Συνεχης ενημερωση

  17/03 2008

  ΣΑΟΣ: Ανακοίνωση

  Η κα Μανούση Μαρία ,Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ, υπέβαλε την παραίτησή της κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ της 13/03/2008 για προσωπικούς λόγους

  11/03 2008

  ΣΑΟΣ: Ανακοίνωση

  Ανατίθεται αντί μισθώματος η εκτέλεση δημόσιας υπηρεσίας, με συχνότητα ενός δρoμολογίου εβδομαδιαίως, για τη συγκεκριμένη γραμμή στη θυγατρική της ΣΑΟΣ.

  11/03 2008

  ΣΑΟΣ: Ανακοίνωση

  Εκποίηση κλασματικών υπολοίπων της ΣΑΟΣ.

  04/02 2008

  ΣΑΟΣ: Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

  Τα δρομολόγια Μυτιλήνη - Λήμνος - Θεσσαλονίκη και Σάμος/Ικαρία - Χίος - Μυτιλήνη - Λήμνος - Καβάλα θα εκτελεί από 30/1 το Ε/Γ-Ο/Γ Σαμοθράκη.

  01/02 2008

  ΣΑΟΣ: Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

  Η ΣΑΟΣ συμμετείχε σε διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάληψη εκτέλεσης δημόσιας υπηρεσίας για τη δρομολογική γραμμή Λαύριο- Σίγρι Μυτιλήνης- Λήμνο και επιστροφή.

  20/12 2007

  ΣΑΟΣ (πρώην Γκάλης): Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Η ΣΑΟΣ ανακοινώνει ότι τα ποσοστά συμμετοχής των κ.κ. Παναγιωτίδη Ιωάννη του Σωκράτη και Παναγιωτίδη Σωκράτη του Ιωάννη μεταβλήθηκαν κατόπιν συμμετοχής τους στην ΑΜΚ.

  18/12 2007

  ΣΑΟΣ: Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστού

  Απο την ΣΑΟΣ ανακοινώνεται ότι τα ποσοστά συμμετοχής των κ.κ. Μανούση Μελίνας, Μαρίας και Ελένης, μεταβλήθηκαν κατόπιν συμμετοχής τους στη διαδικασία ΑΜΚ, λόγω συγχώνευσης.

  17/12 2007

  ΣΑΟΣ (πρώην Γκάλης): Ανακοίνωση για μετοχικό κεφάλαιο

  Στα 51.119.371 ευρώ ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο της ΣΑΟΣ.

  13/12 2007

  Σάος (πρώην Γκάλης): Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Σύναψη συμβάσεων πίστωσης από τη διοίκηση της Σάος (πρώην Γκάλης) για να εξασφαλισθεί η επάρκεια κεφαλαίου κίνησης και η έκδοση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής σε διαγωνισμούς.

  07/12 2007

  ΣΑΟΣ (πρώην Γκάλης): Ανακοίνωση

  Ανακοίνωση της ΣΑΟΣ για εισαγωγή νέων μετοχών μετά από συγχώνευση με απορρόφηση εταιρείας.

  30/11 2007

  ΣΑΟΣ (πρώην Γκάλης): Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών / λογιστικών καταστάσεων

  Η ΣΑΟΣ (πρώην Γκάλης) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μεταφερθούν οι μετοχές της εταιρείας από την κατηγορία "υπό επιτήρηση".

  29/11 2007

  Σάος (πρώην Γκάλης): Ανακοίνωση

  Oι οικονομικές καταστάσεις του Γ τριμήνου 2007, θα είναι διαθέσιμες την 30 Νοεμβρίου 2007 στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου και στην ιστοσελίδα της εταιρείας

  16/11 2007

  Σάος (πρώην Γκάλης): Ανακοίνωση

  Η εταιρεία Σάος (πρώην Γκάλης) γνωστοποιήσε στο επενδυτικό κοίνο ότι το έγγραφο για την αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας είναι στη διάθεση του κοινού.

