Συνεχης ενημερωση

  ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. (ΜΠΤΚ)

  0,1360

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,0000
  • Υψηλό 0,0000
  • Χαμηλό 0,0000
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  18:44 24/09

  Μπήτρος: Ανακοίνωση

  Για επιχειρηματικές εξελίξεις.

  18:05 24/09

  Μπήτρος: Ανακοίνωση

  Περί επιχειρηματικών εξελίξεων.

  16:43 23/09

  Μπήτρος: Ανακοίνωση

  Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ("Εταιρεία"), σε συνέχεια προηγούμενων από 08.05.2019, 16.04.2020 και 23.07.2020,ενημερώνει το επενδυτικό κοινό αναφορικά με την κάλυψη από τηνκατά 100% θυγατρική της...

  11:15 24/07

  Μπήτρος: Ανακοίνωση

  Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε  ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά τη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε την 23/07/2020 και...

  12:43 28/04

  Μπήτρος: Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου 2020

  Δείτε τις νέες ημερομηνίες.

  09:20 16/04

  Μπήτρος: Ανακοίνωση

  Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι υπεγράφη το από 15/04/2020 Ιδιωτικό Συμφωνητικό τροποποίησης του από 08/05/2019 Μνημονίου Συμφωνίας Πλαισίου (MoU) μεταξύ της κατά...

  09/05 2019

  Μπήτρος: Ανακοίνωση σχετική με επιχειρηματικές/ οικονομικές εξελίξεις

  Ανακοίνωση για επιχειρηματικές εξελίξεις

  02/07 2018

  Μπήτρος: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο δ.σ.

  Πρόεδρος ο Παναγιώτης Μπήτρος του Ιωάννη.

  02/07 2018

  Μπήτρος: Ανακοίνωση

  Οι αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης.

  06/06 2018

  Μπήτρος: Ανακοίνωση

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση. Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, και...

  23/03 2018

  Μπήτρος: Το οικονομικό ημερολόγιο του 2018

  Η ανακοίνωση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2017 την Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018.

  24/10 2017

  Μπήτρος: Ανακοίνωση

  Η Εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ, σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3340/2005, γνωστοποιεί στο επενδυτικό...

  03/07 2017

  Μπήτρος: Οι αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  "Λόγω των αποτελεσμάτων χρήσης δεν συντρέχει περίπτωση καταβολής μερίσματος για την χρήση 2016".

  09/06 2017

  Μπήτρος: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

  Καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30η Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή.

  11/04 2017

  Μπήτρος: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 και ώρα 14.00 μ.μ θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας.

  18/10 2016

  Μπήτρος: Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων

  Εκδόθηκε φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα ΄΄χωρίς επιφύλαξη΄΄ .

  30/06 2016

  Μπήτρος: Ανακοίνωση

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 30.06.2016     Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από την ετήσια...

  30/06 2016

  Μπήτρος: Ανακοίνωση

  Ανακοίνωση Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2016 Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 30.06.2016 συνήλθε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην έδρα της Εταιρίας,...