Συνεχης ενημερωση

  0,3900

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,0000
  • Υψηλό 0,0000
  • Χαμηλό 0,0000
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  14/11 2014

  Πραξιτέλειο: Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση

  Στις 8/12/2014 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας.

  12/07 2013

  Πραξιτέλειο: Ανακοίνωση

  Στο 80% ανήλθε το ποσοστή συμμετοχής του Πραξιτέλειου στο κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου της "ΝΕΑ ΑΙΓΛΗ – ΑΘΗΝΑ Α.Ε.".

  06/12 2012

  Πραξιτέλειο: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

  Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2011 και την εκλογή της ελεγκτών για τη χρήση του 2012 ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Πραξιτέλειο στις 5/12.

  15/11 2012

  Πραξιτέλειο: Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης

  Στις 5 Δεκεμβρίου η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

  01/12 2011

  Πραξιτέλειο: Αποφάσεις τακτικής Γ.Σ.

  Τη μη διανομή μερίσματος και τη καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρηση του 2010 ενέκρινε μεταξύ άλλων η τακτική Γ.Σ. της Πραξιτέλειο Α.Ε.

  09/11 2011

  Πραξιτέλειο: Προαναγγελία τακτικής Γ.Σ.

  Τη σύγκληση τακτικής γενικής συνέλευσης για την 1η Δεκεμβρίου αποφάσισε η διοίκηση της Πραξιτέλειο Α.Ε. όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η μη διανομή μερίσματος.

  08/08 2011

  Πραξιτέλειο: Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση

  Τη σύγκληση τακτικής Γ.Σ. για τις 7/9 αποφάσισε το Δ.Σ. της Πραξιτέλειο Θεραπευτήριο Α.Ε.

  22/06 2011

  Πραξιτέλειο: Ανακοίνωση

  Κατά τη σύγκληση της Β’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της Πραξιτέλειο Α.Ε. της 16ης Ιουνίου, δεν κατέστη δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λόγω μη επίτευξης της...

  03/06 2011

  Πραξιτέλειο: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Σε β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση καλεί τους μετόχους της στις 16/6 η Πραξιτέλειο μετά την αναβολή της Γ.Σ. λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας...

  19/05 2011

  Πραξιτέλειο: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Την αναβολή της τακτικής Γ.Σ. για τις 2/6 λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας στις 19/5 ανακοίνωσε η Πραξιτέλειο Α.Ε.

  27/04 2011

  Πραξιτέλειο: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Σε Τακτική Γενική Συνέλευση καλεί τους μετόχους της 19η Μαΐου 2011 η Πραξιτέλειο, για να αποφασιστεί μεταξύ άλλων η μη διανομή μερίσματος της χρήσης από 01/01/2009 έως 31/12/2009.

  12/04 2010

  Χ.Α.: Δελτίο Τύπου

  Την παραμονή σε αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Πραξιτέλειο και της Ατέρμων αποφάσισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

  01/04 2010

  Χ.Α.: Ανακοίνωση

  Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης για τις μετοχές των Ατέρμων και Πραξιτέλειο Θεραπευτήριο.

  30/11 2009

  Πραξιτέλειο: Ανακοίνωση

  Ο στόχος της Διοίκησης είναι η συνεχής βελτίωση και ενίσχυση των υπηρεσιών και κατ΄ επέκταση των αποτελεσμάτων της στο νέο κλάδο που δραστηριοποιείται.

  27/11 2009

  Πραξιτέλειο: Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων

  Ολοκληρώθηκε ο προσωρινός έλεγχος της εταιρείας για τις χρήσεις 2006 έως και 2008, με οφειλές φόρων και προσαυξήσεις συνολικού ύψους ευρώ 132.125 ευρώ.

  27/11 2009

  Πραξιτέλειο: Ανακοίνωση

  Την επαναφορά του κεφαλαίου της στο πριν από την αύξηση ποσού και τροποποίηση του καταστατικού της αποφάσισε το Πραξιτέλειο.

  31/08 2009

  Πραξιτέλειο: Ανακοίνωση

  Το σύνολο των μετοχών της Πραξιτέλειο παραμένει στην κατηγορία "Υπό Επιτήρηση", διότι συντρέχουν προϋποθέσεις της παραγράφου 5.4.1. του Κανονισμού του Χ.Α., λόγω άρσης του καθεστώτος αναστολής...

  15/06 2009

  Πραξιτέλειο: Ανακοίνωση

  Σε σώμα συγκροτήθηκε το διοικητικό συμβούλιο της Πραξιτέλειο.

  10/06 2009

  Πραξιτέλειο: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  ΑΜΚ και έκδοση ομολογιακού δανείου αποφάσισε η τακτική Γ.Σ.

  29/05 2009

  Πραξιτέλειο: Ανακοίνωση

  Στόχος της Διοίκησης είναι η συνεχής βελτίωση και ενίσχυση των υπηρεσιών και κατ΄ επέκταση των αποτελεσμάτων της στο νέο κλάδο που δραστηριοποιείται.

  28/05 2009

  Πραξιτέλειο: Ανακοίνωση

  Η κα Αικατερίνη Πολυμενάκου στη θέση της οικονομικής διευθύντριας.

  15/05 2009

  Πραξιτέλειο: Τροποποίηση καταστατικού

  Το σχέδιο τροποποίησης καταστατικού με σκοπό την προσαρμογή του προς τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 3604/2007, ανακοίνωσε η Πραξιτέλειο.

  15/05 2009

  Πραξιτέλειο: Σχέδιο τροποποίησης καταστατικού

  ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ με σκοπό την προσαρμογή του προς τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 3604/2007

  15/05 2009

  Πραξιτέλειο: Ανακοίνωση

  Έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της Πραξιτέλειο.

  15/05 2009

  Πραξιτέλειο: Προαναγγελία Γ.Σ. μετόχων - κατόχων ΠΟ μετοχών

  Τακτική γενική συνέλευση για τους κατόχους προνομιούχων μετοχών έχει προγραμματίσει το Πραξιτέλειο στις 9/6.

  15/05 2009

  Πραξιτέλειο: Προαναγγελία Γ.Σ. μετόχων - κατόχων ΚΟ μετοχών

  Τακτική Γενική Συνέλευση για τις 9/6 για του κατόχου κοινών μετοχών έχει προγραμματίσει το Πραξιτέλειο.

  15/05 2009

  Πραξιτέλειο: Ανακοίνωση

  Την ακύρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο του Πραξιτέλειου Θεραπευτηρίου.

  31/03 2009

  Πραξιτέλειο: Ανακοίνωση

  Το σύνολο των μετοχών της εταιρείας παραμένει στην κατηγορία "Υπό Επιτήρηση".

  28/11 2008

  Πραξιτέλειο: Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων

  Η χρήση 2008 της Πραξιτέλειο Α.Ε. είναι η πρώτη πλήρης χρήση, όπου η εταιρεία και ο Όμιλος αναπτύσσονται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας.

  16/10 2008

  Πραξιτέλειο: Γνωστοποίηση διενέργειας συναλλαγών

  Σε αγορά 3.539 μετοχών της "Πραξιτέλειο", συνολικής αξίας 4.158,43 ευρώ, προέβη στις 15/10/08 ο κ. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης, μέτοχος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.