Συνεχης ενημερωση

  Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΑΕ (ΝΑΥΤ)

  0,1070

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,1070
  • Υψηλό 0,1070
  • Χαμηλό 0,1070
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  14:30 14/04

  Ναυτεμπορική: Ανακοίνωση

  Ανακοίνωση

  01/10 2020

  Ναυτεμπορική: Ανακοίνωση

  Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, δυνάμει ...

  19/02 2020

  Ναυτεμπορική: Τι αποφάσισε η Τακτική γ.σ.

  Αναλυτικά οι αποφάσεις.

  12/09 2019

  Ναυτεμπορική: Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης της 11ης Σεπτεμβρίου

  Μεταξύ άλλων, εξελέγη το νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

  22/08 2019

  Ναυτεμπορική: Ανακοίνωση

  Λόγω τεχνικού κωλύματος η διαδικασία δημοσίευσης στο ΓΕΜΗ της πρόσκλησης σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία "Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε." δεν...

  27/06 2019

  Ναυτεμπορική: Ανακοίνωση

  Ανακοίνωση

  19/06 2019

  Ναυτεμπορική: Ανακοίνωση

  Αναφορικά με δημοσιεύματα του Τύπου.

  05/12 2018

  Ναυτεμπορική: Γνωστοποίηση αλλαγής ανώτατων διευθυντικών στελεχών

  Νέος διευθυντής Λογιστηρίου ο κ. Παύλος Παυλόπουλος.

  15/10 2018

  Ναυτεμπορική: Νέος εσωτερικός ελεγκτής

  Ο κ. Δημήτριος Τζαμουζαντώνης.

  24/09 2018

  Ναυτεμπορική: Ανακοίνωση

  Αποχώρησε ο κ. Περλεπές Ιωάννης που κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή.

  07/11 2017

  Ναυτεμπορική: Νέος εσωτερικός ελεγκτής ο κ. Μιχαηλ Παναγιώτου

  Δυνάμει της από 07.11.2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

  20/10 2017

  Ναυτεμπορική: Νέος υπεύθυνος μετοχολογίου ο κ. Παύλος Παυλόπουλος

  Η εταιρεία "Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε." ανακοινώνει ότι, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 18/10/2017, νέος υπεύθυνος Μετοχολογίου και Εταιρικών Ανακοινώσεων...

  26/07 2017

  Ναυτεμπορική: Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων

  Υπεγράφη με την πιστώτρια τράπεζα EUROBANK ERGASIAS ΑΕ Συμφωνία Αναστολής (standstill agreement) .

  09/06 2017

  Ναυτεμπορική: Ανακοίνωση

  Η πιστώτρια τράπεζα EUROBANK ERGASIAS κατήγγειλε τη σύμβαση πίστωσης της Εταιρείας με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό, καθιστώντας το συνολικό οφειλόμενο ποσό 6.506.899,82 ευρώ ληξιπρόθεσμο και...

  08/06 2017

  Ναυτεμπορική: Σε σώμα συγκρατήθηκε το δ.σ.

  Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο της "Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.", το οποίο εκλέχτηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 8ης Ιουνίου 2017.

  17/05 2017

  Ναυτεμπορική: Στις 8 Ιουνίου η Τακτική Γ.Σ.

  Για την υιοθέτηση μέτρων λόγω του γεγονότος ότι τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας έχουν κατέλθει του ½ του μετοχικού της κεφαλαίου.

  28/04 2017

  Ναυτεμπορική: Στις 2 Μαΐου θα ανακοινωθούν τελικά τα αποτελέσματα του 2016

  Η Δημοσίευση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2016 στις ιστοσελίδες της Εταιρίας (www.naftemporiki.gr/investors) και της ΕΧΑΕ τροποποιείται σε σχέση με την αρχική ανακοίνωση και θα...

  20/03 2017

  Ναυτεμπορική: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Η Εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2016.

  17/10 2016

  Ναυτεμπορική: Ανακοίνωση για αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου

  Εξεδόθη φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

  08/06 2016

  Ναυτεμπορική: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  Οι αποφάσεις της Γ.Σ. των Μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας την 8η Ιουνίου 2016.

  17/05 2016

  Ναυτεμπορική: Ανακοίνωση για την προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Την 8η Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 θα λάβει χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ναυτεμπορικής στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται επί της οδού Λένορμαν αριθ. 205.

  Ροή Ειδήσεων