Συνεχης ενημερωση

  JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΜΠΕΛΑ)

  13,8700

  0,2200 (1,61%)

  • Άνοιγμα 13,8900
  • Υψηλό 13,8900
  • Χαμηλό 13,7600
  • Όγκος 94.121
  • Τζίρος 1.302.299 €
  • Πράξεις 565
  10:50 06/07

  Jumbo: Πορεία των πωλήσεων κατά το πρώτο εξάμηνο 2021

  Jumbo: Πορεία των πωλήσεων κατά το πρώτο εξάμηνο 2021

  17:25 30/06

  Jumbo: Απόσπασμα πρακτικού Επιτροπής Ελέγχου

  Απόσπασμα πρακτικού

  14:12 16/06

  Jumbo: Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και η Επιτροπή Ελέγχου

  Με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 15.06.2021 εξέλεξε νέο οκταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και όρισε τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη...

  13:46 16/06

  Jumbo: Τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας

  Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 15.06.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω της...

  13:39 16/06

  Jumbo: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

  Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 15.06.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω της...

  19:14 15/06

  Jumbo: Δελτίο Τύπου

  Ανακοίνωση

  10:55 07/06

  Jumbo: Ανακοίνωση

  Κατά τον Μάιο έγινε ένα ακόμα βήμα με την άρση ορισμένων περιορισμών ως προς την λειτουργία των καταστημάτων. Ωστόσο, η εμπορική και επιχειρηματική "κανονικότητα" παραμένει ζητούμενο....

  18:48 12/05

  Jumbo: Προαναγγελία Γ.Σ.

  Ανακοίνωση.

  10:45 10/05

  Jumbo: Ενημέρωση μετόχων για την πορεία των πωλήσεων κατά το τετράμηνο του 2021

  Στο +24% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

  13:14 19/03

  Jumbo: Ανακοίνωση

  Περί του ποσοστού που ελέγχει έμμεσα ο Ευ. Βακάκης.

  13:09 19/03

  Jumbo: Ανακοίνωση

  Περί μεταβολής δικαιωμάτων ψήφου.

  13:54 02/03

  Jumbo: Ανακοίνωση

  Ενημέρωση μετόχων για την πορεία των πωλήσεων κατά το πρώτο δίμηνο του 2021.

  17:40 04/02

  Jumbo: Ενημέρωση μετόχων για την πορεία των πωλήσεων κατά τον Iανουάριο 2021

  H εντυπωσιακή ανταπόκριση και προσέλευση των Ελλήνων καταναλωτών.

  10:32 11/01

  Jumbo: Δελτίο Τύπου

  2020, μια δραματική χρονιά επιβίωσης, χωρίς ανάπτυξη.