Συνεχης ενημερωση

  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. (ΝΕΛ)

  0,0700

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,0000
  • Υψηλό 0,0000
  • Χαμηλό 0,0000
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  12/08 2016

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση

  Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 22.07.2016 στην έδρα της Εταιρείας (οδός Ελ.Βενιζέλου αρ.5, Μυτιλήνη 81100, Λέσβος), παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 90,95%...

  11/07 2016

  ΝΕΛ: Αναβολή της α’ επαναληπτικής τακτικής γενικής συνέλευσης

  Η Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 09.06.2016 Πρόσκληση του Δ.Σ., νομίμως ήδη δημοσιευθείσα, στον ίδιο τόπο την 22.07.2016 και ώρα 10.00.

  30/06 2016

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση

  Αναβολή της Ετήσιας  Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2016  Η εταιρεία "ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ" γνωστοποιεί ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία είχε...

  09/06 2016

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

  Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30.06.2016

  01/09 2015

  ΕΧΑΕ: Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΝΕΛ

  Δεν κατέστη δυνατή η δημοσιοποίηση της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της περιόδου 1/1 - 30/06/2015.

  01/09 2015

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση

  Η ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. (η "Εταιρεία") ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση καταρτίσεως και ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων πρώτου εξαμήνου 2015 λόγω των...

  22/06 2015

  ΝΕΛ: Απαντήσεις σε επιστολές - ερωτήματα του Χ.Α./της Ε.Κ.

  Η εταιρεία ΝΕΛ, εν συνεχεία δημοσιευμάτων του τύπου και ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει και διευκρινίζει τα εξής: Με την από 11/6/2015 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της...

  19/06 2015

  ΝΕΛ: Απαντήσεις σε επιστολές - ερωτήματα του Χ.Α./ της Ε.Κ.

  Η εταιρεία ΝΕΛ, εν συνεχεία δημοσιευμάτων του τύπου και ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει και διευκρινίζει τα εξής:

  12/06 2015

  ΝΕΛ: Αποφάσεις ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

  Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 11.06.2015 στην έδρα της Εταιρείας (οδός Ελ.Βενιζέλου αρ.5, Μυτιλήνη 81100, Λέσβος), παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 90,95%...

  03/06 2015

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση

  Αύξηση ζημιών προ φόρων το α' τρίμηνο του 2015.

  15/05 2015

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση

  Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2015 αντί της Παρασκευής 26 Ιουνίου 2015 που αρχικά είχε ανακοινωθεί.

  15/05 2015

  ΝΕΛ: Έκθεση του δ..σ για ΑΜΚ

  Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των ¤ 25.545.960,00 με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

  15/05 2015

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση για την προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Θα συζητηθεί αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι του ποσού των 25.545.960,00 Ευρώ με έκδοση μέχρι 85.153.200 νέων μετοχών της εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,30€ και τιμής διαθέσεως...

  14/05 2015

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση

  Η κυρία Ευαγγελία Μαρτίνου ελέγχει πλέον, δια της εταιρείας ALTANA NAVIGATION LTD, 232.332.265 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 90.95%.

  07/05 2015

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Μηδενίστηκε το ποσοστό των I.S.F.I-Square Fund και Ercolana Holdings στο μετοχικό κεφάλαιο της ΝΕΛ, ενώ στο 90,95% ανέρχεται πλέον το ποσοστό της Altana Navigation.

  31/03 2015

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

  Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου της ‘ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ΄ κατά τη χρήση 2014 ανήλθε σε ποσό € 35.620.256,81, έναντι ποσού € 51.520.326,56 την χρήση 2013, ήτοι παρουσίασε μείωση 30,86 %.

  31/03 2015

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου 2015

  Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΕ ανακοινώνει το...

  05/12 2014

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση

  Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται στις ενδιάμεσες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο  που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2014 (01.01.2014-30.09.2014), η Ναυτιλιακή...

  17/09 2014

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση

  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται στις ενδιάμεσες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο  που έληξε την 30 Ιουνίου  2014...

  12/09 2014

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση

  Σε συνέχεια της ανακοίνωσής μας της 10.09.2014 επί του ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθ. Πρωτ. 3196 / 10.09.2014 θα επιθυμούσαμε να διευκρινίσουμε τα κάτωθι: Το σύνολο των...

  11/09 2014

  ΝΕΛ: Απαντήσεις σε επιστολές - ερωτήματα της Ε.Κ.

  Η ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε., κατόπιν του με αριθμ. πρωτ. 3196/10.09.2014 ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και...

  26/06 2014

  ΝΕΛ: Αποφάσεις ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης

  Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 25.06.2014 στην έδρα της Εταιρείας (οδός Ελ.Βενιζέλου αρ.5, Μυτιλήνη 81100, Λέσβος), παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 37,11%...

  26/06 2014

  ΝΕΛ: Απόφαση β΄ επαναληπτικής έκτακτης Γ.Σ.

  Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μέχρι του ποσού των 19.159.470 ευρώ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ενέκριναν οι μέτοχοι της Ναυτιλιακής Εταιρείας Λέσβου.

  11/06 2014

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση

  Στις 25 Ιουνίου 2014 θα λάβει χώρα η β΄ επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Ναυτιλιακής Εταιρείας Λέσβου.

  04/06 2014

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση τροποποίησης οικονομικού ημερολογίου

  Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014 αντί της Παρασκευής 27 Ιουνίου 2014 που αρχικά είχε ανακοινωθεί.

  30/05 2014

  ΝΕΛ: Αποτελέσματα α΄ τριμήνου του 2014

    ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται στις ενδιάμεσες  ενοποιημένες και εταιρικές  οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο  που έληξε την 31 Μαρτίου 2014...

  28/05 2014

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση

  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Η ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι κατά την σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 94.815.589 μετοχές ήτοι ποσοστό...

  06/05 2014

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση

   ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ Η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα...

  06/05 2014

  ΝΕΛ: Ανακοίνωση

  Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η 78445142000 πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 28.05.2014 ...