Συνεχης ενημερωση

  ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. (ΜΠΤΚ)

  0,5400

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,5400
  • Υψηλό 0,5400
  • Χαμηλό 0,5400
  • Όγκος 500
  • Τζίρος 270 €
  • Πράξεις 1
  17:50 04/06

  Μπήτρος: Στις 25 Ιουνίου η ετήσια ΓΣ

  Μπήτρος: Στις 25 Ιουνίου η ετήσια ΓΣ

  15/12 2020

  Μπήτρος: Ανακοίνωση

  Η εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το τρίμηνο και το εννεάμηνο που έληξε την 30η  Σεπτεμβρίου 2020 Τα κυριότερα στοιχεία της επισκοπούμενης...

  03/11 2020

  Μπήτρος: Με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξε τα φορολογικά πιστοποιητικά

  Η Εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε., σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3340/2005, γνωστοποιεί στο επενδυτικό ...

  03/11 2020

  Μπήτρος: Ανακοίνωση

  Ανακοίνωση – Συμπληρωματική σημείωση στην εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. σχετικά με την επίδραση της πανδημίας Covid-19 στα οικονομικά μεγέθη και τη...

  27/10 2020

  Μπήτρος: Ανακοίνωση διάθεσης πληροφοριακού σημειώματος

  Επισυνάπτεται πληροφοριακό σημείωμα για την μεταβίβαση , έναντι μετοχών, στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της - κατά 100% θυγατρικής της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ- εταιρίας ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ...

  24/09 2020

  Μπήτρος: Ανακοίνωση

  Για επιχειρηματικές εξελίξεις.

  24/09 2020

  Μπήτρος: Ανακοίνωση

  Περί επιχειρηματικών εξελίξεων.

  23/09 2020

  Μπήτρος: Ανακοίνωση

  Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ("Εταιρεία"), σε συνέχεια προηγούμενων από 08.05.2019, 16.04.2020 και 23.07.2020,ενημερώνει το επενδυτικό κοινό αναφορικά με την κάλυψη από τηνκατά 100% θυγατρική της...

  24/07 2020

  Μπήτρος: Ανακοίνωση

  Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε  ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά τη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε την 23/07/2020 και...

  28/04 2020

  Μπήτρος: Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου 2020

  Δείτε τις νέες ημερομηνίες.

  16/04 2020

  Μπήτρος: Ανακοίνωση

  Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι υπεγράφη το από 15/04/2020 Ιδιωτικό Συμφωνητικό τροποποίησης του από 08/05/2019 Μνημονίου Συμφωνίας Πλαισίου (MoU) μεταξύ της κατά...

  09/05 2019

  Μπήτρος: Ανακοίνωση σχετική με επιχειρηματικές/ οικονομικές εξελίξεις

  Ανακοίνωση για επιχειρηματικές εξελίξεις