Συνεχης ενημερωση

  4,9600

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 4,9600
  • Υψηλό 4,9600
  • Χαμηλό 4,9600
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  18/11 2015

  Paperpack: Ανακοίνωση ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων εννιαμήνου 2015

  Θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.paperpack.gr) την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015.

  26/08 2015

  Paperpack: Ανακοίνωση για αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου

  Δεν προέκυψαν φορολογικές διαφορές από τον έλεγχο της χρήσης 2014.

  26/08 2015

  Paperpack: Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων α' εξαμήνου 2015

  Παρουσίασε κέρδη προ φόρων 1,039 εκατ. ευρώ.

  25/08 2015

  Paperpack: Ανακοίνωση δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων α' εξαμηνου 2015

  Στην ιστοσελίδα του Χ.Α και της εταιρείας

  18/05 2015

  Paperpack: Ανακοίνωση περί σχολιασμού των οικονομικών καταστάσεων

  Συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που παρουσίασε η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε., για το Α΄ Τρίμηνο του 2015. Πιο συγκεκριμένα:

  12/05 2015

  Paperpack: Ανακοίνωση δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων α’ τριμήνου 2015

  Tην Δευτέρα 18 Μαΐου 2015, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα αναρτηθούν οι Οικονομικές Καταστάσεις του α΄ τριμήνου 2015 της εταιρείας.

  08/04 2015

  Paperpack: Ανακοίνωση

  Η  εταιρία PAPERPACK  ΑΒΕΕ  σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει προς τους μετόχους της σύμφωνα με απόφαση της Τακτικής Γενικής...

  07/04 2015

  Paperpack: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

  Η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Την 7η Απριλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας στην Κηφισιά  Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24, η...

  27/03 2015

  Paperpack: Ανακοίνωση

  Ολοκλήρωση υπογραφής σύμβασης έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου.

  13/03 2015

  Paperpack: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Την 7η Απριλίου 2015, ημέρα Τρίτη, ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Paperpack, για την έγκριση, μεταξύ άλλων, της πρότασης του διοικητικού συμβουλίου περί διανομής μερίσματος της...

  12/03 2015

  Paperpack: Ανακοίνωση

  Τα κέρδη μετά από φόρους παρουσίασαν αύξηση και διαμορφώθηκαν σε 1.261 χιλ. € έναντι 764 χιλ.€ που είχαν διαμορφωθεί κατά την προηγούμενη χρήση.

  10/03 2015

  Paperpack: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Η εταιρία "PAPERPACK ΑΒΕΕ", βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι :

  27/02 2015

  Paperpack: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Την έκδοση ομολογιακού δανείου ποσού έως 2,4 εκατ. ευρώ ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Paperpack που έλαβε χώρα την 27η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή.

  05/02 2015

  Paperpack: Ανακοίνωση

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Έκτακτης  Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία “ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ” και δ.τ....

  10/11 2014

  Paperpack: Ανακοίνωση περί σχολιασμού των οικονομικών καταστάσεων 9μήνου 2014

  Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση κατά 13% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και διαμορφώθηκαν σε 1.850 χιλ.€, έναντι των1.637 χιλ.€ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

  26/08 2014

  Paperpack: Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων

  Συνεχίζει την ανοδική της πορεία, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που παρουσίασε η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε., για το Α΄ Εξάμηνο του 2014.

  25/08 2014

  Paperpack: Ανακοίνωση δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων α’ εξαμήνου 2014

  Οι Οικονομικές Καταστάσεις του Α΄ Εξαμήνου 2014 της εταιρείας, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr) και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.paperpack.gr) την Τρίτη ...

  01/08 2014

  Paperpack: Ανακοίνωση

  Η Εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε., σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3340/2005 και του άρθρου 2 της Αποφάσεως...

  21/05 2014

  Paperpack: Ανακοίνωση για αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου

  Από τον έλεγχο της χρήσης δεν προέκυψαν φορολογικές διαφορές.

  21/05 2014

  Paperpack: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων α΄ τριμήνου

  Συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της η Paperpack, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε για το α΄ τρίμηνο του 2014.

  20/05 2014

  Paperpack: Ανακοίνωση δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων α΄ τριμήνου 2014

  Στις 21/5 θα πραγματοποιηθεί η ανακοίνωση των οικονομικών καταστάσεων του α΄ τριμήνου 2014 της εταιρείας.

  10/04 2014

  Paperpack: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

  Έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την από 14.03.2014 έκθεσή του, περί μη διανομής μερίσματος για την χρήση 2013.

  19/03 2014

  Paperpack: Ανακοίνωση

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία “ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ” και δ.τ....

  14/03 2014

  Paperpack: Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων

  Σημαντική βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της, παρουσίασε κατά την Χρήση από 1/1/2013 έως 31/12/2013, η Εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.

  13/03 2014

  Paperpack: Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου

  Η εταιρία "PAPERPACK ΑΒΕΕ", βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι :

  27/01 2014

  Paperpack: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

  Ορίστηκε ο κύριος Τίτος Βασιλόπουλος του Περικλή Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

  05/12 2013

  Paperpack: Ανακοίνωση

  Η εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, την Τετάρτη 4/12/2013 ολοκληρώθηκε η υπογραφή με τις πιστώτριες Τράπεζες Millennium Bank και Eurobank, της σύμβασης τροποποίησης του...

  20/11 2013

  Paperpack: Αποτελέσματα εννεαμήνου

  Σημαντική βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της κατά την περίοδο από 1/1/2013 έως 30/09/2013, παρουσίασε η Εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε . Πιο συγκεκριμένα: Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας...

  19/11 2013

  Paperpack: Ανακοίνωση Δημοσίευσης Οικονομικών Καταστάσεων

  Η εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 01/01/2013 έως 30/09/2013 για την εταιρεία, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα...