Συνεχης ενημερωση

  5,4000

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,0000
  • Υψηλό 0,0000
  • Χαμηλό 0,0000
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  17:39 19/03

  Paperpack: Στις 27 Μαΐου η τακτική ΓΣ

  Οικονομικό ημερολόγιο 2020.

  17:42 26/02

  Paperpack: Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων/ εκθέσεων

  Συνεχίζει την ανοδική κερδοφόρα πορεία της η Εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ, σύμφωνα με την δημοσιευμένη ετήσια οικονομική έκθεση για την Χρήση από 1/1/2019 έως 31/12/2019.

  18:15 25/02

  Paperpack: Θα προτείνει τη διανομή μερίσματος στην τακτική γ.σ.

  Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020.

  26/08 2019

  Paperpack: Ανακοίνωση περί σχολιασμού των οικονομικών καταστάσεων α' εξαμήνου

  Συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της η Εταιρεία PAPERPACK ΑΒΕΕ, και στην περίοδο του Α' Εξαμήνου από 1/1/2019 έως 30/06/2019. Πιο συγκεκριμένα:

  26/08 2019

  Paperpack: Ανακοίνωση

  Η  εταιρία PAPERPACK  ΑΒΕΕ  γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι οι  Οικονομικές Καταστάσεις  του Α' Εξαμήνου 2019 της εταιρείας, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου  Αθηνών...

  06/08 2019

  Paperpack: Χωρίς επιφύλαξη η έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης για τη χρήση 2018

  Από τον έλεγχο της χρήσης  δεν προέκυψαν φορολογικές διαφορές.

  21/05 2019

  Paperpack: Αγορά 13.530 κοινών ονομαστικών μετοχών

  Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού 596/2014, ότι ο κ. Ιωάννης Τσουκαρίδης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της PAPERPACK ΑΒΕΕ (η...

  16/05 2019

  Paperpack: Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος και πληρωμής μερίσματος

  Το καθαρό μέρισμα ανά μετοχή, αφαιρουμένου του φόρου μερισμάτων 10% που θα λάβει κάθε μέτοχος, ανέρχεται σε 0,1350  ευρώ ανά μετοχή.

  06/05 2019

  Paperpack: Ανακοίνωση περί σχολιασμού των οικονομικών καταστάσεων α' τριμήνου 2019

  Ανακοίνωση περί σχολιασμού των οικονομικών καταστάσεων α τριμήνου 2019

  29/03 2019

  Paperpack: Ανακοίνωση

  Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση κατά 5,92% - Στις 761 χιλ. ευρώ τα κέρδη μετά από φόρους.

  15/01 2019

  Paperpack: Αγορά 10.000 μετοχών από κ. Ιωάννη Τσουκαρίδη

  Συνολικής αξίας 34.800,00 ευρώ ή αξία 3,4800 ευρώ ανά μετοχή.

  27/12 2018

  Paperpack: Αγορά μετοχών από Ι. Τσουκαρίδη

  Συνολικής αξίας 134.931,68 ευρώ.

  19/12 2018

  Paperpack: Αγορά 31.574 μετοχών από κ. Ιωάννη Τσουκαρίδη

  Συνολικής αξίας 100.541,40 ευρώ.

  18/12 2018

  Paperpack: Αγορά 150 μετοχών από κ. Ιωάννη Τσουκαρίδη

  Συνολικής αξίας 453,00 ευρώ ή αξία 3,02 ευρώ ανά μετοχή.

  17/12 2018

  Paperpack: Αγορά 4.957 μετοχών από κ. Ιωάννη Τσουκαρίδη

  Συνολικής αξίας 15.268,56 ευρώ ή αξία 3,080202 ευρώ ανά μετοχή.

  14/12 2018

  Paperpack: Aγορά 71.539 μετοχών από Ι. Τσουκαρίδη

  Συνολικής αξίας 219.956,50 ευρώ.

  07/12 2018

  Paperpack: Ανακοίνωση

  Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 650 χιλ. ευρώ στο εννεάμηνο.

  Ροή Ειδήσεων