Συνεχης ενημερωση

  0,0700

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,0000
  • Υψηλό 0,0000
  • Χαμηλό 0,0000
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  14/05 2009

  Παρνασσός: Ανακοίνωση

  Άδεια λειτουργίας διακεκριμένων τμημάτων της Μαρίνας στο Ολυμπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσμά, χορηγήθηκε στη θυγατρική της Παρνασσός, Σείριος.

  15/04 2009

  Παρνασσός: Ανακοίνωση

  Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το έργο στον Άγιο Κοσμά.

  13/03 2009

  Παρνασσός: Ανακοίνωση

  Ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της Παρνασσός για τις χρήσεις 2005, 2006 και 2007.

  04/03 2009

  Παρνασσός: Ανακοίνωση

  Διενεργήθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της εταιρείας Παρνασσός των διαχειριστικών περιόδων 1/1-31/12/2005, 1/1-31/12/2006 και 1/1-31/12/2007.

  19/01 2009

  Παρνασσός: Ανακοίνωση

  Η Γνωμοδοτική Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά υπέρ της χορηγήσεως άδειας λειτουργίας διακεκριμένων τμημάτων της Μαρίνας του Αγίου Κοσμά, που ανέλαβε να αξιοποιήσει η θυγατρική της Παρνσσός, Σείριος ΑΕΒΕ.

  02/07 2008

  Παρνασσός: Ανακοίνωση

  Την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Παρνασσός, κ. Παναγιώτη Πανούση, αποφάσισε ο εφέτης ανακριτής.

  27/06 2008

  Παρνασσός: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Τις αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων αανκοίνωσε η Παρνασσός.

  26/06 2008

  Παρνασσός: Ανακοίνωση σχεδίου τροποποίησης καταστατικού

  Στην εταιρική ιστοσελίδα, www. parnassos-sa.gr, βρίσκεται αναρτημένο το σχέδιο τροποποίησης του καταστατικού της Παρανασσός.

  13/06 2008

  ΧΑ: Δελτίο τύπου

  Την άρση αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών των Αλουμύλ, ΑΤΤΙ-ΚΑΤ και Παρνασσός αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο του Χ.Α. μετά από συνεννόηση με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

  13/06 2008

  Παρνασσός: Ετήσιο δελτίο χρήσεως 2007

  Στη διάθεση του επενδυτικού κοινού βρίσκεται το ετήσιο δελτίο χρήσης του 2007 της Παρνασσός.

  11/06 2008

  Παρνασσός: Απάντηση σε επιστολή του Χ.Α.

  Το θέμα της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Παρνασσός θα συζητηθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα την 27-06-2008 και η οποία είναι η μόνη αρμόδια για τούτο.

  05/06 2008

  Παρνασσός: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Στις 27/6, ημέρα Παρασκευή, θα λάβει χώρα η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Παρνασσός.

  23/05 2008

  Παρνασσός: Απάντηση σε επιστολή του Χ.Α.

  Σε διευκρινίσεις σχετικά με την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της προέβη η Παρνασσός.

  22/04 2008

  Παρνασσός: Διορθώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2007

  Τις διορθώσεις στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2007, γνωστοποιεί η Παρνασσός.

  31/03 2008

  ΕΧΑΕ: Αναστολή Διαπραγμάτευσης των Μετοχών ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ και ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

  Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιριών ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε. και ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΒΕΤΤΕ αποφάσισε ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΧΑ.

  23/10 2007

  ΓΕΚ: Απάντηση επιστολής

  είχαν γίνει προκαταρκτικές συζητήσεις χωρίς κατάληξη για το ενδεχόμενο απόκτησης συμμετοχή στο project του Αγ. Κοσμά, αναφέρει η διοίκηση της ΓΕΚ.

