Συνεχης ενημερωση

  ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (ΠΗΓΑΣ)

  0,0890

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,0890
  • Υψηλό 0,0890
  • Χαμηλό 0,0890
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  19/07 2017

  Πήγασος Εκδοτική: Απαντήσεις σε επιστολές - ερωτήματα του Χ.Α.

  Κατ' εφαρμογή του Ν. 3340/2005, της υπ' αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού του Χ.Α. ως ισχύουν και σε απάντηση σχετικού ερωτήματος του Χ.Α.,...

  14/07 2017

  Πήγασος: Ανακοίνωση

  Κατ' εφαρμογή του Ν. 3340/2005, της υπ' αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού του Χ.Α. ως ισχύουν,  ανακοινώνεται ότι σήμερα, την 14η Ιουλίου 2017,...

  20/06 2017

  Πήγασος: Ανακοίνωση

  Σε απάντηση του με αριθμ. πρωτ. 2226/20.06.2017 ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναφορικά με δημοσιεύματα του τύπου που αναφέρονται σε ημερομηνία και διαδικασίες πλειστηριασμού περιουσιακών...

  08/06 2017

  Πήγασος Εκδοτική: Ανακοίνωση

  Επιδόθηκε στην Πήγασος Εκδοτική από την Εθνική Τράπεζα και υπό την ιδιότητά της ως Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων, Εξώδικη Καταγγελία Ομολογιακού Δανείου ύψους €80.000.000.

  07/06 2017

  Πήγασος Εκδοτική: Ανακοίνωση σχετικά με σχολιασμό δημοσιευμάτων

  Δεδομένων των ανωτέρω, οιαδήποτε αναφορά περί αλλαγής συνθέσεως του Δ.Σ. είναι παντελώς αβάσιμη και εσφαλμένη.

  01/06 2017

  Πήγασος Εκδοτική: Ανακοίνωση

  "Ανακριβής οιαδήποτε σχετική αναφορά περί καταγγελίας των δανειακών συμβάσεων, την 30η Μαΐου 2017" αναφέρει η εταιρεία.

  22/05 2017

  Πήγασος Εκδοτική: Ανακοίνωση σχετική με επιχειρηματικές εξελίξεις

  Η ΠΗΓΑΣΟΣ ανακοινώνει, ότι προέβη σε πώληση 19.791.879 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ. ήτοι ποσοστού 19,6361%.

  20/03 2017

  Πήγασος Εκδοτική: Γνωστοποίηση αλλαγής ανώτατων διευθυντικών στελεχών

  Καθήκοντα Εσωτερικού Ελεγκτή της εταιρείας αναλαμβάνει η κα. Μαρία Αρακά του Βασιλείου.

  08/03 2017

  Πήγασος Εκδοτική: Ανακοίνωση

  Κατ' εφαρμογή του Ν.3340/2005, της υπ' αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού του Χ.Α. ως ισχύουν, η "ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" ανακοινώνει,...

  07/11 2016

  Πήγασος Εκδοτική: Ανακοίνωση

  Κατ' εφαρμογή του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της υπ' αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως ισχύουν, η "ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" ανακοινώνει, ότι κατά...

  04/11 2016

  Πήγασος Εκδοτική: Ανακοίνωση

  Την εκλογή νέου, πενταμελούς διοικητικού συμβουλίου αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση της Πήγασος Εκδοτική που έλαβε χώρα την 4η Νοεμβρίου.

  11/10 2016

  Πήγασος Εκδοτική: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

  Το Δ.Σ. καλεί τους κ.κ. Μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 4 Νοεμβρίου.

  30/09 2016

  Πήγασος Εκδοτική: Ανακοίνωση

  Οι μετοχές της "ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε", έχουν υπαχθεί από 08/01/2011 στην κατηγορία επιτήρησης.

  01/08 2016

  Πήγασος: Απαντήσεις σε ερωτήματα της Ε.Κ.

  Σε απάντηση του με αριθμ. πρωτ. 2998/29.07.2016 ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς την "ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" (εφεξής "Εταιρία"), περί του ύψους των τρεχουσών ληξιπρόθεσμων...

  28/07 2016

  Πήγασος Εκδοτική: Ανακοίνωση

   Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σ' αναφορά της με αριθμ. πρωτ. 178/19.07.2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, με θέμα την "Έγκριση του υπ' ...

  29/06 2016

  Πήγασος Εκδοτική: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  Αποτελέσματα της ψηφοφορίας της τακτικής Γ.Σ. της "Πήγασος Εκδοτική Ανώνυμη Εταιρεία".

  06/06 2016

  Πήγασος Εκδοτική: Ανακοίνωση κράτους-μέλος καταγωγής

  Το κράτος – Μέλος προέλευσης της Εταιρείας είναι η Ελλάδα και η αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

  03/06 2016

  Πήγασος Εκδοτική: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

  Στην έδρα της Εταιρίας (αίθουσα συνελεύσεων) επί της οδού Μπενάκη, αριθμός 5, στην Μεταμόρφωση Χαλανδρίου Αττικής, Αθήνα

  08/04 2016

  Πήγασος Εκδοτική: Ανακοίνωση

  Η "ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" ανακοινώνει, ότι δυνάμει της από 938/07.04.2016 απόφασης του Δ.Σ. και συμμορφούμενη στην επισήμανση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προέβη σε επανακατάρτιση, έγκριση ...

  01/04 2016

  Πήγασος Εκδοτική: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η "ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" (εφεξής ως "Εταιρία"), ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2016, το...

  31/03 2016

  Πήγασος Εκδοτική: Ανακοίνωση

  Οι μετοχές της "ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε", έχουν υπαχθεί από 08/01/2011 στην κατηγορία επιτήρησης, με κριτήριο τη σχέση ενοποιημένων ζημιών χρήσης 2010 προς ενοποιημένα ίδια κεφάλαια της 31/12/2010. Οι...

  24/12 2015

  Πήγασος: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Η μέτοχος κα. Μαρία Γ. Μπόμπολα, την 21η Δεκεμβρίου 2015, προέβη σε αγορά 912.226 μετοχών της Εταιρίας, συναλλαγή που γνωστοποιήθηκε την 23η Δεκεμβρίου στην Εταιρία, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, ως...

  24/12 2015

  Πήγασος: Ανακοίνωση σχετική με επιχειρηματικές - οικονομικές εξελίξεις στην εταιρεία

  Καταχωρήθηκε στις 23.12.2015 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικούς Αριθμούς Καταχώρισης (ΚΑΚ) 488255 & 489685 αντιστοίχως, η με αριθμ. πρωτ. 30213/22.12.2015 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη...

  27/11 2015

  Πήγασος Εκδοτική: Ανακοίνωση

  Σε χρηματοδοτική αναδιάρθρωση μέσω αύξησης κεφαλαίου προέβη η Πήγασος Εκδοτική στο πλαίσιο της προσπάθειας να εξέλθει από το καθεστώς επιτήρησης.

  28/08 2015

  Πήγασος: Ανακοίνωση περι σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων

  Την πεποίθηση για το πρόσκαιρο των τρεχουσών αρνητικών οικονομικών συγκυριών διατηρεί η διοίκηση της Πήγασος, ενώ προσβλέπει στη μεταστροφή του γενικότερου αρνητικού κλίματος που επικρατεί στην αγορά.

  31/07 2015

  Πήγασος: Ανακοίνωση

  Καθήκοντα προϊσταμένου λογιστηρίου της Πηγασος αναλαμβάνει ο κ. Ιωάννης Πασσάς όπως γνωστοποίησε σε ανακοίνωσή της.