Συνεχης ενημερωση

  ΕΛ. Δ. Μουζάκης Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. (ΜΟΥΖΚ)

  0,6200

  -0,0020 (-0,32%)

  • Άνοιγμα 0,6220
  • Υψηλό 0,6280
  • Χαμηλό 0,6100
  • Όγκος 3.540
  • Τζίρος 2.190 €
  • Πράξεις 11
  15:42 08/06

  Μουζάκης: Ανακοίνωση

  Προαναγγελία Γ.Σ.

  11/11 2020

  Ελ. Μουζάκης: Σε πρόγραμμα μερικής αναστολής το 20% του προσωπικού

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕΜΕ, έχοντας συναίσθηση του κινδύνου, για το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της, από την εξάπλωση του κορονοϊού ( Covid-19), αλλά και...

  20/07 2020

  Μουζάκης Γνωστοποίηση αλλαγής ανώτατων διευθυντικών στελεχών

  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ  Μετά την Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων  Θέμα  6ο  της  17/07/2020 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σπύρος  Γκανίας  του Αθανασίου, κάτοικος Πόρτο Ράφτη...

  20/07 2020

  Μουζάκης: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης

  Ανακοίνωση αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 17ης Ιουλίου 2020 "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   Δ .  ΜΟΥΖΑΚΗΣ" ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ . ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ- ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ...

  26/06 2020

  ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕ: Στις 17 Ιουλίου η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

  Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 25/06/2020  απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία...

  25/06 2020

  ΕΛ. Δ. Μουζάκης Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε.: Αλλαγή ανωτάτων διευθυντικών στελεχών

  Η Εταιρεία ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ  Α.Ε.Β.Ε.Μ.Ε. ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των...

  18/05 2020

  Μουζάκης: Παραίτηση της κ. Δάφνης Καλούδη από την Επιτροπή Ελέγχου

  Θα αντικατασταθεί κατά την επόμενη τακτική Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας.

  31/03 2020

  Μουζάκης: Ανακοίνωση

  Ανακοίνωση

  27/08 2019

  Μουζάκης: Ανακοίνωση για εισαγωγή ονομαστικών μετοχών απο μετατροπή ανωνύμων μετοχών

  Στις 5/9 η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων ονομαστικών μετοχών.

  20/08 2019

  Μουζάκης: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης (ορθή επανάληψη)

  Δείτε τις σχετικές αποφάσεις. Αποφάσεις Γ.Σ.

  01/07 2019

  Μουζάκης: Ανακοίνωση

  Για τη διαδικασία ονομαστικοποίησης των μετοχών.

  01/07 2019

  Μουζάκης: Ανακοίνωση

  Για τις αποφάσεις της Γ.Σ.

  01/07 2019

  Μουζάκης: Αλλαγή σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

  Μετά την εκλογή δύο νέων μελών.

  06/06 2019

  Μουζάκης: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

  Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

  06/06 2019

  Μουζάκης: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  05/06 2019

  Μουζάκης: Ο κ. Μ. Καλούδης μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

  Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που αναφέρεται στο Πρακτικό της 03/06/2019 της Εταιρείας μας , η οποία τίθενται υπό την έγκριση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων,...

  11/12 2018

  Μουζάκης: Ανακοίνωση

  Ανακοίνωση Σύμφωνα  με την απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου, που αναφέρεται  στο Πρακτικό της  11/12/2018 της Εταιρείας μας , η οποία τίθενται υπό την έγκριση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης...

  02/08 2018

  Μουζάκης: Ανακοίνωση

  Ανακοινώνεται  από  την   Εταιρεία  ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ  ΑΕΒΕΜΕ  ,ότι  η Τακτική Γενική Συνέλευση  των μετόχων της    29/06/2018  μεταξύ  άλλων, αποφάσισε  και τα κατωτέρω: 1. Την  μείωση  του...

  25/06 2018

  Ελ. δ. Μουζάκης: Ανακοίνωση (ορθή επανάληψη)

  Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

  30/01 2018

  Μουζάκης: Νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου η κ. Δ. Καλούδη

  Αντικαταστάθηκε το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Τενεκίδου Αμφίκλεια του Δαμιανού από την Καλούδη Δάφνη του Μάρκου.