Συνεχης ενημερωση

  0,6400

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,0000
  • Υψηλό 0,0000
  • Χαμηλό 0,0000
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  06/12 2017

  Microland Computers: Ανακοίνωση

  H διοίκηση της εταιρείας "MICROLAND COMPUTERS ΑEBΕ" σε συνέχεια και σχετικού ερωτήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σχετικά με την διαγραφή των μετοχών της εταιρείας από το αυτό, ενημερώνει το...

  26/09 2017

  Microland Computers: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 17/10

  Για την εκλογή Επιτροπής Ελέγχου.

  08/09 2017

  Microland Computers: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας μας,  που πραγματοποιήθηκε στις 8/9/2017, παρευρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 66,866% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής (9.063.786 μετοχές ...

  30/06 2016

  Microland: Ανακοίνωση

  Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας μας,  που πραγματοποιήθηκε στις 30/6/2016, παρευρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 66,866% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής (9.063.786...

  09/06 2016

  Microland: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης (ορθή επανάληψη)

  Καλούνται οι μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30/6/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας.

  09/06 2016

  Microland: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

  Καλούνται οι μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30/6/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας.

  02/06 2015

  Microland Computers: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Στις 26/6/2015, ημέρα Παρασκευή, ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Microland Computers.

  27/06 2014

  Microland: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Τη νέα σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου επικύρωσε η τακτική γενική συνέλευση της Microland, που πραγματοποιήθηκε στις 27/6/2014.

  05/06 2014

  Microland: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Την 27/6/2014, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση της Microland, στην οποία οι μέτοχοι θα εκλέξουν νέο διοικητικό συμβούλιο.

  26/05 2014

  Microland: Εξαμηνιαία έκθεση αναφοράς προόδου

  Το σχέδιο ανασυγκρότησης των εταιρειών του Ομίλου Altec (έτσι όπως αυτό έχει κοινοποιηθεί σε προηγούμενες ανακοινώσεις της μητρικής εταιρείας), στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η θυγατρική εταιρεία...

  29/11 2013

  Microland: Ανακοίνωση (ορθή επανάληψη)

  H MICROLAND COMPUTERS AEBE, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι με νεώτερη γνωστοποίηση που έλαβε από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και από τo ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ, η από...

  06/11 2013

  Microland: Ανακοίνωση

  Ξεπέρασε την 1η Νοεμβρίου το 66,6% η συμμετοχή του ΤΧΣ στην Microland.

  28/06 2013

  Microland: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Δεν αποφασίστηκαν συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

  04/06 2013

  Microland: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 28/6, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ. στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Πάτμου 12 στο Μαρούσι Αττικής, αποφάσισε η διοίκηση της Microland.

  13/05 2013

  Microland: Ανακοίνωση

  Έκθεση αναφοράς προόδου

  03/08 2012

  Microland: Ανακοίνωση

  Διακοπή της λειτουργίας των θυγατρικών της στην Κύπρο και στην Ρουμανία.

  03/08 2012

  Microland: Ανακοίνωση

  Σε σώμα συγκροτήθηκε το Δ.Σ. της εταιρείας.

  29/06 2012

  Microland: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Η Γ.Σ. της Microland δεν έλαβε αποφάσεις για συγκεκριμένες ενέργειες ανασυγκρότησης της εταιρείας και μέτρα ενίσχυσης των ιδίων κεφαλαίων.

  06/06 2012

  Microland: Ανακοίνωση για την προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28/6/2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00 μ.μ.,...

  01/07 2011

  Microland: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Δεν αποφάσισε τη λύση της εταιρείας, τη θέση της σε εκκαθάριση και το διορισμό εκκαθαριστών η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Microland.

  09/06 2011

  Microland: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Τη σύγκληση τακτικής Γ.Σ. για τις 30/6 αποφάσισε η διοίκηση της Microland.

  30/06 2010

  Microland: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα 30/6 ανακοίνωσε η Microland.

  09/06 2010

  Microland: Προαναγγελία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

  Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Δ.Σ. καλούνται οι μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30/6/2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 μ.μ., στην έδρα της...

  31/08 2009

  Microland: Ανακοίνωση

  Το δικαστήριο δεν αποφάνθηκε επί του ζητήματος εάν η εταιρεία πληρεί ή όχι τις ουσιαστικές προϋποθέσεις υπαγωγής της στη διαδικασία συνδιαλλαγής.

  14/07 2009

  Microland: Ανακοίνωση

  Διευκρινίσεις σχετικά με την απόρριψη της αίτησης υπαγωγής στη διαδικασία συνδιαλλαγής.

  13/07 2009

  Microland: Ανακοίνωση

  Απορρίφθηκε για τυπικούς λόγους η αίτηση της εταιρείας ΄περί ανοίγματος διαδικασίας συνδιαλλαγής΄.

  29/06 2009

  Microland: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 29/6 ανακοίνωσε η Microland.