Συνεχης ενημερωση

  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. (ΝΕΛ)

  0,0700

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,0000
  • Υψηλό 0,0000
  • Χαμηλό 0,0000
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  31/03 2014

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση

  Ανακοίνωση Βάσει του Άρθρου 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.

  31/03 2014

  ΝΕΛ: Οικονομικό ημερολόγιο 2014

  Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου Ναυτιλιακής Εταιρείας Λέσβου Α.Ε.

  16/12 2013

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση

  Η Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η συμφωνία εξυγίανσής της, που είχε υποβάλει σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 106 επ. Ν.3588/2007 επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ....

  28/11 2013

  ΝΕΛ: Αποτελέσματα εννεαμήνου

  Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται στις ενδιάμεσες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2013 (01.01.2013-30.09.2013) , η Ναυτιλιακή...

  24/09 2013

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την συνεδρίασή του της 23.09.2013 και κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 14 του καταστατικού της, όρισε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, την κα Βασιλική Βάλβη του...

  11/09 2013

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση

  Στα πλαίσια της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει την παραίτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού μέλους κ. Μαρκόπουλου-Ράντου...

  29/08 2013

  ΝΕΛ: Αποτελέσματα α΄ εξαμήνου

  Μείωση ζημιών και πτώση του κύκλου εργασιών κατέγραψε το πρώτο εξάμηνο του 2013 ο όμιλος της ΝΕΛ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

  01/07 2013

  ΝΕΛ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Τις αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 30/6 ανακοίνωσε η ΝΕΛ.

  17/06 2013

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση

  Η αίτηση εξυγίανσης της που είχε υποβάλει σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 106 επ. Ν.3588/2007 που συζητήθηκε στις 05 Οκτωβρίου 2012, πρωτόδικα δεν έγινε δεκτή.

  07/06 2013

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση για την προαναγγελία της τακτικής Γ.Σ.

  Ανακοίνωση για την προαναγγελία της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

  31/05 2013

  ΝΕΛ: Δελτίο Τύπου

  Τα αποτελέσματα του Α΄ τριμήνου της χρήσης 2013 του Ομίλου της ΝΕΛ που δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα του ΧΑ δείχνουν ότι ο Όμιλος κατάφερε να περιορίσει τις ζημιές κατά 43,11% , να βελτιώσει το...

  31/05 2013

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση Βάσει του Άρθρου 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.

  Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου της ‘ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ’ κατά την περίοδο 01.01.2013-31.03.2013 ανήλθε σε ποσό € 9.694.819,89.

  23/04 2013

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση

  Ο κ. Κουτσομύτης Παναγιώτης του Ευαγγέλου Προιστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών αποχωρεί oικειοθελώς από τη ΝΕΛ, λόγω αλλαγής επαγγελματικού προσανατολισμού.

  29/03 2013

  ΝΕΛ: Αποφάσεις β΄ επαναληπτικής έκτακτης Γ.Σ.

  ΑΜΚ και εκλογή νέου Δ.Σ. αποφάσισε η έκτακτη Γ.Σ..

  28/03 2013

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση

  Διεύρυνση ζημιών και πτώση του τζίρου σημείωσε το 2012 η ΝΕΛ.

  28/03 2013

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση

  Την Πέμπτη 28 Μαρτίου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα του 2012 της ΝΕΛ.

  27/03 2013

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση

  Η ΝΕΛ δεν τηρεί καταθέσεις στην Τράπεζα Κύπρου και στην CPB.

  27/03 2013

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση

  Ο κ. Κουτσομύτης Παναγιώτης αναλαμβάνει από τις 27/3 καθήκοντα Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών στη ΝΕΛ σε αντικατάσταση του κου Βαράγκη Αντώνη.

  14/03 2013

  ΝΕΛ: Αναβολή της α΄ επαναληπτικής έκτακτης Γ.Σ.

  Την Πέμπτη 28/03/2013 θα συνεδριάσει β΄ επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Ναυτιλιακής Εταιρείας Λέσβου.

  28/02 2013

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση

  Για τις 14/3 αναβλήθηκε η έκτακτη γενική συνέλευση της ΝΕΛ για την ΑΜΚ.

  28/02 2013

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση (Ορθή Επανάληψη)

  Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28ης Φεβρουαρίου 2013 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (50.000.000,00 €) με νέες εισφορές και την έκδοση εκατόν...

  28/02 2013

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση (Ορθή Επανάληψη)

  Στα 296.637.880 ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο της ΝΕΛ μετά την από 28/3 απόφαση της γενικής συνέλευσης για ΑΜΚ.

  28/02 2013

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση

  Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28ης Φεβρουαρίου 2013 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (50.000.000,00 €) με νέες εισφορές και την έκδοση εκατόν...

  28/02 2013

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση

  XXVII. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28ης Φεβρουαρίου 2013 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (50.000.000,00 €) με νέες εισφορές και την έκδοση...

  08/02 2013

  ΝΕΛ: Πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης (ορθή επανάληψη)

  Η ορθή επανάληψη αφορά την διόρθωση της ημερομηνίας στην ενότητα (Β) Δικαιώματα Μειοψηφίας των Μετόχων παράγραφος (γ) και (δ).

  06/02 2013

  ΝΕΛ: Έκθεση του δ.σ. για την ΑΜΚ

  Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα υποβληθεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

  06/02 2013

  ΝΕΛ: Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

  Τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης στις 28/2, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 50.000.000 ευρώ με έκδοση νέων μετοχών, αποφάσισε η διοίκηση της ...

  08/01 2013

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013 η ανακοίνωση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2012.

  30/11 2012

  ΝΕΛ: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου (επανυποβολή)

  Οι ζημίες του Οµίλου, πριν και μετά από φόρους κατά το εννεάμηνο 2012 ανήλθαν σε ζημίες ποσού 25.525.059,65 ευρώ έναντι ζημιών ποσού 37.334.560,49 ευρώ το εννεάμηνο 2011.

  30/11 2012

  ΝΕΛ: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου

  Οι ζημίες του Οµίλου, πριν και μετά από φόρους κατά το εννεάμηνο 2012 ανήλθαν σε ζημίες ποσού 25.525.059,65 ευρώ έναντι ζημιών ποσού 37.334.560,49 ευρώ το εννεάμηνο 2011.