 06/06

  Σελόντα: Ανακοίνωση

  Στις 27 Ιουνίου η ΓΣ.

  08:42 30/04

  Ιχθυοτροφεία Σελόντα: Ανακοίνωση

  Ο Όμιλος Σελόντα το 2018, σε ένα ιδιαίτερα δυσχερές και ανταγωνιστικό περιβάλλον,  πέτυχε την αύξηση των πωλήσεων των προϊόντων προστιθέμενης αξίας (μεταποιημένα)  κατά  +21,4% ως προς τον όγκο και...

  10:37 19/03

  Ιχθυοτροφεία Σελόντα: Ανακοίνωση

  Για την απόκτηση του κοινού ελέγχου των εταιρειών Αvδρομέδα/Νηρεύς/Σελόvτα από τις εταιρείες Amerra Capital Management LLC και MDC tndustrγ Holding Company  LLC.

  18:59 18/02

  Σελόντα: Ανακοίνωση

  Ανακοίνωση

  11:16 06/02

  Σελόντα: Γνωστοποίηση αλλαγής ανώτατων διευθυντικών στελεχών

  Ο κ. Λεωνίδας Κολιούλης αναλαμβάνει τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Ομίλου Σελόντα.

  10:47 06/02

  Σελόντα: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης ΔΣ

  Από την 1η Φεβρουαρίου.

  17:57 10/01

  Ιχθυοτροφεία Σελόντα: Αναβολή Έκτακτης Γ.Σ.

  Μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό 9,47% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , υπέβαλαν αίτημα αναβολής συζήτησης και λήψης απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για την 29η Ιανουαρίου...

  21/12 2018

  Σελόντα: Γνωστοποίηση αλλαγής ανώτατων διευθυντικών στελεχών

  Ο Αθανάσιος Σκορδάς αναλαμβάνει πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος από την 1η Φεβρουαρίου 2019.