  23/10 2007

  Παρνασσός: Σχολιασμός δημοσιεύματος

  Συζητήσεις με την όμιλο ΓΕΚ όσον αφορά τη συμμετοχή που έχει η θυγατρική της Παρνασσός ΣΕΙΡΙΟΣ στο project του Αγ. Κοσμά.

  16/10 2007

  Παρνασσός: Ανακοίνωση εκποίησης ενσώματων ονομαστικών μετοχών

  Μετά την ανωτέρω εκποίηση, η εταιρεία κατέχει μόνο άϋλους τίτλους μετοχών.

  12/10 2007

  Παρνασσός: Ανακοίνωση εκποίησης ενσώματων ονομαστικών μετοχών

  Την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2007, πρόκειται να εκποιηθούν, 2.501 ενσώματες ονομαστικές μετοχές της εταιρείας.

  02/07 2007

  Παρνασσός: Ανακοίνωση

  Γνωστοποιείταιότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29.6.2007 συγκροτήθηκε σε Σώμα.

  29/06 2007

  Παρνασσός: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και αποφάσισε παμψηφεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την προσεχή πενταετία ήτοι από 29/6/2007 έως 29/6/2012

  15/06 2007

  Παρνασσός: Διάθεση Ετήσιου Δελτίου χρήσεως 2006

  Το Ετήσιο Δελτίο και Απολογισμός χρήσεως 2006 βρίσκεται από σήμερα, 15/06/2007, στη διάθεσή του επενδυτικού κοινού.

  16/05 2007

  Παρνασσός: Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Συμμετοχής

  Ο κ. Πανούσης Παναγιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ, Δ/νων Σύμβουλος, Γενικός Δ/ντής και μέτοχος της εταιρίας προέβη σε πώληση 1.060.000 μετοχών της.

  14/05 2007

  Παρνασσός: Γνωστοποίηση διενέργειας συναλλαγών

  Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση 6.607.910 μετοχών της εταιρείας ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ, ήτοι ποσοστό 8,0935%, αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η Παρνασσός.

  14/05 2007

  Παρνασσός: Μεταβίβαση μετοχών της εταιρίας ΑΤΤΙ-ΚΑΤ στην ΤΕΡΝΑ

  Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας αποφάσισε να μεταβιβάσει στην ΤΕΡΝΑ Α.Ε. το σύνολο των μετοχών της ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ που κατέχει, ήτοι 6.607.910 μετοχές ποσοστό 8,0935%.

  16/04 2007

  Παρνασσός Επιχειρήσεις: Ανακοίνωση για επιχειρηματικές εξελίξεις

  H εταιρία ενημερώνει ότι η θυγατρική της εταιρία ΣΕΙΡΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού, ανακηρύχθηκε προσωρινή ανάδοχος.

  12/04 2007

  Παρνασσός Επιχηρήσεις: Μεταβολή Ποσοστού Συμμετοχής - Ορθή Επανάληψη

  O κ. ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, γνωστοποίησε ότι στις 11.4.2007 και ώρα: 10:45 προέβη σε αγορά 380.045 μετοχών της Παρνασσός.

  11/04 2007

  Παρνασσός Επιχειρήσεις: Μεταβολή Ποσοστού Συμμετοχής

  Ο κ. ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, προέβη σε αγορά 380.045 μετοχών της ανωτέρω εταιρίας και της οποίας η αξία ανέρχεται στο ποσό των 503.311,58 ευρώ.

  30/06 2006

  Παρνασσός: Έγκριση θεμάτων ημερήσιας διάταξης από ΓΣ

  Στην έγκριση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης προχώρησε η εταιρεία Παρνασσός που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2006, με απαρτία 59,49% αυτού.

  21/06 2006

  Παρνασσός: Τροποποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων για τις χρήσεις 2003-2005

  Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων η καθαρή θέση και τα αποτελέσματα της εταιρίας και του ομίλου που περιλαμβάνονται επηρεάζονται και διαμορφώνονται ως εξής: Μειώσεις της...