Συνεχης ενημερωση

  4,9600

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 4,9600
  • Υψηλό 4,9600
  • Χαμηλό 4,9600
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  08/11 2013

  Paperpack: Ανακοίνωση

  Ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκποίησης των κλασματικών υπολοίπων που προέκυψαν από reverse split των μετοχών της Εταιρίας και γνωστοποίηση της διαδικασίας διανομής του προϊόντος...

  09/09 2013

  Paperpack: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία “ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ” και δ.τ. “PAPERPACK...

  29/08 2013

  Paperpack: Ανακοίνωση δημοσίευσης οικονομικών αποτελεσμάτων α΄ εξαμήνου

  Η εταιρία PAPERPACK ΑΒΕΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις του Α’ Εξαμήνου 2013 της εταιρείας, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr) και...

  27/06 2013

  Paperpack: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

  Μη διανομή μερίσματος και αναχρηματοδότηση ανεξόφλητου υπολοίπου ομολογιακού δανείου ενέκρινε η τακτική γενική συνέλευση.

  31/05 2013

  Paperpack: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Την Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013, ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Paperpack, για έγκριση της πρότασης για μη διανομή μερίσματος και αναχρηματοδότηση υφισταμένου Κοινού Ομολογιακού...

  30/05 2013

  Paperpack: Ανακοίνωση δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων α΄ τριμήνου

  Η εταιρία PAPERPACK ΑΒΕΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις του Α’ Τριμήνου 2013 της εταιρείας, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr) και...

  08/04 2013

  Paperpack: Δελτίο Τύπου

  Σημαντική βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της κατά το έτος 2012 παρουσίασε η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε .

  27/03 2013

  Paperpack: Ανακοίνωση

  Η PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε., κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με Αρ. Πρωτ.: 1257/27.3.2013 και στο πλαίσιο της ορθής, έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού με στόχο...

  22/03 2013

  Paperpack: Οικονομικό ημερολόγιο

  Την Παρασκευή 29 Μαρτίου, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα ανακοινώσει η Paperpack τα αποτελέσματα του 2012.

  30/11 2012

  Paperpack: Ανακοίνωση για εισαγωγή μετοχών

  Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 3.953.090 νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη τελική ονομαστική αξία 0,30 ευρώ ανά μετοχή, ορίζεται για τις 12/12/2012.

  29/11 2012

  Δελτίο Τύπου Δ.Σ. Χ.Α.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των: • 3.953.090 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας...

  29/11 2012

  Paperpack: Ανακοίνωση

  Η εταιρία PAPERPACK ΑΒΕΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις Εννιαμήνου 2012 της εταιρείας και του Ομίλου, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών...

  16/10 2012

  Paperpack: Γνωστοποίηση αποφάσεων

  Εγκρίθηκε η συγχώνευση της "ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ" με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας "ΠΡΟΜΟΚΑΡΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ...

  08/10 2012

  Paperpack: Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης Καταστατικού

  Η εταιρία μας βάσει του άρθρου 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 σας ενημερώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 04.10.2012 αποφάσισε να συγκαλέσει Έκτακτη  Γενική Συνέλευση των μετόχων...

  05/10 2012

  Paperpack: Ανακοίνωση

  Την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού, σε συνέχεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου για την χρήση 2011, ανακοίνωσε η Paperpack.

  27/08 2012

  Paperpack: Ανακοίνωση δημοσίευσης καταστάσεων α΄ εξαμήνου 2012

  Η εταιρία γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις Α’ εξαμήνου 2012 της εταιρείας και του Ομίλου, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr) και...

  16/07 2012

  Paperpack: Ανακοίνωση

  Από την Παρασκευή 20/7 η επωνυμία της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει σε "ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ" και ο διακριτικός...

  13/07 2012

  Δελτίο Τύπου Χρηματιστηρίου Αθηνών

  Την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 37.797.375 δικαιωμάτων προτίμησης επί των μετοχών της Τηλέτυπος ενέκρινε μεταξύ άλλων η Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη ...

  19/06 2012

  Paperpack: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Τη μη διανοιμή μερίσματος και την εέκταση του σκπού της εταιρείας ενέκρινε η Γ.Σ. της Paperpack.

  24/05 2012

  Paperpack: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γ.Σ. για τις 19 Ιουνίου, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η πρότασή της περί μη διανομής μερίσματος, αποφάσισε η διοίκηση της Paperpack.

  03/04 2012

  Paperpack: Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης

  Το Διοικητικό Συμβούλιό της PAPERPACK-ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. και το Διοικητικό Συμβούλιο της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία "ΠΡΟΜΟΚΑΡΤΟΝ Α.Ε." στις συνεδριάσεις τους της 28.03.2012...

  29/03 2012

  Paperpack: Ανακοίνωση

  Η εταιρία «PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. ΑΒΕΕ», σε συνέχεια της από 21/03/2012 ανακοίνωσης του Οικονομικού Ημερολογίου 2012, στην οποία μεταξύ άλλων αναφερόταν ότι, η δημοσίευση των Στοιχείων και...

  27/03 2012

  Paperpack: Ανακοίνωση

  Γνωστοποίηση αποφάσεων για συμμετοχή σε διαδικασίες συγχώνευσης, διάσπασης, εξαγοράς, απόκτησης, εκχώρησης μετοχών Η εταιρεία PAPERPACK-ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. στα πλαίσια ενημέρωσης του...

  21/03 2012

  Paperpack: Ανακοίνωση

  Την Πέμπτη 29 Μαρτίου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα του 2011 της Paperpack.

  26/08 2011

  Paperpack: Ανακοίνωση δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων α΄ εξαμήνου

  Την Τρίτη 30 Αυγούστου 2011, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α, οι οικονομικές καταστάσεις α’ εξαμήνου 2011 της εταιρείας και του ομίλου.

  30/06 2011

  Paperpack: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2010 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Paperpack στις 30/6.

  08/06 2011

  Paperpack: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης - ορθή επανάληψη

  Την 30η Ιουνίου 2011 ημέρα Πέμπτη η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

  02/06 2011

  Paperpack: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Στις 30 Ιουνίου η ετήσια τακτική γενική συνέλευση.

  24/05 2011

  Paperpack: Ανακοίνωση δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων

  Στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr) και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.paperpack.gr) θα αναρτηθούν οι Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01/01/2011 - 31/03/2011 της Paperpack ...

  28/03 2011

  Paperpack: Ανακοίνωση

  Την Τετάρτη 30 Μαρτίου θα αναρτηθεί στην ιστοσελία του Χ.Α. και της εταιρείας η Ετήσια Οικονομική Έκθεση με τα Στοιχεία και Πληροφορίες της Paperpack για τη χρήση του 2010.

  Ροή Ειδήσεων