Συνεχης ενημερωση

  12:50 22/06

  Νηρεύς: Ανακοίνωση

  Ανακοίνωση.

  14:40 29/05

  Νηρεύς: Ανακοίνωση

  Έγκριση του αιτήματος της "ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA" σχετικά με το δικαίωμα εξαγοράς των υπολοίπων κοινών ονομαστικών μετοχών της ΝΗΡΕΥΣ

  11:27 04/05

  Νηρεύς: Ενημέρωση

  Υποβολή αιτήματος εξαγοράς μετοχών από Andromeda Seafood.

  16:03 22/04

  Νηρεύς: Ανακοίνωση

  Περί πωλήσεως της ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ.

  15:10 10/04

  Νηρεύς: Απόκτηση 1.525.396 μετοχών από Andromeda Seafood Sociedad Limitada

  Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντα στην Εταιρεία διαμορφώθηκε σε περίπου 94,92% από περίπου 94,41% που ήταν στις 18.03.2020.

  12:42 08/04

  Νηρεύς: Απόκτηση μετοχών από Andromeda Seafood

  Σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2(α) του Νόμου, η εταιρεία με την επωνυμία "Andromeda Seafood Sociedad Limitada" (στο εξής ο "Προτείνων") δηλώνει ότι, στις 07.04.2020, απέκτησε συνολικά 48.099...

  11:45 31/03

  Νηρεύς: Αγορά 139.635 μετοχών από Andromeda Seafood

  Σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2(α) του Ν. 3461/2006, η εταιρεία με την επωνυμία "Andromeda Seafood Sociedad Limitada" δηλώνει ότι, στις 30.03.2020, απέκτησε συνολικά 139.635 κοινές ονομαστικές...

  14:03 23/03

  Νηρεύς: Αγορά 27.286 κοινών μετοχών από Andromeda Seafood

  Σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2(α) του Νόμου 3461/2006, η εταιρεία με την επωνυμία "Andromeda Seafood Sociedad Limitada" (στο εξής ο "Προτείνων") δηλώνει ότι, στις 20.03.2020, απέκτησε συνολικά...