Συνεχης ενημερωση

  5,0000

  -0,2000 (-3,85%)

  • Άνοιγμα 5,0500
  • Υψηλό 5,0500
  • Χαμηλό 5,0000
  • Όγκος 323
  • Τζίρος 1.620 €
  • Πράξεις 4
  19:04 29/06

  Paperpack: Ανακοίνωση περί σχολιασμού των οικονομικών καταστάσεων α τριμήνου 2020

  Ανακοίνωση περί σχολιασμού των οικονομικών καταστάσεων α τριμήνου 2020

  17:39 19/03

  Paperpack: Στις 27 Μαΐου η τακτική ΓΣ

  Οικονομικό ημερολόγιο 2020.

  17:42 26/02

  Paperpack: Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων/ εκθέσεων

  Συνεχίζει την ανοδική κερδοφόρα πορεία της η Εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ, σύμφωνα με την δημοσιευμένη ετήσια οικονομική έκθεση για την Χρήση από 1/1/2019 έως 31/12/2019.

  18:15 25/02

  Paperpack: Θα προτείνει τη διανομή μερίσματος στην τακτική γ.σ.

  Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020.

  26/08 2019

  Paperpack: Ανακοίνωση περί σχολιασμού των οικονομικών καταστάσεων α' εξαμήνου

  Συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της η Εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ, και στην περίοδο του Α' Εξαμήνου από 1/1/2019 έως 30/06/2019. Πιο συγκεκριμένα:

  26/08 2019

  Paperpack: Ανακοίνωση

  Η  εταιρία PAPERPACK  ΑΒΕΕ  γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι οι  Οικονομικές Καταστάσεις  του Α' Εξαμήνου 2019 της εταιρείας, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου  Αθηνών...

  06/08 2019

  Paperpack: Χωρίς επιφύλαξη η έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης για τη χρήση 2018

  Από τον έλεγχο της χρήσης  δεν προέκυψαν φορολογικές διαφορές.

  21/05 2019

  Paperpack: Αγορά 13.530 κοινών ονομαστικών μετοχών

  Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού 596/2014, ότι ο κ. Ιωάννης Τσουκαρίδης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της PAPERPACK ΑΒΕΕ (η...

  16/05 2019

  Paperpack: Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος και πληρωμής μερίσματος

  Το καθαρό μέρισμα ανά μετοχή, αφαιρουμένου του φόρου μερισμάτων 10% που θα λάβει κάθε μέτοχος, ανέρχεται σε 0,1350  ευρώ ανά μετοχή.

  06/05 2019

  Paperpack: Ανακοίνωση περί σχολιασμού των οικονομικών καταστάσεων α' τριμήνου 2019

  Ανακοίνωση περί σχολιασμού των οικονομικών καταστάσεων α τριμήνου 2019

  29/03 2019

  Paperpack: Ανακοίνωση

  Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση κατά 5,92% - Στις 761 χιλ. ευρώ τα κέρδη μετά από φόρους.

  15/01 2019

  Paperpack: Αγορά 10.000 μετοχών από κ. Ιωάννη Τσουκαρίδη

  Συνολικής αξίας 34.800,00 ευρώ ή αξία 3,4800 ευρώ ανά μετοχή.

  27/12 2018

  Paperpack: Αγορά μετοχών από Ι. Τσουκαρίδη

  Συνολικής αξίας 134.931,68 ευρώ.