Συνεχης ενημερωση

  4,9600

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 4,9600
  • Υψηλό 4,9600
  • Χαμηλό 4,9600
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  18/12 2018

  Paperpack: Αγορά 150 μετοχών από κ. Ιωάννη Τσουκαρίδη

  Συνολικής αξίας 453,00 ευρώ ή αξία 3,02 ευρώ ανά μετοχή.

  17/12 2018

  Paperpack: Αγορά 4.957 μετοχών από κ. Ιωάννη Τσουκαρίδη

  Συνολικής αξίας 15.268,56 ευρώ ή αξία 3,080202 ευρώ ανά μετοχή.

  14/12 2018

  Paperpack: Aγορά 71.539 μετοχών από Ι. Τσουκαρίδη

  Συνολικής αξίας 219.956,50 ευρώ.

  07/12 2018

  Paperpack: Ανακοίνωση

  Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 650 χιλ. ευρώ στο εννεάμηνο.

  25/10 2018

  Paperpack: Έληξε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

  Δεν κατέχει ίδιες μετοχές η Paperpack.

  30/08 2018

  Paperpack: Οικονομικά αποτελέσματα α' εξαμήνου

  Συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της η Εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ, και στην περίοδο  του ΑΆ Εξαμήνου από 1/1/2018 έως 30/06/2018. Πιο συγκεκριμένα: Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας  ανήλθε σε 8.642...

  12/07 2018

  Paperpack: Από τις 5 Σεπτεμβρίου η πληρωμή του πρόσθετου μερίσματος

  Για τη διανομή μερίσματος ποσού 0,20 ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

  12/07 2018

  Paperpack: Στις 30 Αυγούστου η ημερομηνία Αποκοπής του πρόσθετου μερίσματος

  Τροποποίηση του οικονομικού ημερολογίου.

  10/07 2018

  Paperpack: Ανακοίνωση

  Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

  11/05 2018

  Paperpack: Αποτελέσματα α' τριμήνου

  Συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της η Εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ, και στην περίοδο  του Α' Τριμήνου από 1/1/2018 έως 31/03/2018. Πιο συγκεκριμένα: Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας  ανήλθε σε 4.448...

  19/03 2018

  Paperpack: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Η εταιρία "PAPERPACK ΑΒΕΕ", βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

  19/03 2018

  Paperpack: Δελτίο Τύπου

  Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το 5ετες πλάνο επενδύσεων της PAPERPACK, συνολικού ύψους 7,5 εκατομμυρίων ευρώ.

  30/11 2017

  Paperpack: Ανακοίνωση περί σχολιασμού των οικονομικών καταστάσεων εννεάμηνου 2017

  Συνεχίζει τις επενδύσεις και την κερδοφόρα πορεία της.

  30/08 2017

  Paperpack: Στις 30 Αυγούστου μετά τη λήξη του ΧΑ τα αποτελέσματα α' εξαμήνου

  Η  εταιρία PAPERPACK  ΑΒΕΕ  γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι οι  Οικονομικές Καταστάσεις  του Α' Εξαμήνου 2017 της εταιρείας, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου  Αθηνών...

  30/06 2017

  Paperpack: Ανακοίνωση

  Η  εταιρία PAPERPACK  ΑΒΕΕ  σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι σε συνέχεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου ...

  26/04 2017

  Paperpack: Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος και πληρωμής

  Από την Τρίτη 6η Ιουνίου 2017 οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος.

  21/04 2017

  Paperpack: Ανακοίνωση

  Τι αποφάσισε η Τακτική γ.σ.