Συνεχης ενημερωση

  5,3000

  0,3400 (6,85%)

  • Άνοιγμα 4,5200
  • Υψηλό 5,3000
  • Χαμηλό 4,5000
  • Όγκος 2.612
  • Τζίρος 13.064 €
  • Πράξεις 13
  08/11 2007

  Paperpack: Δελτίο Τύπου

  Τη διανομή δωρεάν μετοχών με αναλογία δύο νέων μετοχών για κάθε μια παλαιά γνωστοπιήσε η

  31/10 2007

  Paperpack: Ανακοίνωση

  Σε νακοίνωση σχετικά με το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου και τις σημαντικές συμμετοχές από υπόχρεα πρόσωπα προχώρησε η Paperpack.

  19/10 2007

  Paperpack: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  Σήμερα 19 Οκτωβρίου 2007 έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας.

  17/10 2007

  Paperpack: Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού

  Η Paperpack ανακοίνωσε το Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού της στο πλαίσιο της έκτακτης γενικής συνέλευσης της 19/10/2007.

  10/10 2007

  Paperpack: Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

  Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κ. Ιωάννης Τσουκαρίδης του Πέτρου προέβη την 09/10/2007 σε πώληση 50.000 κοινών ονομαστικών μετοχών.

  26/09 2007

  Paperpack: Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

  Σε πώληση 57.985 κοινών ονομαστικών μετοχών της Paperpack προχώρησε στις 25/9 ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Ιωάννης Τσουκαρίδης του Πέτρου.

  25/09 2007

  Paperpack: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007

  Σε πώληση 111.870 κοινών ονομαστικών μετοχών της Paperpack προχώρησε την 24/09/2007 ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, της εταιρείας, Ιωάννης Τσουκαρίδης του Πέτρου.

  03/09 2007

  Paperpack: Παραίτηση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

  Τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Στέργιος Νέζης του Γεωργίου, Νικόλαος Πεφάνης του Γεράσιμου και Νικόλαος Γκότσης του Ανδρέα υπέβαλαν την παραίτησή τους.

  26/07 2007

  Paperpack: Υπογραφή ομολογιακού

  Μη μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο, εξαετούς διάρκειας, συνολικού ύψους 9,8 εκατ. ευρώ σύναψε η Paperpack.

  26/07 2007

  Paperpack: Ανακοίνωση για επιχειρηματικές εξελίξεις στην εταιρεία

  Σε 78,54% από 51,42% διαμορφώθηκε η συμμετοχή της Paperpack.

  26/07 2007

  Paperpack: Μεταβολή ποσοστού συμμετοχής

  Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Paperpack κ. Τσουκαρίδης του Πέτρου προέβη σε αγορά 1.072.220 κοινών ονομαστικών μετοχών.

  25/07 2007

  ΔΟΛ: Πώληση συμμετοχής της εταιρείας Paperpack I. Τσουκαρίδης

  Μετά την πώληση η ΔΟΛ Α.Ε. δεν διατηρεί πλέον άμεση ή έμμεση συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Paperpack I. Τσουκαρίδης.

  02/07 2007

  Paperpack: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  Την 29η Ιουνίου 2007 ημέρα Παρασκευή πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Paperpack - Τσουκαρίδη.

  14/06 2007

  Paperpack: Διάθεση δελτίου χρήσης

  Στη διάθεση του ετήσιου δελτίου χρήσης προχώρησε η Paperpack.

  11/06 2007

  Paperpack: Αποτελέσματα α΄ τριμήνου 2007

  Σημαντική βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2007, παρουσίασε η εταιρία PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. ΑΒΕΕ.

  16/03 2007

  Paperpack: Αλλαγή διευθυντικών στελεχών

  Τα καθήκοντα του Οικονομικού Διευθυντή αναλαμβάνει ο κύριος Νικόλαος Χαλαβαζής από τις 19/3 σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κυρίου Θεοφάνη Αντωνίου.

