Συνεχης ενημερωση

  0,5400

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,0000
  • Υψηλό 0,0000
  • Χαμηλό 0,0000
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  08/04 2015

  Πραξιτέλειο: Ανακοίνωση

  Στα πλαίσια των υποχρεώσεων που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία, τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον κανονισμό του Χ.Α , η εταιρεία "ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ Α.Ε." ανακοινώνει ότι, ο...

  12/12 2014

  Πραξιτέλειο: Γνωστοποίηση σύνθεσης διοικητικού συμβουλίου

  Το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 08.12.2014 και συγκροτήθηκε σε σώμα την 12.12.2014 ανακοίνωσε η εταιρεία Πραξιτέλειο.

  08/12 2014

  Πραξιτέλειο: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης (ορθή επανάληψη)

  Η εταιρεία με την επωνυμία "ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με δ.τ. "ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ Α.Ε." ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του...

  08/12 2014

  Πραξιτέλειο: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  Η εταιρεία με την επωνυμία "ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με δ.τ. "ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ Α.Ε." ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του...

  12/07 2013

  Πραξιτέλειο: Ανακοίνωση

  Στο 80% ανήλθε το ποσοστή συμμετοχής του Πραξιτέλειου στο κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου της "ΝΕΑ ΑΙΓΛΗ – ΑΘΗΝΑ Α.Ε.".

  06/12 2012

  Πραξιτέλειο: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

  Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2011 και την εκλογή της ελεγκτών για τη χρήση του 2012 ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Πραξιτέλειο στις 5/12.

  15/11 2012

  Πραξιτέλειο: Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης

  Στις 5 Δεκεμβρίου η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

  28/06 2012

  Πραξιτέλειο: Ανακοίνωση

  Από 19 Μαρτίου 2012 την Οικονομική Διεύθυνσή της, αναλαμβάνει η εταιρεία Leverage ΑΕ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων.

  22/06 2011

  Πραξιτέλειο: Ανακοίνωση

  Κατά τη σύγκληση της Β’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της Πραξιτέλειο Α.Ε. της 16ης Ιουνίου, δεν κατέστη δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λόγω μη επίτευξης της...

  03/06 2011

  Πραξιτέλειο: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Σε β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση καλεί τους μετόχους της στις 16/6 η Πραξιτέλειο μετά την αναβολή της Γ.Σ. λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας...

  27/04 2011

  Πραξιτέλειο: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Σε Τακτική Γενική Συνέλευση καλεί τους μετόχους της 19η Μαΐου 2011 η Πραξιτέλειο, για να αποφασιστεί μεταξύ άλλων η μη διανομή μερίσματος της χρήσης από 01/01/2009 έως 31/12/2009.

  12/04 2010

  Χ.Α.: Δελτίο Τύπου

  Την παραμονή σε αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Πραξιτέλειο και της Ατέρμων αποφάσισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

  01/04 2010

  Χ.Α.: Ανακοίνωση

  Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης για τις μετοχές των Ατέρμων και Πραξιτέλειο Θεραπευτήριο.

  30/11 2009

  Πραξιτέλειο: Ανακοίνωση

  Ο στόχος της Διοίκησης είναι η συνεχής βελτίωση και ενίσχυση των υπηρεσιών και κατ΄ επέκταση των αποτελεσμάτων της στο νέο κλάδο που δραστηριοποιείται.

  27/11 2009

  Πραξιτέλειο: Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων

  Ολοκληρώθηκε ο προσωρινός έλεγχος της εταιρείας για τις χρήσεις 2006 έως και 2008, με οφειλές φόρων και προσαυξήσεις συνολικού ύψους ευρώ 132.125 ευρώ.

  27/11 2009

  Πραξιτέλειο: Ανακοίνωση

  Την επαναφορά του κεφαλαίου της στο πριν από την αύξηση ποσού και τροποποίηση του καταστατικού της αποφάσισε το Πραξιτέλειο.

  31/08 2009

  Πραξιτέλειο: Ανακοίνωση

  Το σύνολο των μετοχών της Πραξιτέλειο παραμένει στην κατηγορία "Υπό Επιτήρηση", διότι συντρέχουν προϋποθέσεις της παραγράφου 5.4.1. του Κανονισμού του Χ.Α., λόγω άρσης του καθεστώτος αναστολής...

  10/06 2009

  Πραξιτέλειο: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  ΑΜΚ και έκδοση ομολογιακού δανείου αποφάσισε η τακτική Γ.Σ.

  28/05 2009

  Πραξιτέλειο: Ανακοίνωση

  Η κα Αικατερίνη Πολυμενάκου στη θέση της οικονομικής διευθύντριας.

  15/05 2009

  Πραξιτέλειο: Προαναγγελία Γ.Σ. μετόχων - κατόχων ΠΟ μετοχών

  Τακτική γενική συνέλευση για τους κατόχους προνομιούχων μετοχών έχει προγραμματίσει το Πραξιτέλειο στις 9/6.

  15/05 2009

  Πραξιτέλειο: Προαναγγελία Γ.Σ. μετόχων - κατόχων ΚΟ μετοχών

  Τακτική Γενική Συνέλευση για τις 9/6 για του κατόχου κοινών μετοχών έχει προγραμματίσει το Πραξιτέλειο.

  15/05 2009

  Πραξιτέλειο: Ανακοίνωση

  Την ακύρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο του Πραξιτέλειου Θεραπευτηρίου.

  31/03 2009

  Πραξιτέλειο: Ανακοίνωση

  Το σύνολο των μετοχών της εταιρείας παραμένει στην κατηγορία "Υπό Επιτήρηση".

  28/11 2008

  Πραξιτέλειο: Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων

  Η χρήση 2008 της Πραξιτέλειο Α.Ε. είναι η πρώτη πλήρης χρήση, όπου η εταιρεία και ο Όμιλος αναπτύσσονται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας.

  16/10 2008

  Πραξιτέλειο: Αγορά μετοχών από κ. Θεοδωρακόπουλο Ιωάννη

  Σε αγορά 3.539 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας Πραξιτέλειο προέβη στις 15/10 ο κ. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης.

  16/10 2008

  Πραξιτέλειο: Γνωστοποίηση διενέργειας συναλλαγών

  Σε αγορά 3.539 μετοχών της "Πραξιτέλειο", συνολικής αξίας 4.158,43 ευρώ, προέβη στις 15/10/08 ο κ. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης, μέτοχος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

  30/09 2008

  Πραξιτέλειο: Γνωστοποίηση διενέργειας συναλλαγών

  Σε αγορά 1000 μετοχών της Πραξιτέλειο Θεραπευτήριο προέβη στις 29/09 η κα. Καμπέρη Αγγελική.

  29/09 2008

  Πραξιτέλειο: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Έκτακτη γενική συνέλευση του Πραξιτελείου Θεραπευτηρίου συνήλθε στις 26/09 στην οποία παρευρέθησαν 41 μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών.

  17/09 2008

  Πραξιτέλειο: Γνωστοποίηση διενέργειας συναλλαγών

  Σε αγορά 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Πραξιτέλειο Α.Ε., συνολικής αξίας 1.807,19 ευρώ, προέβη στις 17/9 ο κ.Θεοδωρόπουλος Στέργιος.

  05/09 2008

  Πραξιτέλειο: Απάντηση σε επιστολή της Ε.Κ

  Δεν έχει καμία σχέση με τα ακίνητα, τα οποία απέκτησε η εταιρεία NOLIDEN LTD με κυπριακή έδρα, δηλώνει το Πραξιτέλειο.

  Ροή Ειδήσεων