Συνεχης ενημερωση

  06/04 2012

  ΣΑΟΣ: Ανακοίνωση

  Από τις 17/4 οι μετοχές της ΣΑΟΣ (οι οποίες είναι σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.) θα έχουν την νέα ονομαστική αξία, 0,32 ευρώ ανά μετοχή.

  19/03 2012

  ΣΑΟΣ: Ανακοίνωση

  Την Πέμπτη 29 Μαρτίου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα του 2011 της ΣΑΟΣ.

  28/12 2011

  ΣΑΟΣ: Αποφάσεις γενικής συνέλυσης

  Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 34.907.314,48 ευρώ ενέκρινε μεταξύ άλλων η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΣΑΟΣ.

  02/12 2011

  ΣΑΟΣ: Πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης

  Στις 27 Δεκεμβρίου η έκτακτη γενική συνέλευση.

  24/11 2011

  ΣΑΟΣ: Ανακοίνωση

  Στις 25/11/2011 εισάγονται στο Χ.Α. οι 214.915 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της ΣΑΟΣ που προέκυψαν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας.

  15/09 2011

  ΣΑΟΣ: Ανακοίνωση

  Πιστοποίηση μερικής κάλυψης της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, υπέρ Πιστωτών της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση των απαιτήσεών τους.

  04/07 2011

  ΣΑΟΣ: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

  Τις αποφάσεις που έλαβε η τακτική Γ.Σ. της ΣΑΟΣ στις 30 Ιουνίου 2011, ανακοίνωσε η εταιρεία.

  29/06 2011

  ΣΑΟΣ: Ανακοίνωση σχεδίου τροποποίησης καταστατικού

  Σχέδιο τροποποίησης άρθρων Καταστατικού της ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε.Σ. επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30.6.2011

  09/06 2011

  ΣΑΟΣ: Πρόσκληση γενικής συνέλευσης

  Καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Καμαριώτισσα Σαμοθράκης.

  21/02 2011

  ΣΑΟΣ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης που πραγματοποιήιθηκε στις 18/2 ανακοίνωσε η ΣΑΟΣ.

  25/01 2011

  ΣΑΟΣ: Προαναγγελία έκτακτης γενικής συνέλευσης

  Σε έκτακτη γενική συνέλευση καλεί τους μετόχους της στις 18/02 η Σάος για την, μεταξύ άλλων, επανέγκριση της αύξησης του μετοχιόύ κεφαλαίου της εταιρείας ποθυ είχε αποφασιστεί στη συνέλευση της 5ης...

  17/11 2010

  ΣΑΟΣ: Αποφάσεις τακτικής Γ.Σ. (ορθή επανάληψη)

  Την εκλογή ως Τακτικού Ελεγκτή Λογιστή του κ. Βαρλάμη Βασίλειου Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10261 (της Εταιρίας BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.) και ως Αναπληρωματικού του κ. Μαργαρίτη Κωνσταντίνου Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13881...

  12/11 2010

  ΣΑΟΣ: Ανακοίνωση

  Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 5η Νοεμβρίου 2010 λήφθηκε ομόφωνη απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι του ποσού των 5.000.000 €.

  12/11 2010

  ΣΑΟΣ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  ΑΜΚ καθώς και πώληση θυγατρικών ναυτικών εταιρειών και ακινήτων της εταιρείας ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΣΑΟΣ που συνεκλήθη στις 5/11/2010.

  13/10 2010

  ΣΑΟΣ: Ανακοίνωση

  Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι του ποσού των 300.000 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων προτείνει...

  13/10 2010

  ΣΑΟΣ: Πρόσκληση ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης

  Στις 5 Νοεμβρίου ορίστηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Σάος.

  20/08 2010

  ΣΑΟΣ: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Την από 16/8 παραίτηση του αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου της ΣΑΟΣ, κ. Παύλου Μακρή, και την εκλογή ως νέο μέλος σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος της κας. Μαρίας Μανούση, ανακοίνωσε η...

  18/08 2010

  ΣΑΟΣ: Ανακοίνωση

  Διευκρινίσεις γαι τισ διαδικασίες συνδιαλλαγής της εταιρείας με του ςπιστωτές της.

  15/09 2009

  ΣΑΟΣ: Γνωστοποίηση

  Ανασυγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου σε σώμα.

  14/09 2009

  Σάος: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Επικύρωση εκλογής μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος πραγματοποιήθηκε στη γενική συνέλευση.

  11/08 2009

  ΣΑΟΣ: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Στις 9 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η μετ΄αναβολή γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

  11/08 2009

  ΣΑΟΣ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Για τις 9 Σεπτεμβρίου προγραμματίστηκε η μετ΄αναβολή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΣΑΟΣ.

  17/07 2009

  ΣΑΟΣ: Ανακοίνωση

  Το αίτημα εξόδου από την κατηγορία επιτήρησης δύναται να επανεξεταστεί κατόπιν ολοκλήρωσης των διαδικασιών συγχώνεσης.

  17/07 2009

  ΣΑΟΣ: Ανακοίνωση

  Στις 10 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΣΑΟΣ.

  09/07 2009

  Σάος: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Έγινε δεκτή η αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία συνδιαλλαγής.

  08/07 2009

  ΣΑΟΣ: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Στον ορισμό νέου εσωτερικού ελεγκτή, νέας υπεύθυνης εξυπηρέτησης μετοχών, υπέυθυνου εταιρικών ανακοινώσεων και υπεύθυνου οικονομικής διεύθυνσης, προχώρησε η ΣΑΟΣ.

  14/04 2009

  Χ.Α.: Ανακοίνωση για ΣΑΟΣ

  Η συνέχιση της αναστολής των ανωτέρω μετοχών κρίνεται αναγκαία για την προστασία των επενδυτών, δεδομένου ότι δε διασφαλίζεται προσωρινά η ομαλή λειτουργία της αγοράς των μετοχών της εταιρίας.

  01/04 2009

  ΣΑΟΣ: Ανακοίνωση

  Λόγω τεχνικού προβλήματος του συστήματος μηχανογράφησης, δεν κατέστει δυνατή η έγκαιρη δημοσίευση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της ΣΑΟΣ.

  01/04 2009

  Χ.Α.: Ανακοίνωση για αναστολή διαπραγμάτευσης της ΣΑΟΣ

  Την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας "ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ", από σήμερα 01 Απριλίου 2009 αποφάσισε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

  20/03 2009

  ΣΑΟΣ: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Τις παραιτήσεις τους υπέβαλλαν οι κ.κ. Τσιουπλάς Δημοσθένης και Ουζούνης Δημήτριος, μη εκτελεστικά και ταυτόχρονα ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Σάος.