Συνεχης ενημερωση

  Κυλινδρόμυλοι Κ. Σαραντόπουλος (ΣΑΡΑΝ)

  1,3700

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 1,3700
  • Υψηλό 1,3700
  • Χαμηλό 1,3700
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  15:37 28/04

  Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Η Εταιρεία "ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.", στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα προς τo άρθρο 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του...

  19/07 2019

  Κυλινδρόμυλοι Κ. Σαραντόπουλος: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  Την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019 και ώρα 11.00 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας η 94η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Παρέστησαν έξι (6) Μέτοχοι και...

  24/04 2019

  Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος: Στο 50,1948% τα δικαιώματα ψήφου του Κ. Σαραντόπουλου

  Μετά την απόκτηση 11.727 μετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας 7.798,46 ευρώ.

  29/06 2018

  Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος: Ανακοίνωση

  Τι αποφάσισε η τακτική γ.σ.

  30/06 2017

  Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  Την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας η 92η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

  07/06 2017

  Σαραντόπουλος: Ανακοίνωση

  Σύμφωνα  µε  το Νόμο   και   το  Καταστατικό  της  Ανώνυμης Εταιρείας "ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε."  (η "Εταιρεία"),  καλούνται οι κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας (στο εξής...

  27/04 2017

  Κυλινδρόμυλοι Κ. Σαραντόπουλος: Στις 29 Ιουνίου η Τακτική γενική συνέλευση

  Για τη χρήση 2016 δεν θα διανεμηθεί μέρισμα.

  30/06 2016

  Σαραντόπουλος: Ανακοίνωση

  Η Εταιρεία "ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε." σε απάντηση του  ερωτήματος που έλαβε με την με αρ. πρωτ. 2418/29.06.2016 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και ...

  30/06 2016

  Σαραντόπουλος: Ανακοίνωση

  Τις αποφάσεις της 91ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που έλαβε χώρα στις 30 Ιουνίου 2016 στην έδρα της εταιρείας ανακοίνωσε οι Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος.

  08/06 2016

  Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος: Ανακοίνωση

  Σύμφωνα  µε  το Νόμο   και   το  Καταστατικό  της  Ανώνυμης Εταιρείας  "ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε."  (η "Εταιρεία"),  καλούνται οι κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας (στο εξής...

  26/04 2016

  Κυλινδρόμυλοι Κ. Σαραντόπουλος: Κράτος – Μέλος καταγωγής είναι η Ελλάδα.

  Η Εταιρεία "ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.", σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4374/2015 (ΦΕΚ Α΄50/01.04.2016), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Κράτος – Μέλος...