Συνεχης ενημερωση

  01/11 2016

  PC Systems: Ανακοίνωση για τη β΄ επαναληπτική τακτική Γ.Σ.

  Δεν συγκεντρώθηκε η δυνάμει του άρθρου 29 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 απαρτία για την συγκρότηση της γενικής συνελεύσεως σε σώμα.

  20/10 2016

  PC Systems: Ανακο;iνωση για την προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Με την από 19/10/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό αυτής, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...

  20/10 2016

  PC Systems: Ανακοίνωση

  Η γενική συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 1/11/2016.

  10/10 2016

  PC Systems: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γ.Σ.

  Δεν συγκεντρώθηκε η δυνάμει του άρθρου 29 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 απαρτία για την συγκρότηση της γενικής συνελεύσεως σε σώμα

  15/09 2016

  PC Systems: Ανακοίνωση για την προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Δείτε την Πρόσκληση. Πρόσκληση Τ.Γ.Σ. 07102016

  18/04 2016

  PC Systems: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

  Η εταιρία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε, ανακοινώνει ότι το διοικητικό συμβούλιο που εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 13ης/4/2016 συγκροτήθηκε σε σώμα και προέβη στην...

  13/04 2016

  PC Systems: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Σας γνωρίζουμε ότι στην ‘Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μας, που πραγματοποιήθηκε την 13/04/2016, υπήρχε νόμιμη απαρτία.

  07/04 2016

  PC Systems: Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων

  Νέος υπεύθυνος λογιστηρίου στην PC Systems διορίστηκε ο κ. Κατσαούνης Γεώργιος στη θέση του κ. Ισμαήλου Παναγιώτη.

  23/03 2016

  PC Systems: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Η εταιρεία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 παρ.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ως ακολούθως: -η ημερομηνία...

  22/03 2016

  Συστήματα Μικροϋπολογιστών : Ανακοίνωση

  Με την από  18/3/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό αυτής, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...

  04/12 2015

  PC Systems: Διευκρινίσεις για επιτήρηση μετοχών

  Οι μετοχές της Εταιρείας μπορούν να επανέλθουν σε καθεστώς κανονικής διαπραγμάτευσης εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται ειδικότερα σε αυτό.

  10/11 2015

  PC Systems: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης διοικητικού συμβουλίου

  Η εταιρία "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε" και τον διακριτικό τίτλο "PC SYSTEMS A.E" γνωστοποιεί ότι την  Δευτέρα 9.11.2015, συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα το εκλεγέν από την 21.10.2015 έκτακτη...

  22/10 2015

  PC Systems: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις έκτακτης γενικής συνέλευσης

  Νέο Δ.Σ. εξέλεξε η γενική συνέλευση των μετόχων της PC Systems.

  28/09 2015

  PC Systems: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η     Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. Με την από  28/9/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της...

  28/09 2015

  PC Systems: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Η εταιρία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε, γνωστοποιεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21), σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής...

  01/09 2015

  PC Systems: Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων

  Παραμένουν στην κατηγορία "Επιτήρησης" όπου μεταφέρθηκε στις 29/12/2011 με την από 28/12/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., το σύνολο των μετοχών της εταιρείας PC Systems.

  28/08 2015

  PC Systems: Ανακοινωση

  Τις αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανακοινώνει η PC Systems.

  06/08 2015

  PC Systems: Ανακοίνωση

  Στην αγορά 500 κοινών μετοχών της εταιρείας PC Systems, συνολικής αξίας ευρώ 21,00 προέβη ο κ. Αθανάσιος Ισμαήλος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος , όπως γνωστοποίησε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

  04/08 2015

  PC Systems: Ανακοίνωση

  Την 28η Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας PC Systems όπως γνωστοποιεί σε ανακοίνωσή της.

  25/06 2015

  PC Systems: Γνωστοποίηση συναλλαγών

  Στην αγορά 5.000 ονομαστικών κοινών μετοχών της εταιρείας PC Systems, συνολικής αξίας 190 ευρώ, προέβη στις 23/06/2015 ο κος Αθανάσιος Ισμαήλος.

  18/06 2015

  PC Systems: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  18/6/2015 Σας γνωρίζουμε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μας, που πραγματοποιήθηκε την 18/06/2015, είχε νόμιμη απαρτία....

  27/05 2015

  PC Systems: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Με την από  21/5/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό αυτής, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...

  08/04 2015

  PC Systems: Ανακοίνωση

  Γνωστοποιείται προς το Επενδυτικό κοινό ότι η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών στη συνεδρίαση της 7ης Απριλίου 2015, αφού διαπίστωσε ότι τα ετήσια συνολικά έσοδα της Εταιρείας για την...

  02/04 2015

  PC Systems: Ανακοίνωση

  Η Διοίκηση εκτιμά ότι θα επιτευχθεί περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών ώστε τα αποτελέσματα του 2015 θα είναι ακόμα πιο ικανοποιητικά σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2014.

  10/03 2015

  PC Systems: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Στην αγορά 600 ονομαστικών κοινών μετοχών της PC Systems, συνολικής αξίας 29,40 ευρώ προέβη στις 9 Μαρτίου ο κ. Αθανάσιος Ισμαήλος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, σύμφωνα με...

  02/03 2015

  PC Systems: Γνωστοποίηση συναλλαγών

  Ο κ Αθανάσιος Ισμαήλος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας προέβη την 25/2/2015 στην αγορά 200 ονομαστικών κοινών μετοχών της Εταιρίας, συνολικής αξίας ευρώ 10,00.

  02/03 2015

  PC Systems: Γνωστοποίηση συναλλαγών

  Ο κος Αθανάσιος Ισμαήλος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας προέβη την 26/2/2015 στην αγορά 100 ονομαστικών κοινών μετοχών της Εταιρίας, συνολικής αξίας ευρώ 5,00.

  09/02 2015

  PC Systems: Γνωστοποίηση συναλλαγών

  Στην αγορά 100 ονομαστικών κοινών μετοχών της εταιρίας, συνολικής αξίας 4,90 ευρώ προέβη ο κος Αθανάσιος Ισμαήλος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας στις 6 Φεβρουαρίου.

  21/01 2015

  PC Systems: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Η εταιρία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε, γνωστοποιεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21), σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής...

  31/12 2014

  PC Systems: Γνωστοποίηση συναλλαγών

  Στην αγορά 1.600 ονομαστικών κοινών μετοχών της εταιρείας PC Systems, συνολικής αξίας 131,20 ευρώ, προέβη την 31/12/2014 ο κος Αθανάσιος Ισμαήλος.