Συνεχης ενημερωση

  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. (ΝΕΛ)

  0,0700

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,0000
  • Υψηλό 0,0000
  • Χαμηλό 0,0000
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  11/10 2012

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση

  Προς έγκριση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Μυτιλήνης την 18/9/2012, οπότε και με προσωρινή διαταγή χορηγήθηκαν τα προβλεπόμενα από το νόμο προληπτικά μέτρα, υπεβλήθη η συμφωνία της ΝΕΛ και των πιστωτών...

  08/10 2012

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση

  Η συμφωνία με τον όμιλο Grimaldi αφορά στις γραμμές της Αδριατικής και εντάσσεται στην πολιτική της εταιρείας για μείωση του σταθερού λειτουργικού της κόστους με ταυτόχρονη διατήρηση της εμπορικής...

  01/10 2012

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση

  Στις 11/10 θα ξεκινήσει η διπαραγμάτευση των νέων 255.459.600 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΝΕΛ.

  24/09 2012

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση

  Η διαδικασία επικύρωσης εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός των προσεχών δύο ως τριών μηνών, οπότε και η Εταιρεία θα ενημερώσει περαιτέρω.

  19/09 2012

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση

  Τη σύναψη συμφωνίας εξυγίανσης με την νόμιμη πλειοψηφία των πιστωτών της, με την οποία ρυθμίζεται ή/και περιορίζεται το σύνολο των υποχρεώσεών της, ανακοίνωσε η ΝΕΛ,

  31/08 2012

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση

  Από τον έλεγχο της χρήσης δεν προέκυψαν φορολογικές διαφορές.

  30/08 2012

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση

  Μείωση ζημιών και κύκλου εργασιών κατέγραψε η ΝΕΛ το πρώτο εξάμηνο του 2012.

  30/07 2012

  ΝΕΛ: Αποφάσεις β΄ επαναληπτικής τακτικής Γ.Σ.

  Η συνέλευση αποφάσισε την μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 25.545.960,00 ευρώ.

  30/07 2012

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση

  Το σχέδιο τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού όπως εγκρίθηκε από την Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 28ης Ιουλίου ανακοίνωσε η ΝΕΛ.

  18/07 2012

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση

  Ορίστηκαν Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου της χρήσης 2012.

  18/07 2012

  ΝΕΛ: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Δ.Σ.

  Κατά την τακτική γενική συνέλευση της 30 Ιουνίου 2012 εξελέγη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. ο κος Αθανάσιος Μαρκόπουλος – Ράντος.

  16/07 2012

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση

  Η Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 31.05.2012 Πρόσκληση του Δ.Σ., νομίμως ήδη δημοσιευθείσα, στον ίδιο τόπο την 28.7.2012 και ώρα 10.00.

  02/07 2012

  ΝΕΛ: Αποφάσεις Γ.Σ.

  Τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου ποσού 25.545.960 ευρώ, με συμψηφισμό ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών παρελθουσών χρήσεων και ακύρωση αντίστοιχων μετοχών ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η γενική συνέλευση των...

  13/06 2012

  ΝΕΛ: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης (ορθή επανάληψη)

  Στις 30/6, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική Γ.Σ. της ΝΕΛ.

  07/06 2012

  ΝΕΛ: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης στις 30/6, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 5, Μυτιλήνη, Λέσβος), αποφάσισε η διοίκηση της...

  01/06 2012

  ΝΕΛ: Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου

  Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων θα πραγματοποιηθεί την 30η Ιουνίου 2012 αντί της 24ης Ιουνίου 2012, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.

  30/05 2012

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση

  Μείωση ζημιών και πτώση του τζίρου κατέγραψε το πρώτο τρίμηνο η ΝΕΛ.

  11/05 2012

  ΝΕΛ: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Δ.Σ.

  Στη θέση του παραιτηθέντος κου Κων/νου Τσιγαρά, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, ο κος Αθανάσιος Μαρκόπουλος – Ράντο ο οποίος ήταν ως σήμερα μη εκτελεστικό μέλος.

  04/05 2012

  ΝΕΛ: Γνωστοποίηση παραίτησης μέλους διοικητικού συμβουλίου

  Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ανακοινώνει την παραίτηση από το διοικητικό συμβούλιο του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Κωνσταντίνου Τσιγαρά.

  09/04 2012

  ΝΕΛ: Γνωστοποίηση αλλαγής ανώτατων διευθυντικών στελεχών

  Τα καθήκοντα του Διευθυντή Ναυτιλιακών και Τεχνικών Υπηρεσιών της ΝΕΛ ανέλαβε από 07/04/2012 ο κος Μπάτζιος Αθανάσιος του Ιωάννη σε αντικατάσταση του κου Μαυρουδή Ευάγγελου του Κωνσταντίνου.

  30/03 2012

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση

  Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου της ‘ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ’ κατά τη χρήση 2011 ανήλθε σε ποσό € 83.547.196,02, έναντι ποσού € 56.544.981,56 την χρήση 2010.

  12/03 2012

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου 2012

  Την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης, η ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης 2011.

  30/11 2011

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση

  Τα αποτελέσματα (ζημίες) πριν και μετά από φόρους της περιόδου ανήλθαν σε ζημία ποσού 37.334,56 χιλ. ευρώ έναντι ζημίας ποσού 20.173,49 χιλ. ευρώ την προηγούμενη περίοδο.

  31/10 2011

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση

  Την εκλογή του κ. Κωνσταντίνου Τσιγαρά ως νέου Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού μέλους σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού μέλους κ. Ευστάθιου Βεντουρή ανακοίνωσε η ΝΕΛ.

  13/10 2011

  ΝΕΛ: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Δ.Σ.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει την παραίτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Ευστάθιου Βεντουρή.

  30/08 2011

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση

  Τα αποτελέσματα (ζημίες) πριν και μετά από φόρους της περιόδου ανήλθαν σε ζημία ποσού 27,12 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας ποσού 13,20 εκατ. ευρώ την προηγούμενη περίοδο.

  14/07 2011

  ΝΕΛ: Αποφάσεις α΄ επαναληπτικής τακτικής γενικής συνέλευσης

  Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, για αγοραπωλησίες πλοίων.

  30/06 2011

  ΝΕΛ: Αναβολή της από 30.06.2011 τακτικής γενικής συνέλευσης

  Για τις 14/7 ορίστηκε η α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΝΕΛ, καθώς δεν κατέστη δυνατή η λήψη αποφάσεων στη γενική συνέλευση στις 30/6 λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου...

  28/06 2011

  ΝΕΛ: Δημοσίευση Έκθεσης

  Η Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου Α.Ε. ανακοινώνει τη δημοσίευση της Έκθεσης Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων σχετικά με τα ποσά που έχουν διατεθεί μέχρι 31/03/2011 από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με ...

  07/06 2011

  ΝΕΛ: Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης

  Τη σύγκληση τακτικής Γ.Σ. για τις 30/6, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η σύστασης Κοινοπραξίας με άλλες εταιρείες, αποφάσισε η ΝΕΛ.