Συνεχης ενημερωση

  23/07 2014

  Παρνασσός: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Η εταιρεία ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΒΕΤΕ. ανακοινώνει ότι στις 23 Ιουλίου 2014 και ώρα 09:30 π.μ. πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στα...

  11/07 2014

  Παρνασσός: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση της 23/7/2014.

  01/07 2014

  Παρνασσός: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης δ.σ.

  Σε σώμα συγκροτήθηκε το διοικητικό συμβούλιο της Παρνασσός που εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2014.

  30/06 2014

  Παρνασσός: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Η εταιρεία ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΒΕΤΕ  ανακοινώνει ότι στις 30 Ιουνίου 2014 και ώρα 09:30 π.μ. πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στα γραφεία της...

  06/06 2014

  Παρνασσός: Ανακοίνωση για την προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου.

  02/06 2014

  ΕΧΑΕ: Δελτίο Τύπου ΕΧΑΕ

  Η Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών αποφάσισε  την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιριών "ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε." και "ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε" από σήμερα 02...

  31/03 2014

  Παρνασσός: Ανακοίνωση

  Ενέργειες άρσης της επιτήρησης των μετοχών.

  28/03 2014

  Παρνασσός: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Το διοικητικό συμβούλιο δεν προτίθεται να προτείνει τη διανομή μερίσματος στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων για τη χρήση 2013.

  03/12 2013

  Παρνασσός: Ανακοίνωση

  Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01.01.2013- 30.09.2013 της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία « ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΒΕΤΕ» κατ΄ εφαρμογή της παρ....

  02/09 2013

  Αλλαγές στην σύνθεση των Δεικτών του Χ.Α.

  Σε συνέχεια της μεταφοράς των μετοχών της εταιρείας "ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε." στην Κατηγορία "Επιτήρησης", και σύμφωνα με τους βασικούς κανόνες των δεικτών οι μετοχές της εταιρείας...

  02/09 2013

  Δελτίο Τύπου Διοικητικού Συμβουλίου Χρηματιστηρίου Αθηνών

  Τη μεταφορά των μετοχών της Παρνασσός Επιχειρήσεις ΑΒΕΤΕ στην κατηγορία Επιτήρησης από αύριο 3 Σεπτεμβρίου 2013 αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του...

  02/09 2013

  Ανακοίνωση Χ.Α. για προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης

  Προσωρινή Αναστολή Διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

  02/09 2013

  Παρνασσός: Απαντήσεις σε επιστολές - ερωτήματα του Χ.Α./της Ε.Κ.

  Η εταιρία μας, όπως και στη δημοσιευθείσα εξαμηνιαία οικονομική έκθεση, δηλώνει ότι σκοπεύει άμεσα να καταθέσει αίτηση αναστολής για τα οριζόμενα στην εν λόγω απόφαση, η έκβαση της οποίας θα...

  28/06 2013

  Παρνασσός: Ανακοίνωση

  Η εταιρεία ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΒΕΤΕ ανακοινώνει ότι στις 28 Ιουνίου 2013 και ώρα 09:30 π.μ. πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στα γραφεία της...

  07/06 2013

  Παρνασσός: Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση

  ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του στις 05/06/2013 και σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και το καταστατικό της, ...

  28/03 2013

  Παρνασσός: Ανακοίνωση

  Η Παρνασσός δεν τηρεί καταθέσεις άνω των 100 χιλιάδων ευρώ στην Κύπρο.

  29/06 2012

  Παρνασσός: Ανακοίνωση

  στις 29 Ιουνίου 2012 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

  07/06 2012

  Παρνασσός: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γ.Σ.

  Καλούνται οι μέτοχοί της σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 29η Ιουνίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας.

  28/03 2012

  Παρνασσός: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Την Παρασκευή 30 Μαρτίου η ανακοίνωση - δημοσίευση στον τύπο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.

  12/03 2012

  Παρνασσός: Ανακοίνωση

  Την αντικατάσταση της κας Τώλου Ειρήνης από τις θέσεις της υπεύθυνης εταιρικών ανακοινώσεων & υπεύθυνης εξυπηρέτησης Μετόχων αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

  04/11 2011

  Παρνασσός: Απάντηση σε επιστολή του Χ.Α.

  Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας.

  30/06 2011

  Παρνασσός: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

  Η εταιρεία ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ανακοινώνει ότι στις 30 Ιουνίου 2011 και ώρα 9:30 π.μ. πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στα γραφεία...

  07/06 2011

  Παρνασσός: Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

  Τη σύγκληση τακτικής γενικής συνέλευσης για τις 30/6 αποφάσισε η διοίκηση της Παρνασσός ΑΒΕΤΕ.

  29/07 2010

  Παρνασσός: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Δ.Σ.

  Τον κ. Κατσίνα Χαράλαμπο εξέλεξε ως αντικαταστάτη του αποβιώσαντος μέλους Ζέη Μιχαή το Δ.Σ. της Παρνασσός.

  30/06 2010

  Παρνασσός: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Για την επίλυση ζητημάτων που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, μεταξύ της ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. και της θυγατρικής της ΣΕΙΡΙΟΣ ΑΕΒΕ, λόγω και των ενεργειών του Δήμου Ελληνικού, ξεκίνησε την...

  03/06 2010

  Παρνασσός: Ανακοίνωση

  Θα ανέλθει στο ποσό των 36.192,39 € για τον όμιλο και αφορά μόνο την θυγατρική της εταιρεία.

  21/12 2009

  Παρνασσός: Ανακοίνωση

  Η κα Τώλου Ειρήνη ορίστηκε η νέα υπεύθυνη εταιρικών ανακοινώσεων και εξυπηρέτησης μετόχων της Παρνασσός, σε αντικατάσταση του κ. Ασημακόπουλου Χρήστου.

  25/06 2009

  Παρνασσός: Συγκρότηση του νέου διοικητικού συμβουλίου σε σώμα

  Τη συγκρότηση του νέου διοικητικού συμβουλίου σε σώμα ανακοίνωσε η Παρνασσός.

  24/06 2009

  Παρνασσός: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης ανακοίνωσε η Παρνασσός.

  01/06 2009

  Παρνασσός: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Στις 24 Ιουνίου η τακτική γενική συνέλευση.

  Ροή Ειδήσεων