Συνεχης ενημερωση

  ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. (ΜΠΤΚ)

  0,1110

  -0,0210 (-15,91%)

  • Άνοιγμα 0,1240
  • Υψηλό 0,1240
  • Χαμηλό 0,1110
  • Όγκος 9.173
  • Τζίρος 1.052 €
  • Πράξεις 20
  09/05 2019

  Μπήτρος: Ανακοίνωση σχετική με επιχειρηματικές/ οικονομικές εξελίξεις

  Ανακοίνωση για επιχειρηματικές εξελίξεις

  02/07 2018

  Μπήτρος: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο δ.σ.

  Πρόεδρος ο Παναγιώτης Μπήτρος του Ιωάννη.

  02/07 2018

  Μπήτρος: Ανακοίνωση

  Οι αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης.

  06/06 2018

  Μπήτρος: Ανακοίνωση

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση. Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, και...

  23/03 2018

  Μπήτρος: Το οικονομικό ημερολόγιο του 2018

  Η ανακοίνωση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2017 την Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018.

  24/10 2017

  Μπήτρος: Ανακοίνωση

  Η Εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ, σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3340/2005, γνωστοποιεί στο επενδυτικό...

  03/07 2017

  Μπήτρος: Οι αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  "Λόγω των αποτελεσμάτων χρήσης δεν συντρέχει περίπτωση καταβολής μερίσματος για την χρήση 2016".

  09/06 2017

  Μπήτρος: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

  Καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30η Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή.

  11/04 2017

  Μπήτρος: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 και ώρα 14.00 μ.μ θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας.

  18/10 2016

  Μπήτρος: Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων

  Εκδόθηκε φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα ΄΄χωρίς επιφύλαξη΄΄ .

  30/06 2016

  Μπήτρος: Ανακοίνωση

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 30.06.2016     Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από την ετήσια...

  30/06 2016

  Μπήτρος: Ανακοίνωση

  Ανακοίνωση Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2016 Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 30.06.2016 συνήλθε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην έδρα της Εταιρίας,...

  08/06 2016

  Μπήτρος: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. Λεωφ. ΝΑΤΟ 100 § 19300 Ασπρόπυργος Αττικής ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7343/06/Β/86/13 § ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 121878660000 _________________________________ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της...

  27/04 2016

  Μπήτρος: Κράτος-μέλος καταγωγής είναι η Ελλάδα

  Το κράτος- μέλος καταγωγής της εταιρείας είναι η Ελλάδα.

  18/03 2016

  Μπήτρος: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Η εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2(β) και  4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2016:...

  10/11 2015

  Μπήτρος: Ανακοίνωση

  Με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη ο φορολογικός έλεγχος του 2014.

  26/06 2015

  Μπήτρος: Αποφάσεις τακτικής γ.σ.

  Τις αποφάσεις της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που έλαβε χώρα στις 26 Ιουνίου ανακοίνωσε η Μπήτρος Συμμετοχική.

  24/03 2015

  Μπήτρος: Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου

  Την Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015, πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α., θα πραγματοποιηθεί η ανακοίνωση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας Μπήτρος για το 2014.

  17/09 2014

  Μπήτρος: Ανακοίνωση

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Η εταιρία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι: Η θυγατρική εταιρία κατά ποσοστό 94,31% (με άμεση συμμετοχή 67,91% και έμμεση 26,40%, μέσω της κατά ποσοστό 100% θυγατρικής της...

  27/06 2014

  Μπήτρος Συμμετοχική: Ανακοίνωση

  Συγκροτήθηκε σε σώμα το δ.σ. της εταιρείας.

  27/06 2014

  Μπήτρος Συμμετοχική: Γνωστοποίηση απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών

  Η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 27ης Ιουνίου 2014, ενέκρινε την αγορά ιδίων μετοχών μέχρι 1/10 του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας, στο χρονικό διάστημα μέχρι την 27η Ιουνίου 2016.

  27/06 2014

  Μπήτρος Συμμετοχική: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Εγκρίθηκε νέο διοικητικό συμβούλιο και αγορά ιδίων μετοχών