Συνεχης ενημερωση

  4,9600

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 4,9600
  • Υψηλό 4,9600
  • Χαμηλό 4,9600
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  01/06 2009

  Paperpack: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Για τις 30 Ιουνίου έχει προγραμματίσει η Paperpack την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

  01/06 2009

  Papepack: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης ανωτάτων διευθυντικών στελεχών

  Η εταιρεία ανακοινώνει την διακοπή της συνεργασίας της με την κυρία Βασιλική Μανωλάκου, η οποία ασκούσε καθήκοντα Διευθύντριας Ποιοτικού Ελέγχου και Προγραμματισμού στην εταιρεία.

  26/05 2009

  Paperpack: Ανακοίνωση δημοσίευσης των αποτελεσμάτων α΄ τριμήνου

  Την Παρασκευή , 29 Μαίου, θα ανακοινώσει η Paperpack τα αποτελέσματα α΄ τριμήνου.

  11/05 2009

  Paperpack: Αποτελέσματα Φορολογικου Ελέγχου

  Ο έλεγχος αναμόρφωσε το σύνολο των σωρευμένων ζημιών της εταιρείας χωρίς να επιβάλει φόρους και προσαυξήσεις.

  30/03 2009

  Paperpack: Ανακοίνωση δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2008

  Στις 31/3 θα δημοσιευτούν τα αποτελέσματα της Paperpack-Τσουκαρίδης για το 2008.

  13/01 2009

  Paperpack: Ανακοίνωση

  Σύμφωνα με το εκκαθαριστικό σημείωμα, ο φόρος ανήλθε σε ευρώ 13.968,57 και 4.066,96 αντίστοιχα. Επί των ανωτέρω ποσών, διενεργήθηκε έκπτωση ύψους 5% καθώς κατεβλήθησαν εφάπαξ, σημειώνεται σχετικά.

  08/12 2008

  Paperpack: Ανακοίνωση

  Ο κύριος Δημήτριος Τσιφτσής, στέλεχος της εταιρείας από το 2003 στους τομείς πωλήσεων και εργοστασίου, αναλαμβάνει τη θέση του Διευθυντή Πωλήσεων.

  28/11 2008

  Paperpack: Ανακοίνωση δημοσίευσης αποτελεσμάτων 9μηνου

  Το Σάββατο 29/11/2008 στην εφημερίδα Κέρδος θα δημοσιευθούν τα Στοιχεία και οι Πληροφορίες Περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2008 της Paperpack.

  23/09 2008

  Χ.Α.: Δελτίο Τύπου

  Στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς, Εμπορευσιμότητας και Ειδικών Χαρακτηριστικών θα διαπραγματεύονται από την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου οι μετοχές της Paperpack.

  01/09 2008

  Paperpack: Ανακοίνωση

  Στις 30/08/08, μέσω της εφημκερίδας Κέρδος θα προβεί η Paperpack σε δημοσίευση των οικονομικών της αποτελεσμάτων για το α΄ εξάμηνο του 2008.

  10/07 2008

  Paperpack: Ανακοίνωση

  Η Paperpack ανακοινώνει ότι η κα Άννα Κυπριανού ανέλαβε από 01.07.2008 τη θέση της Οικονομικής Διευθύντριας της εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κου Νίκου Χαλαβαζή.

  10/07 2008

  Paperpack: Ανακοίνωση

  Διευκρινήσεις επί των στοιχείων και πληροφοριών του πρώτου τριμήνου ανακοίνωσε η Paperpack

  17/06 2008

  Paperpack: Ανακοίνωση Διάθεσης Ετήσιου Δελτίου

  Σε σνακοίνωση σχετικά με τη διάθεσης του Ετήσιου Δελτίου χρήσης 2007 προέβη η Paperpack.

  02/04 2008

  Paperpack: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Δ.Σ.

  Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη στην εκλογή του κου Γεωργίου Δημόπουλου του Κωνσταντίνου ως μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους.

