Συνεχης ενημερωση

  5,1500

  0,1500 (3,00%)

  • Άνοιγμα 5,0000
  • Υψηλό 5,1500
  • Χαμηλό 5,0000
  • Όγκος 1.765
  • Τζίρος 8.841 €
  • Πράξεις 5
  28/03 2011

  Paperpack: Ανακοίνωση

  Την Τετάρτη 30 Μαρτίου θα αναρτηθεί στην ιστοσελία του Χ.Α. και της εταιρείας η Ετήσια Οικονομική Έκθεση με τα Στοιχεία και Πληροφορίες της Paperpack για τη χρήση του 2010.

  10/03 2011

  Paperpack: Γνωστοποίηση αλλαγής ανωτάτων διευθυντικών στελεχών

  Τον Δρ Ανδρέα Κουτούπη όρισε ως Υπεύθυνο Τμήματος Εσωτερικού ελέγχου το Διοικητικό Συμβούλιο της Paperpack.

  01/03 2011

  Χ.Α.: Ανακοίνωση

  Στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών από την Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2011 η Paperpack.

  01/03 2011

  Paperpack: Ανακοίνωση

  Θα συμμετάσχει, με το ποσοστό της 85%, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρείας ΠΡΟΜΟΚΑΡΤΟΝ Α.Ε..

  20/12 2010

  Paperpack: Γνωστοποίηση αλλαγής ανωτάτων διευθυντικών στελεχών

  Ο κύριος Δημήτριος Καίσαρης αναλαμβάνει τη θέση του Διοικητικού Διευθυντή και Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή από 1η Ιανουαρίου 2010.

  26/11 2010

  Paperpack: Ανακοίνωση

  Τη Δευτέρα, 29/11, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στην ιστοσελίδα της εταιρείας, οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 01/01/2010 -30/09/2010 της εταιρείας και...

  08/10 2010

  Paperpack: Απάντηση σε επιστολή του Χρηματιστηρίου Αθηνών

  Στη διάψευση δημοσιεύματος του ηλεκτρονικού τύπου αναφορικά με φήμες και σενάρια για γνωστό πολυκατάστημα και άλλο στρατηγικό εταίρο από το χώρο της ένδυσης προχώρησε η Paperpack.

  01/10 2010

  Χ.Α.: Ανακοίνωση

  Στην Κατηγορία Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης οι μετοχές της Paperpack από την Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2010.

  26/08 2010

  Paperpack: Ανακοίνωση δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων

  Στις 30/8, μετά τη λήξη της συνεδρίασης, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών οι Οικονομικές Καταστάσεις Α΄ εξαμήνου 2010 της Paperpack.

  29/06 2010

  Paperpack: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης (Ορθή Επανάληψη)

  Την 29η Ιουνίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

  29/06 2010

  Paperpack: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

  Τη μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση του 2009 ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Paperpack.

  02/06 2010

  Paperpack: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Στις 29 Ιουνίου η τακτική γενική συνέλευση.

  01/06 2010

  Paperpack: Ανακοίνωση για έκτακτη εισφορά

  Το ποσό της έκτακτης εφάπαξ εισφοράς κοινωνικής ευθύνης στο συνολικό καθαρό εισόδημα οικονομικού έτους 2010 σε επίπεδο ομίλου, ανέρχεται στο ποσό των 11.578,52 ευρώ.

  31/05 2010

  Paperpack: Ανακοίνωση

  Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι στις 30/05 δημοσίευσε τα αποτελέσματα α΄τριμήνου.

  26/05 2010

  Paperpack: Ανακοίνωση

  Την Παρασκευή, 28 Μαίου 2010, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών οι Οικονομικές Καταστάσεις α΄τριμήνου της Paperpack.

  26/03 2010

  Paperpack: Ανακοίνωση

  Στις 30/3 θα ανακοινώσει η Paperpack τα Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009.

  26/02 2010

  Paperpack: Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων

  Τη ματαίωση της εξαγοράς του 49% της Benetton αποφάσισε το Δ.Σ. της θυγατρικής της Paperpack, Προμακαρτόν.

  08/01 2010

  Paperpack: Ανακοίνωση

  Σε διευκρινίσεις σχετικά με την εξαγορά της Προμοκάρτον προχώρησε η Paperpack.

  30/12 2009

  Paperpack: Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων

  Την παράταση της προθεσμίας εξαγοράς μέχρι την 28/02/2010 αποφάσισε η έκτακτης γενική συνέλευση των μετόχων τη θυγατρικής της Paperpack, Προμοκαρτόν.

  18/12 2009

  Paperpack: Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων

  Την εξαγορά ποσοστού έως 49% των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας "Ι. και Α. Τσουκαρίδη Ο.Ε." αποφάσισε ομόφωνα η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της θυγατρικής της Paperpack, "Προμοκαρτόν...

  23/11 2009

  Paperpack: Ανακοίνωση

  Την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου θα ανακοινώσει η Paperpack τα απαοτελέσματα εννεαμήνου.

  20/11 2009

  Χ.Α.: Ανακοίνωση

  Στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών θα διαπραγματεύονται από την Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου οι μετοχές της Paperpack και CPI.

  13/11 2009

  Paperpack: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Σε αγορά 112.600 μετοχών της Paperpack, συνολικής αξίας 34.883,81 ευρώ, προέβη στις 13/11 η κα. Τζουλιάνα Τσουκαρίδη.

  11/11 2009

  Paperpack: Ανακοίνωση

  Το 35% της Προμοκάρτον έναντι συνολικού τιμήματος 577.500 ευρώ απέκτησε η Paperpack.

  26/10 2009

  Paperpack: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης (ορθή επανάληψη)

  Μέχρι τις 15/12/2015 θα παραταθεί η λήξη του Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους 2.400.000 ευρώ.

  23/10 2009

  Paperpack: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στη θυγατρική εταιρεία Προμοκαρτον εγκρίθηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση στις 23/10.

  01/10 2009

  Paperpack: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Την 1/10/09 θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη γενική συνέλευση της Paper Pack

  26/08 2009

  Paperpack: Ανακοίνωση

  Στις 28/8 θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα εξαμήνου της Paperpack.

  07/08 2009

  Χ.Α.: Δελτίο Τύπου

  Στην Κατηγορία Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης θα διαπραγματεύονται από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 2009 οι μετοχές της εταιρίας "PAPERPACK - ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε."

  02/07 2009

  Paperpack: Ανακοίνωση

  Σε σώμα συγκροτήθηκε το Δ.Σ. της Paperpack κατά την τακτική γενική συνέλευση των μετοχών στις 30/6.