Συνεχης ενημερωση

  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. (ΝΕΛ)

  0,0700

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,0000
  • Υψηλό 0,0000
  • Χαμηλό 0,0000
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  07/06 2011

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση

  Καθήκοντα Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών της ΝΕΛ ανέλαβε ο κ. Αντώνιος Βαράγκης.

  07/04 2011

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση

  Τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα ανακοίνωσε η ΝΕΛ.

  31/03 2011

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση

  Δεν υπέβαλε προσφορά στο διαγωνισμό για την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας Istanbul Deniz Otobusleri Sanayi ve Ticaret η κοινοπραξία της ΝΕΛ με την τουρκική Rhea Girisim.

  31/03 2011

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση

  Κατά την χρήση του 2010 οι πωλήσεις του Ομίλου της ΝΕΛ ανήλθαν σε 56.445 χιλ ευρώ έναντι πωλήσεων 39.379 χιλ ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και συγκριτικά αυξήθηκαν κατά 43,34 %

  24/03 2011

  ΝΕΛ: Αποφάσεις Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

  Την τροποίηση του σκοπού της εταιρείας, ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΝΕΛ που έλαβε χώρα στις 24 Μαρτίου.

  10/03 2011

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση

  Για τις 24/3 αναβλήθηκε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΝΕΛ καθώς στην προγραμματισμένη για σήμερα 10/3 Γ.Σ. δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη εκ του Νόμου απαρτία.

  03/03 2011

  ΝΕΛ: Σχέδια αποφάσεων των θεμάτων της έκτακτης Γ.Σ.

  Τα θέματα έκτακτης Γ.Σ. η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 10/3 ανακοίνωσε η ΝΕΛ.

  03/03 2011

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση

  Σε 340.612.800 ανερχόταν ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της ΝΕΛ κατά την 16.2.2011 ήτοι κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 10.3.2011.

  28/02 2011

  ΝΕΛ: Προσθήκη στοιχείων στην πρόσκληση της ΕΓΣ

  Προσθήκη στοιχείων στην από 16.02.2011 Πρόσκληση Έκτακτης ΓΣ της 10.03.2011.

  21/02 2011

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση

  Την αλλαγή στη χρήση/διάθεση μέρους των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε κατά την από 27/7/2010 Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφάσισε ομόφωνα το...

  17/02 2011

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση σχεδίου τροποποίησης του άρθρου 4 του καταστατικού

  Στις 10 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΝΕΛ με αντικείμενο την τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της περί του Σκοπού της Εταιρείας και την εκλογή 7 νέων...

  16/02 2011

  ΝΕΛ: Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

  Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 10η Μαρτίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 στο πλοίο της Εταιρείας που θα είναι ελλιμενισμένο στο λιμάνι...

  09/02 2011

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων

  Η ΝΕΛ συνέστησε, σε σύμπραξη με την Τουρκική Rhea Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S., την κοινοπραξία επενδύσεων IDO MARMARA EGE.

  28/01 2011

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση

  Την ολοκλήρωση τυο φορολογικού ελέγχου της 100% θυγατρικής της εταιρείας ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ για τις χρήσεις 2008 και 2009 όπου και δεν προέκυψαν φορολογικές διαφορές, ανακοίνωσε η ΝΕΛ.

  28/01 2011

  ΝΕΛ: Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

  Διευκρινίσεις για τα νέα επενδυτικά σχέδια.

  21/01 2011

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Από 8,85% σε 0,23% μειώθηκε το ποσοστό της Millennium Bank.

  20/01 2011

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Σε διευκρινίσεις για τη μεταβολή των ποσοστών συμμετοχή των Altana Navigation Limited, Ercolana Holdings, ISFI Square Fund και Antelope Shipping προέβη η ΝΕΛ.

  17/01 2011

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

  Σε ποσοστό 96,673%, έναντι ποσοστού 20,75% που κατείχαν πριν από την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΝΕΛ, ανήλθαν τα συνολικά δικαιώματα ψήφου των Altana Navigation, Ercolana...

  13/01 2011

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

  Μεταβλήθηκε το ποσοστό συμμετοχής του κ. Απόστολου Κων. Βεντούρη στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της εταιρείας και κατήλθε από 11,67% σε 0,49%.

  13/01 2011

  ΝΕΛ: Εισαγωγή μετοχών προς διαπραγμάτευση

  Εκδόθηκαν και εισήχθηκαν την 10η Ιανουαρίου 2011 προς διαπραγμάτευση, 326.420.600 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, έκαστη ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ.

  03/01 2011

  ΝΕΛ: Εισαγωγή μετοχών από ΑΜΚ με καταβολή μετρητών

  Από τις 10/01/2011 θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των 326.420.600 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της ΝΕΛ, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από την ΑΜΚ με καταβολή μετρητών, όπως...

  31/12 2010

  ATHEX: Announcement

  Press Release of the Athens Exchange.

  29/12 2010

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

  Την 27 Δεκεμβρίου 2010 η εταιρεία MF GLOBAL UK LIMITED προέβη σε πώληση 1.634.188 μετοχών έκδοσης της ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε., που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 11,51% του υφισταμένου σήμερα...

  24/12 2010

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση

  Το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται σε 100% και το συνολικό αντληθέν ποσό σε 97.926.180,00 ευρώ.

  17/12 2010

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση

  Στη διάθεση του επενδυτικού κοινού θέτει η Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου, το εγκεκριμένο την 15/12/2010 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου, σχετικά με την αύξηση του...

  16/12 2010

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση διάθεσης συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου

  Στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου, σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

  06/12 2010

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Η Cerberus and Partners δεν κατέχει πλέον δικαιώματα ψήφου της ΝΕΛ, λόγω λήξης της ισχύος πληρεξουσίου που είχε χορηγηθεί σε αυτήν από μετόχους της εταιρείας.

  02/12 2010

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση (ορθή επανάληψη)

  Διευκρινίσεις για ιδιωτικό συμφωνητικό εταιρειών.

  02/12 2010

  Χ.Α.: Ανακοίνωση

  Από 3/12/2010, οι μετοχές της εταιρείας ΝΕΛ είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

  01/12 2010

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου

  Η εταιρεία θέτει από την 01/12/2010 στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκεκριμένο την 30/11/2010 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (εφεξής η "Ε.Κ.") Ενημερωτικό Δελτίο, σχετικά με την αύξηση του...