  02/04 2008

  Paperpack: Δελτίο Τύπου - Ενημέρωση Εξέλιξης Εργασιών

  Η κα Κορίνα Ε. Φασουλή - Γραφανάκη από την Δευτέρα 31η Μαρτίου 2008 αναλαμβάνει την θέση του Αντιπροέδρου και μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της εταιρείας.

  27/03 2008

  Paperpack: Αποτελέσματα 2007

  Τα αποτελέσματα 2007 ανακοίνωσε η Paperpack.

  28/12 2007

  Paperpack: Ανακοίνωση

  Kατόπιν της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των 7.906.180 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας Paperpack το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 3.557.781 ευρώ.

  21/12 2007

  Paperpack: Εισαγωγή δωρεάν μετοχών από Split

  H Papperpack με ανακοίνωση της γνωστοποιεί τις αποφάσεις της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, στις 28/11/2007.

  21/12 2007

  Paperpack: Ανακοίνωση Διάθεσης Πληροφοριακού Εντύπου

  Στη σύνταξη Εντύπου Πληροφοριών σχετικά με την ΑΜΚ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και την εισαγωγή νέων μετοχών στο Χ.Α., με διανομή δωρεάν μετοχών, προχώρησε η εταιρεία.

  20/12 2007

  Paperpack: Μεταβολή συμμετοχής σε εταιρεία

  Το ποσοστό συμμετοχής της εταιρείας "Paperpack" στην εταιρεία "Αφοί Βλάχου Α.Β.Ε.Ε" θα κατέλθει από 21% σε 19%.

  13/12 2007

  Paperpack: Έκδοση ομολογιακού δανείου

  Την 12η Δεκεμβρίου 2007 υπεγράφη κοινό μη μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο, τριετούς διάρκειας, συνολικού ύψους Euro 2,4 εκατ.

  29/11 2007

  Paperpack: Αποτελέσματα 9μήνου

  Κέρδη έναντι ζημιών για την εταιρεία και τον όμιλο Paperpack κατά το 9μηνο του 2007

  28/11 2007

  Papperpack-Τσουκαρίδης: Δελτίο Τύπου - Split Μετοχής

  Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Papperpack-Τσουκαρίδης κατά 395.309,00 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,10 ευρώ.

  28/11 2007

  Papperpack-Τσουκαρίδης: Δελτίο Τύπου - Split Μετοχής

  Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Papperpack-Τσουκαρίδης κατά 395.309,00 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,10 ευρώ.

  28/11 2007

  Paperpack: Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

  Οι αποφάσεις της έκτακτης γενικής συνέλευσης της Paperpack, μετά από ομόφωνη απόφαση, ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων.

  23/11 2007

  Paperpack: Ανακοίνωση

  Ανακοίνωση σχεδίου τροποποίησης του καταστατικού της Paperpack.

  22/11 2007

  Paperpack: Ανακοίνωση

  Το Δ.Σ. της εταιρείας ανέθεσε τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας, στον μέχρι σήμερα Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή κ. Νικόλαο Γκανέτσο.

  15/11 2007

  Paperpack: Διευκρινιστική Ανακοίνωση

  Σε συνέχεια ανακοίνωσης, για την διαδικασία επιστροφής κεφαλαίου η Paperback διευκρινίζεi την ορθή διεύθυνση στην οποία θα πρέπει να απευθύνονται, για την εισπαρζξη επιστροφής κεφαλαίου.

  09/11 2007

  Paperpack: Ανακοίνωση για επιστροφή κεφαλαίου

  Ανακοίνωση για αύξηση /μείωση μετοχικού κεφαλαίου με αύξηση /μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή κεφαλαίου.

  08/11 2007

  Δελτίο Τύπου διοικητικού συμβουλίου Χ.Α.

  Το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών γνωστοποίησε τις μετοχές, τις οποιες ενέκρινε προς διαπραγμάτευση κατα τη σημερινή του συνεδρίαση.