Συνεχης ενημερωση

  PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΡΟΦ)

  4,8600

  0,0500 (1,04%)

  • Άνοιγμα 4,8100
  • Υψηλό 4,8600
  • Χαμηλό 4,8000
  • Όγκος 3.960
  • Τζίρος 19.156 €
  • Πράξεις 19
  10:38 23/07

  Profile: Aγορά ιδίων μετοχών

  Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" και το διακριτικό τίτλο "PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E." (εφεξής "Εταιρεία"),...

  10:05 21/07

  Profile: Αγορά ιδίων μετοχών

  Στις 19 και 20 Ιουλίου.

  13:02 19/07

  Profile: Αγορά ιδίων μετοχών

  Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" και το διακριτικό τίτλο "PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E." (εφεξής "Εταιρεία"),...

  17:38 15/07

  Profile: Νέα διεθνής πλατφόρμα για treasury με ανταγωνιστικές δυνατότητες αυτοματοποίησης εργασιών

  Profile: Νέα διεθνής πλατφόρμα για treasury με ανταγωνιστικές δυνατότητες αυτοματοποίησης εργασιών

  10:27 15/07

  Profile: Αγορά ιδίων μετοχών

  Ανακοίνωση.

  14:50 13/07

  Profile: Γνωστοποίηση αλλαγής διευθυντικών στελεχών

  "Η Εταιρεία "PROFILE AEBE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ",  σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014/ΕΕ και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε η...

  14:49 13/07

  Profile: Aπόσπασμα πρακτικού συνεδριάσεως διοικητικού συμβουλίου περί ορισμού των μελών της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας

  Στη Νέα Σμύρνη Αττικής σήμερα την 28η Ιουνίου 2021, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 17:00, συνήλθαν στα επί της Λεωφ. Συγγρού αριθ. 199 γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ...

  14:42 13/07

  Profile: Απόσπασμα πρακτικού συνεδριάσεως επιτροπής ελέγχου

  Στη Νέα Σμύρνη Αττικής σήμερα την 28η Ιουνίου 2021, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18:00, συνήλθαν στα επί της Λεωφ. Συγγρού αριθ. 199 γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ...

  14:31 13/07

  Profile: Απόσπασμα πρακτικού της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης

  Παρακαλώ δείτε το συνημμένο ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων

  14:28 09/07

  Profile: Ανακοίνωση

  Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο "PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε." (εφεξής καλουμένη ως "Εταιρεία"),...

  10:15 08/07

  Profile: Αγορά ιδίων μετοχών

  Ανακοίνωση.

  10:03 06/07

  Profile: Αγορά ιδίων μετοχών

  Ανακοίνωση.

  10:35 02/07

  Profile: Αγορά ιδίων μετοχών

  Ανακοίνωση

  17:16 28/06

  Profile: Συγκρότηση ΔΣ σε σώμα

  Ανακοίνωση.

  10:03 25/06

  Profile: Αγορά ιδίων μετοχών

  Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" και το διακριτικό τίτλο "PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E." (εφεξής "Εταιρεία"),...

  10:07 23/06

  Profile: Αγορά ιδίων μετοχών

  Ανακοίνωση.

  14:09 22/06

  Profile: Ανακοίνωση

  Ανακοίνωση

  10:28 18/06

  Profile: Αγορά ιδίων μετοχών

  Ανακοίνωση.

  16:00 17/06

  Profile Software: Ανακοίνωση

  Αθήνα, 17 Ιουνίου 2021: Η Profile Software, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης χρηματοοικονομικού λογισμικού, αναδείχθηκε στο Chartis Fintech Quadrant Report ως Category Leader στον τομέα των λύσεων...

  10:00 16/06

  Profile: Γνωστοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών

  Την 11η και 14η Ιουνίου.

  10:43 11/06

  Profile: Aγορλα ιδίων μετοχών

  Ανακοίνωση.

  10:14 09/06

  Profile: Αγορά ιδίων μετοχών

  Ανακοίνωση.

  10:05 07/06

  Profile: Αγορά ιδίων μετοχών

  Ανακοίνωση.

  19:27 03/06

  Profile: Ανακοίνωση

  Για την προαναγγελία Γ.Σ.