Συνεχης ενημερωση

  25/05 2015

  Μοχλός: Ανακοίνωση

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.

  01/04 2015

  Μοχλός: Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων (ορθή επανάληψη)

  O Όμιλος των εταιρειών της ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για τη χρήση 2014 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

  01/04 2015

  Μοχλός: Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων/εκθέσεων

  O Όμιλος των εταιρειών της ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για τη χρήση 2014 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). Σε επίπεδο ομίλου: α) Ο κύκλος ...

  27/03 2015

  Μοχλός: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Δεν προγραμματίζεται Τακτική Γενική Συνέλευση λόγω της επικείμενης συγχώνευσης με απορρόφηση απο την εταιρεία Τεχνική Ολυυμπιακή.

  22/12 2014

  Μοχλός: Ανακοίνωση

  Η εταιρεία ΜΟΧΛΟΣ A.E. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι την 22α Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 14:00 πραγματοποιήθηκε η Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Παρέστησαν,...

  09/12 2014

  Μοχλός: Αποφάσεις έκτακτης γενικής συνέλευσης

  Η εταιρία ΜΟΧΛΟΣ A.E. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι σήμερα την 9η  Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 14:00 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Παρέστησαν...

  25/11 2014

  Μοχλός: Ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2014

  Η εταιρεία «ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ» ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και οι Πληροφορίες καθώς και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του εννεαμήνου 2014 (01.01.2014 έως 30.09.2014) θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα...

  19/11 2014

  Μοχλός: Σχέδιο αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

  Σχέδιο αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

  18/11 2014

  Μοχλός: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Δ.Σ.

  Με την από 25/6/2014 τακτική γενική συνέλευση εκλέχθηκε νέο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα.

  17/11 2014

  Μοχλός: Έκθεση του Δ.Σ.

  Επισυνάπτεται αρχείο με την έκθεση του Δ.Σ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΚΑΤΆ ΑΡΘΡΟ 4.1.4.1.3 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. Δείτε ολόκληρη την έκθεση του Δ.Σ. στη δεξιά στήλη "Σχετικά...

  17/11 2014

  Μοχλός: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

  Καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε." ,σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 9/12/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μμ, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας.

  14/11 2014

  Μοχλός: Ανακοίνωση

  Εν όψει της καταχώρησης στο ΓΕΜΗ του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της "ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε." αποφάσισε την ανάκληση της πρόσκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που...

  06/11 2014

  Μοχλός: Έκθεση Δ.Σ.

  Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» κατ’άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Προς Τη Γενική Συνέλευση των μετόχων αναφορικά με την...

  05/11 2014

  Μοχλός: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του στις 30/5/2014 και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κάτοχοι...

  04/11 2014

  Μοχλός: Σχέδιο αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

  ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. Δείτε το σχέδιο στη δεξιά στήλη "Σχετικά Αρχεία"

  04/11 2014

  Μοχλός: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

  Με την από 31/10/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε." ,σε Έκτακτη ...

  31/10 2014

  Μοχλός: Ανακοίνωση

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε», σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 1 ν. 3340/2005 και 2 της υπ αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε συνδυασμό με την ενότητα...

  17/09 2014

  Μοχλός: Γνωστοποίηση συναλλαγών

  Σε αγορά και πώληση μετοχών της εταιρείας Μοχλός προχώρησαν οι κ.κ. Κ. Στέγγος και Ζ. Στέγγου.

  01/09 2014

  Μοχλός: Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων α΄ εξαμήνου 2014

  Συρρίκνωση ζημιών σε επίπεδο ομίλου αλλά και σε επίπεδο μητρικής εμφάνισε η Μοχλός κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014.

  28/08 2014

  Μοχλός: Ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων α΄ εξαμήνου

  Τα Στοιχεία και οι Πληροφορίες καθώς και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του πρώτου εξαμήνου 2014 (01.01.2014 έως 30.06.2014) θα δημοσιευτούν την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014.

  10/07 2014

  Μοχλός: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Πραγματοποιήθηκε η α΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

  01/07 2014

  Μοχλός: Ανακοίνωση

  Τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ και ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ κατά τις συνεδριάσεις τους στις 30/6/2014 αποφάσισαν ομόφωνα να προτείνουν στους Μετόχους τους, την συγχώνευση των δύο...

  01/07 2014

  Τεχνική Ολυμπιακή: Ανακοίνωση

  Τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ και ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ κατά τις συνεδριάσεις τους στις 30/6/2014 αποφάσισαν ομόφωνα να προτείνουν στους Μετόχους τους, την συγχώνευση των δύο...

  25/06 2014

  Μοχλός: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Η εταιρεία ΜΟΧΛΟΣ A.E. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι την 25η Ιουνίου 2014 και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δι΄...

  30/05 2014

  Μοχλός: Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου

  ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Η εταιρεία ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. σε συνέχεια της από 26/03/2014 ανακοίνωσης που αφορούσε στο οικονομικό ημερολόγιο (σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του κανονισμού του ...

  28/05 2014

  Μοχλός. Ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων α’ τριμήνου 2014

  Θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 30/5.

  01/04 2014

  Μοχλός: Οικονομικά αποτελέσματα

  O Όμιλος των εταιρειών της ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για τη χρήση 2013 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

  02/12 2013

  Μοχλός: Αποτελέσματα εννεαμήνου

  O Όμιλος της ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για το 9μηνο του 2013 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του...

  26/11 2013

  Μοχλός: Ανακοίνωση

  Την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου τα Στοιχεία και Πληροφορίες και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις περιόδου 01/01/2013 έως 30/09/2013.

  Ροή Ειδήσεων