Συνεχης ενημερωση

  04/06 2007

  Γκάλης: Ανακοίνωση για γενική συνέλευση

  Την διακοπή των εργασιών της γενικής συνέλευσης και τη συνέχισή τους για την 10 Ιουνίου 2007, αποφάσισαν οι μέτοχοι.

  31/05 2007

  Γκάλης: Ανακοίνωση

  ΥΗ Γκάλης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μεταφερθούν οι μετοχές της εταιρείας από την κατηγορία υπό επιτήρηση.

  22/05 2007

  Γκάλης: Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού συμμετοχής

  Σε 7,5142% από 4,9992% ανήλθε το ποσοστό συμμετοχής του κ. Ιωάννη Παναγιωτίδη στην Γκάλης Α.Ε. μετά από μεταβολή που πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαϊου 2007.

  11/05 2007

  Γκάλης: Διάθεση ετήσιου δελτίου

  Η εταιρεία ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ενημερώνει τους μετόχους της ότι από την 11 Μαΐου 2007, διατίθεται το Ετήσιο Δελτίο για τη χρήση 2006.

  04/05 2007

  Γκάλης: Στις 3/6 η γενική συνέλευση

  Μετά από αίτημα μετόχων ανεβλήθη η λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και ορίσθηκε η μετ΄ αναβολή συνεδρίαση για τις 3 Ιουνίου 2007.

  20/04 2007

  Γκάλης: Απάντηση σε Επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

  Η ιδιαίτερα σημαντική αύξηση της τιμής της μετοχής της Ν. Γκάλης δεν συνδέεται ούτε και δικαιολογείται, καθ΄΄ οιονδήποτε τρόπο, με εταιρικά γεγονότα.

  18/04 2007

  Γκάλης: Πρόσκληση για τη ΓΣ

  Η επερχόμενη ΓΣ θα είναι "ιδιαίτερα κρίσιμη" για το μέλλον της Γκάλης καθώς θα κληθεί να αποφασίσει για το εάν θα επεκταθει σε δυναμική επιχείρηση.

  16/04 2007

  Γκάλης: Ματαίωση Συνέλευσης

  Ματαίωση Συνέλευσης λόγω μη συμπλήρωσης της απαιτούμενης κατά τα 2/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου απαρτίας.

  13/04 2007

  Γκάλης: Μεταβολή στη συμμετοχή του κ. Π. Ι. Σωκράτη

  Τη μεταβολή στο ποσοστό συμμετοχής του κ. Παναγιωτίδη Ι. Σωκράτη, στο μετοχικό κεφάλαιο της Ν. Γκάλης ανακοίνωσε η εισηγμένη.

  13/04 2007

  Γκάλης: Μεταβολή Ποσοστού Συμμετοχής

  Tο ποσοστό συμμετοχής του μετόχου κ. Παναγιωτίδη Ι. Σωκράτη στην Γκάλης, μετά τη μεταβολή που επήλθε την 12/04/2007, διαμορφώθηκε σε 5,0011% (133.030 μετοχές).

  23/03 2007

  Γκάλης: Επεξηγηματική έκθεση

  Σε δημοσίευση επεξηγηματικής έκθεσης προχώρησε σήμερα η εταιρεία Νίκος Γκάλης, σχετικά με το σχέδιο συγχώνευσης της εταιρείας ΣΑΟΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή.

  07/03 2007

  Γκάλης: Ανακοίνωση για έγγραφα

  Στη διάθεση των οικείων μετόχων τα κατ άρθρο 73 παρ.1 κ.ν. 2190/1920 οριζόμενα έγγραφα και στοιχεία της Γκάλης.

  20/02 2007

  Γκάλης: Περίληψη σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης

  Η "ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ε." συγχωνεύεται με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας "ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ".

  13/02 2007

  Γκάλης: Σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης

  Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης της Εταιρίας δια απορροφήσεως της ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ.

  01/02 2007

  Γκάλης: Σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης

  Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης της Γκάλης με τη Σάος ανακοίνωσε η εισηγμένη.

  29/11 2006

  Ν. Γκάλης: Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 239 του Κανονισμού του Χ.Α.

  Η διοίκηση της εταιρίας ενημερώνει ότι μετά την υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2005, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. με απόφασή του την 03/04/2006, ενέταξε τη μετοχή της...

  20/10 2006

  Γκάλης: Τα περιουσιακά στοιχεία της ΣΑΟΣ

  Τα περιουσιακά στοιχεία της ΣΑΟΣ.

  31/08 2006

  Νίκος Γκάλης: Μέτρα για την άρση της επιτήρησης

  Στα μέτρα που προτίθεται να υιοθετήσει και στο μελλοντικό της σχεδιασμό με στόχο την άρση της επιτήρησης αναφέρεται με ανακοίνωσή της η διοίκηση της Νίκος Γκάλης.

  22/08 2006

  Γκάλης: Δεν προκάλεσε υλικές ζημιές η πυρκαγιά

  “Η χθεσινή πυρκαγιά που ξέσπασε στη χερσόνησο της Κασσάνδρας Χαλκιδικής δεν προξένησε υλικές ζημιές στις εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης" αναφέρει η διοίκηση της Γκάλης.

  18/07 2006

  Γκάλης: Αλλαγή στη σύνθεση του ΔΣ, πρόεδρος η κ. Μαρία Μανούση

  Την αλλαγή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοινώνει η εταιρεία Γκάλης.

  14/07 2006

  Γκάλης: Αλλαγή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

  Την αλλαγή της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Νίκος Γκάλης, γνωστοποίησε η εταιρεία με ανακοίνωσή της στο ΧΑ.

  30/06 2006

  Γκάλης: Αναβλήθηκε για τις 18/7 η γενική συνέλευση

  Αναβλήθηκε για τις 18 Ιουλίου η γενική συνέλευση της εταιρείας Νίκος Γκάλης λόγω της μη συγκέντρωσης της απαιτούμενης από το καταστατικό της εταιρείας απαρτίας της τάξης του 51%, καθώς προσήλθε το...

  22/06 2006

  Γκάλης: Έως τις 20/10 η κατάθεση ενσωμάτων ονομαστικών μετοχών

  Έως τις 20/10 θα είναι δυνατή η κατάθεση ενσωμάτων ονομαστικών μετοχών της εταιρείας Νίκος Γκάλης Κέντρα Νεοτ. & Προστ. Ενηλ., με στόχο την αποϋλοποίησή τους.

  31/05 2006

  Νίκος Γκάλης: Καταβάλλονται προσπάθειες άρσης της επιτήρησης

  Η εταιρία ανακοινώνει ότι καταβάλει προσπάθεια για μείωση λειτουργικών δαπανών και την επέκταση της κατασκηνωτικής περιόδου ώστε να αρθεί ο λόγος υπαγωγής (οριακά αρνητικό EBITDA).

  19/05 2006

  Νίκος Γκάλης: Ο Π. Μακρής νέος Γενικός Διευθυντής

  Ανακοινώνεται από την Εταιρεία, ότι με το πρακτικό Νο 272/18-5-2006 ορίζεται κ. Μακρής Παύλος ως Γενικός Διευθυντής

  19/05 2006

  Γκάλης: Πρόεδρος του Δ.Σ. ο κ.Φ.Μανούσης, αντιπρόεδρος ο κ.Ν.Γκάλης

  Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Νίκος Γκάλης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος τίθεται ο κύριος Φώτης Μανούσης, ενώ στη θέση του αντιπροέδρου θα βρίσκεται ο κ.Νίκος Γκάλης.