  30/10 2007

  Σάος (πρώην Γκάλης): Δημοσιοποίηση σημαντικών συμμετοχών

  Σε δημοσιοποίηση σημαντικών συμμετοχών προχώρησε η Σάος. Η εταιρεία βρίσκεται στο τελικό στάδιο έγκρισης εισαγωγής στο Χ.Α. των νέων μετοχών της.

  10/10 2007

  ΣΑΟΣ (πρώην Γκάλης): Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων

  Το μετοχικό κεφάλαιο της ΣΑΟΣ ανέρχεται σε 51.119.371,00 ευρώ

  24/09 2007

  ΣΑΟΣ (πρώην Γκάλης): Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  Τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης της ΣΑΟΣ ανακοίνωσε η εταιρεία.

  11/09 2007

  Γκάλης: Ανακοίνωση

  Αποφασίστηκε ομόφωνα η διακοπή των εργασιών της έκτακτης γενικής συνέλευσης και η συνέχισή τους για την 22 Σεπτεμβρίου 2007.

  31/08 2007

  Γκάλης: Ανακοίνωση

  Οι παιδικές κατασκηνώσεις "Galis camp" πιστοποιήθηκε στις 20 Αυγούστου από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης Lloyds Register Quality Assurance

  31/08 2007

  Γκάλης: Ανακοίνωση

  Στο τέλος της χρήσης 2006 τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων προέκυψαν θετικά (1.057,19 Euro).

  30/08 2007

  Γκάλης: Πιστοποίηση των κατασκηνώσεων

  Οι παιδικές κατασκηνώσεις "Galis camp" πιστοποιήθηκαν στις 20 Αυγούστου από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης Lloyd s Register Quality Assurance.

  27/08 2007

  Γκάλης: Μεταβολή συμμετοχής

  Η συμμετοχή του κ. Παναγιωτίδη στην εταιρεία Γκάλης διαμορφώθηκε σε 266.251 ήτοι ποσοστό 10,0094% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

  24/07 2007

  Γκάλης: Aλλαγή σύνθεσης ΔΣ

  O κ. Ουζούνης Δημήτριος, ανεξάρτητο και ταυτόχρονα μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., υπέβαλε την παραίτησή στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

  20/07 2007

  Γκάλης: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 19/7/2007

  Τις αποφάσεις της ετήσιας γενικής συνέλευσης ανακοίνωσε η Γκάλης.

  12/07 2007

  Γκάλης: Έγκριση συγχώνευσης

  Έγκριση συγχώνευσης των εταιρειών "ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ε." και "ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ"

  03/07 2007

  Γκάλης: Ανακοίνωση - Ορθή Επανάληψη από Εταιρεία

  Η νέα ημερομηνία της γενικής συνέλευσης ορίστηκε την 19η Ιουλίου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας.

  02/07 2007

  Γκάλης: Ματαιώθηκε η Γενική Συνέλευση

  Η νέα ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε την 19η Ιουλίου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

  27/06 2007

  Γκάλης: Διάθεση Πληροφοριακού Σημειώματος

  Από την 27η Ιουνίου 2007 το Πληροφοριακό Σημείωμα είναι στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού.

  27/06 2007

  Γκάλης: Ολοκλήρωση εκποίησης μετοχών

  Η εταιρεία ΓΚΑΛΗΣ ενημερώνει ότι στις 26/06/2007 ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκποίησης των επτακοσίων ογδόντα (780) ενσώματων ονομαστικών μετοχών της εταιρείας.

  14/06 2007

  Γκάλης: Εκποίηση μετοχών

  Την εκποίηση μετοχών ανακοίνωσε η Γκάλης.

  11/06 2007

  Γκάλης: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  Τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης ανακοίνωση η διοίκηση της Γκάλης.

  Ροή Ειδήσεων