Συνεχης ενημερωση

  ΕΛ. Δ. Μουζάκης Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. (ΜΟΥΖΚ)

  0,3790

  0,0040 (1,07%)

  • Άνοιγμα 0,3750
  • Υψηλό 0,3840
  • Χαμηλό 0,3550
  • Όγκος 7.580
  • Τζίρος 2.763 €
  • Πράξεις 27
  10:26 26/06

  ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕ: Στις 17 Ιουλίου η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

  Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 25/06/2020  απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία...

  12:06 25/06

  ΕΛ. Δ. Μουζάκης Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε.: Αλλαγή ανωτάτων διευθυντικών στελεχών

  Η Εταιρεία ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ  Α.Ε.Β.Ε.Μ.Ε. ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των...

  16:39 18/05

  Μουζάκης: Παραίτηση της κ. Δάφνης Καλούδη από την Επιτροπή Ελέγχου

  Θα αντικατασταθεί κατά την επόμενη τακτική Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας.

  16:05 31/03

  Μουζάκης: Ανακοίνωση

  Ανακοίνωση

  27/08 2019

  Μουζάκης: Ανακοίνωση για εισαγωγή ονομαστικών μετοχών απο μετατροπή ανωνύμων μετοχών

  Στις 5/9 η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων ονομαστικών μετοχών.

  20/08 2019

  Μουζάκης: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης (ορθή επανάληψη)

  Δείτε τις σχετικές αποφάσεις. Αποφάσεις Γ.Σ.

  01/07 2019

  Μουζάκης: Ανακοίνωση

  Για τη διαδικασία ονομαστικοποίησης των μετοχών.

  01/07 2019

  Μουζάκης: Ανακοίνωση

  Για τις αποφάσεις της Γ.Σ.

  01/07 2019

  Μουζάκης: Αλλαγή σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

  Μετά την εκλογή δύο νέων μελών.

  06/06 2019

  Μουζάκης: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

  Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

  06/06 2019

  Μουζάκης: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  05/06 2019

  Μουζάκης: Ο κ. Μ. Καλούδης μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

  Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που αναφέρεται στο Πρακτικό της 03/06/2019 της Εταιρείας μας , η οποία τίθενται υπό την έγκριση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων,...

  11/12 2018

  Μουζάκης: Ανακοίνωση

  Ανακοίνωση Σύμφωνα  με την απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου, που αναφέρεται  στο Πρακτικό της  11/12/2018 της Εταιρείας μας , η οποία τίθενται υπό την έγκριση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης...

  02/08 2018

  Μουζάκης: Ανακοίνωση

  Ανακοινώνεται  από  την   Εταιρεία  ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ  ΑΕΒΕΜΕ  ,ότι  η Τακτική Γενική Συνέλευση  των μετόχων της    29/06/2018  μεταξύ  άλλων, αποφάσισε  και τα κατωτέρω: 1. Την  μείωση  του...

  25/06 2018

  Ελ. δ. Μουζάκης: Ανακοίνωση (ορθή επανάληψη)

  Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

  30/01 2018

  Μουζάκης: Νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου η κ. Δ. Καλούδη

  Αντικαταστάθηκε το μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Τενεκίδου Αμφίκλεια του Δαμιανού από την Καλούδη Δάφνη του Μάρκου.

  07/07 2017

  Μουζάκης: Ανακοίνωση

  Ανακοίνωση   Σύμφωνα  με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/06/2017 της Εταιρείας μας , εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο και  Επιτροπή Ελέγχου. Το νέο...

  03/07 2017

  Μουζάκης: Νέα μέλη στο ΔΣ εξέλεξε η ΓΣ

  Οι αποφάσεις της ΓΣ.

  27/06 2017

  Μουζάκης: Εκλογή νέων μελών δ.σ. στην τακτική γ.σ. της 30ης Ιουνίου

  Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

  29/06 2016

  Ελ. Μουζάκης: Ανακοίνωση

  Τις αποφάσεις που έλαβε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που συνήλθε την 28η Ιουνίου 2016 ανακοίνωσε η Ελ. Μουζάκης.

  07/06 2016

  Μουζάκης: Ανακοινωση κράτους - μέλους καταγωγής

  Το κράτος-μέλος προέλευσης της εταιρείας είναι η Ελλάδα.

  06/06 2016

  Μουζάκης: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς τους  κ.κ. Μετόχους  της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ σε  Ετήσια Τακτική...

  26/11 2015

  Μουζάκης: Διορθώσεις επί των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων

  Επαναδημοσιεύεται η εννεάμηνη οικονομική κατάσταση της Μουζάκης, λόγω ελλείψεων στοιχείων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων.

  21/07 2015

  Μουζάκης: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης διοικητικού συμβουλίου

  Σύμφωνα  με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/06/2015 της Εταιρείας μας, εκλέχθηκε νέο μέλος και στη συνέχεια εγκρίθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είχαν...