Συνεχης ενημερωση

  0,6200

  -0,0500 (-7,46%)

  • Άνοιγμα 0,6100
  • Υψηλό 0,6450
  • Χαμηλό 0,6100
  • Όγκος 805
  • Τζίρος 492 €
  • Πράξεις 8
  07/09 2020

  Ντόπλερ: Αποφάσεις Γ.Σ.

  Της 2ας Σεπτεμβρίου.

  01/11 2019

  Ντόπλερ: Ανακοίνωση

  Για τις αποφάσεις της έκτακτης Γ.Σ.

  30/09 2019

  Doppler: Πρόσκληση σε έκτακτη γενική συνέλευση

  Συζήτηση περί μείωσης μετοχικού κεφαλαίου και μείωσης ονομαστικής αξίας μετοχής.

  10/12 2018

  Doppler: Νέο μέλος του Δ.Σ. ο Μαραγκός Λεωνίδας

  Μετά την παραίτηση της κας Καρφοπούλου Αικατερίνης από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

  28/06 2018

  Ντόπλερ: Ανακοίνωση αποφάσεων της τακτικής γενικής συνέλευσης

  Ανακοίνωση Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 18-06-2018

  25/05 2018

  Ντόπλερ: Πρόσκληση σε ετήσια ΓΣ

  Στις 18/06/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας στη ΒΙΟ.ΠΑ. Πολυκάστρου στο Δήμο Παιονίας του Νομού Κιλκίς, θα πραγματοποιηθεί η ΓΣ.

  29/09 2017

  Doppler: Δελτίο Tύπου 29/09/2017

  Την 27.09.2017 από πυρκαγιά στην εξωτερική αποθήκη της εταιρίας παραγωγής ανελκυστήρων ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΒΕΕ προκλήθηκε ολοσχερής καταστροφή των φυλασσόμενων αποθεμάτων και των εγκαταστάσεων της αποθήκης...

  05/07 2017

  Doppler: Οι αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων

  . Ανακοίνωση Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 30-06-2017

  06/06 2017

  Doppler: Πρόσκληση σε ετήσια ΓΣ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΓΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ 2017

  04/07 2016

  Doppler: Ανακοίνωση

  Δείτε την συνημμένη ανακοίνωση. Αποφάσεις Τ.Γ.Σ._30062016

  02/07 2015

  Doppler: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση του 2014 αποφάσισε μεταξύ άλλων η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας Doppler σύμφωνα...

  09/06 2015

  Ντόπλερ: Ανακοίνωση

  Στις 30/06/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. θα λάβει χ'ωρα η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ντόπλερ, στα γραφεία της εταιρείας στο ΒΙΟ.ΠΑ. Πολυκάστρου στο Δήμο Παιονίας του Νομού Κιλκίς.

  04/07 2014

  Doppler: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.617.513 μετοχές σε σύνολο 10.600.010 μετοχών, ήτοι ποσοστό 81,29%.

  16/06 2014

  Doppler: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Βιομηχανικής Εμπορικής Εταιρείας ΝΤΟΠΛΕΡ, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30/06/2014,...

  14/04 2014

  Doppler: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης διοικητικού συμβουλίου

  H «ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «DOPPLER S.A.» με βάση το πρακτικό του Δ.Σ. αρ. 209 της 9/4/2014  η κα Αικατερίνη Καρφοπούλου αντικαθιστά από 9/4/2013, το μέχρι...

  14/04 2014

  Doppler: Γνωστοποίηση αλλαγής ανωτάτων διευθυντικών στελεχών

  Τα καθήκοντα του νέου οικονομικού διευθυντή της εταιρείας αναλαμβάνει o κος Κωνσταντίνος Καραθόδωρος.

  31/03 2014

  Doppler: Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων

  Αύξηση πωλήσεων και λειτουργικής κερδοφορίας στο 2013