  01/03 2007

  Paperpack: Πώληση συμμετοχής στη Quality Promotion Agency

  Την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στην εταιρεία Quality Promotion Agency ανακοίνωσε η Paperpack- Τσουκαρίδης.

  23/02 2007

  Paperpack: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  Κατά τη συνέλευση αποφασίστηκε παμψηφεί και ομόφωνα η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, μέχρι του ποσού των 12.200.000 ευρώ κατά ανώτατο όριο.

  08/11 2006

  Paperpack: Τροποποιήσεις κονδυλίων

  Tροποποιήθηκαν και κονδύλια των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2005 και των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1/1/2006 - 31/3/2006 της Paperpack.

  30/10 2006

  Paperpack: Στην ιστοσελίδα της εταιρείας τα διορθωμένα οικονομικά στοιχεία

  Στην ιστοσελίδα της Paperpack - Τσουκαρίδης έχουν αναρτηθεί οι διορθωμένες οικονομικές καταστάσεις 01/01/06 - 30/06/06 όπως γνωστοποίησε η εταιρεία.

  12/10 2006

  Paperpack: Με 35% στο ιδρυτικό κεφάλαιο της Quality Promotion Agency

  Την συμμετοχή της στο ιδρυτικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Quality Promotion Agency A.E. με ποσοστό 35% ανακοίνωσε η Paperpack Τσουκαρίδης.

  06/10 2006

  Paperpack: Ο Στ. Νέζης νέο μέλος στο Δ.Σ. στη θέση του Π. Χρυσικάκη

  Νέο μέλος εξέλεξε το Δ.Σ. της Paperpack κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής του στις 4/10/2006. Πρόκειται για τον κ. Στέργιο Νέζη, ο οποίος αντικαθσιτά τον παραιτηθέντα κ. Π. Χρυσικάκη.

  22/09 2006

  Paperpack: Νέο μέλος του ΔΣ ο κ. Νικόλαος Πεφάνης

  Νέο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Paperpack - Τσουκαρίδης εξελέγη ο κ. Νικόλαος Πεφάνης, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Νικολάου Κατσιμπράκη.

  30/08 2006

  Paperpack: Ολοκληρώθηκε η μετεγκατάσταση των διοικητικών υπηρεσιών

  Την ολοκλήρωση της μετεγκατάσταση των διοικητικών υπηρεσιών και την ενοποίηση του συνόλου των γραμμών παραγωγής στο Εργοστάσιο στην Κ. Κηφισιά ανακοίνωσε η Paperpack.

  14/07 2006

  Paperpack: Από 19/7 η διαπραγμάτευση με νέα ονομαστική τιμή

  Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Paperpack - Τσουκαρίδης κατά το ποσό των 3.281.064,70 ευρώ αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων στης 22 Ιουνίου.

  26/06 2006

  Paperpack: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ στις 22/6

  Τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. στις 23/6, που θα διοικήσει την εταιρεία ως το έτος 2009, ανακοίνωσε η εταιρεία Paperpack-Τσουκαρίδη, το οποίο εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της...

  23/06 2006

  Paperpack: Δεν διανέμει μέρισμα για 2005, προς έκδοση ομολογιακού

  Τη μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιών, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 3.281.064,70 ευρώ και την έκδοση ομολογιακού δανείου έως 10,6 εκατ. ευρώ, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η Γενική Συνέλευση της...

  08/06 2006

  Paperpack-Τσουκαρίδης: Διόρθωση δημοσιευμένων στοιχείων

  Στη διόρθωση των ήδη δημοσιευμένων στοιχείων και κυρίως την πρόσθεση της «καθαρή θέση μετόχων εταιρείας σε μετοχικό κεφάλαιο και λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας» που δε υπήρχε εκ...

  02/06 2006

  Paperpack: Αύξηση κατά 18,2% στα κέρδη μετά φόρων α’τριμήνου

  Αύξηση κατά 18,2% παρουσίασαν τα κέρδη μετά φόρων το α΄ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης της Paperpack-Τσουκαρίδης, διαμορφούμενα σε 91 χιλ. ευρώ από 77 χιλ. ευρώ.