Συνεχης ενημερωση

  ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΜΑΡΑΚ)

  0,2980

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,0000
  • Υψηλό 0,0000
  • Χαμηλό 0,0000
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  31/05 2012

  Χ.Α.: Ανακοίνωση

  Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών των Έδραση-Ψαλλίδας και Μάρακ Ηλεκτρονική.

  30/05 2012

  Μάρακ: Ανακοίνωση

  Οι οικονομικές καταστάσεις, θα δημοσιευθούν το αργότερο ως τις 8/6/2012.

  06/04 2012

  Μάρακ: Ανακοίνωση

  Στα κεντρικά γραφεία στο Πέραμα θα στεγάζεται από τις 9 Απριλίου το τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων της Μάρακ.

  05/04 2012

  Μάρακ: Ανακοίνωση

  Στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιώς εκδικάστηκε η αίτηση της Μάρακ για λήψη των προληπτικών μέτρων.

  04/04 2012

  Μάρακ: Ανακοίνωση

  Δεκτή έγινε από το πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιά η αίτηση της υπαγωγής της Μάρακ στο άρθρο 99 του Ν.3588/2007 (διαδικασία συνδιαλλαγής).

  04/04 2012

  Μάρακ: Δεκτή η αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99

  Από το πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιά.

  11/01 2012

  Μάρακ: Ανακοίνωση

  Η αίτηση για λήψη των προληπτικών μέτρων θα εκδικαστούν στις 18/1/2012 στο αρμόδιο Δικαστήριο.

  03/01 2012

  Μάρακ: Ανακοίνωση

  Αίτηση υπαγωγής της στις διατάξεις των άρθρων 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα καθώς και αίτηση λήψης των προληπτικών μέτρων που προβλέπονται από τις ως άνω διατάξεις κατέθεσε στο αρμόδιο Δικαστήριο η...

  30/11 2011

  Μάρακ: Ανακοίνωση

  Ενέργειες άρσης της επιτήρησης των μετοχών.

  31/10 2011

  Μάρακ: Ανακοίνωση

  Μεταβολές στα ποσοστά συμμετοχής μετόχων ανακοίνωσε η Μάρακ.

  31/10 2011

  Μάρακ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

  Σε πώληση εκτός κύκλου 1.070.000 μετοχών της Μάρακ, προς 0,29 ευρώ εκάστη, προέβη στις 27/10 ο Πρόεδρος του ΔΣ & Διευθύνοντα Σύμβουλος της εταιρείας, Νικόλαος Πιπιτσούλης.

  29/08 2011

  Μάρακ: Ανακοίνωση

  Η διοίκηση λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία προσπαθεί να διευρύνει τις δραστηριότητες της εταιρίας τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό.

  28/07 2011

  Μάρακ: Ανακοίνωση

  Τη συγκρότηση του νέου 5μελούς Δ.Σ. σε Σώμα ανακοίνωσε η Μάρακ.

  01/07 2011

  Μάρακ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Την εκλογή νέων μελών του διοικητικού συμβουλίου καθώς και τη μη πραγματοποίηση της προτεινόμενης ΑΜΚ στην παρούσα οικονομική συγκυρία αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η γενική συνέλευση των μετόχων της...

  07/06 2011

  Μάρακ: Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση

  Στις 30/6 θα πραγματοποιηθεί η τακτική Γ.Σ. της Μάρακ όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων.

  07/06 2011

  Μάρακ: Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

  Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών

  31/05 2011

  Μάρακ: Ανακοίνωση

  Σε διευκρινίσεις για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί για την άρση επιτήρησης των μετοχών της προέβη η Μάρακ.

  25/05 2011

  Μάρακ: Γνωστοποίηση αλλαγής ανωτάτων διευθυντικών στελεχών

  Ο Οικονομικός Διευθυντής της Μάρακ, Καραχάλιος Βασίλης του Ευαγγέλου υπέβαλε την παραίτησή του και αποχώρησε ήδη από την εταιρεία.

  20/05 2011

  Marac Electronics: Lift of Suspension of Trading

  The President of the ATHEX Board of Directors, Mr. Sokratis Lazaridis taking into consideration a relevant request of the Hellenic Capital Market Commission, decided the lift of suspension placed on...

  16/05 2011

  Μάρακ: Επαναδημοσίευση Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων

  Επαναδημοσίευση Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1.1.2010 έως 30.9.2010

  22/02 2011

  Μάρακ: Ανακοίνωση

  υπέγραψε σύμβαση με την Κοινωφελή Επιχείρηση Τεχνολογίας Δήμου Αμαρουσίου, ύψους 800.000 ευρώ, για την "Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας του νερού και της ατμοσφαιρικής...

  10/12 2010

  ATHEX: Announcement

  Continuation of Suspension of the shares of the Companies "C. CARDASILARIS & SONS - CARDICO S.A." and "MARAC ELECTRONICS S.A.".

  10/12 2010

  Χ.Α.: Ανακοίνωση

  Σε αναστολή διαπραγμάτευσης παραμένουν οι μετοχές των εταιρειών Cardico και Μάρακ, μετά από σχετική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

  01/12 2010

  Χ.Α.: Ανακοίνωση

  Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών Καρδασιλάρης και Μάρακ.

  30/11 2010

  Μάρακ: Ανακοίνωση

  Στην κατηγορία Επιτήρησης παραμένει το σύνολο των μετοχών της Μάρακ, όπου μεταφέρθηκε στις 12.4.2010 με την από 9.4.2010 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α.

  04/11 2010

  Μάρακ: Ανακοίνωση

  Η ΜΑΡΑΚ ανέλαβε στο Σουλτανάτο του ΟΜΑΝ τη σχεδίαση και ανάπτυξη σημαντικού έργου υψηλής τεχνολογίας που στοχεύει στην ασύρματη διασύνδεση πέντε χιλιάδων σημείων εξόρυξης πετρελαίου του κρατικού...

  31/08 2010

  Μάρακ: Ανακοίνωση

  Η διοίκηση λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία προσπαθεί να διευρύνει τις δραστηριότητες της εταιρίας τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό.

  29/06 2010

  Μάρακ: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

  Τις αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανακοίνωσε η Μάρακ.

  04/06 2010

  Μάρακ: Ανακοίνωση

  Συμμετέχει στη σημαντικότερη Ναυτιλιακή Έκθεση, εκθέτοντας τα πιο σύγχρονα συστήματα πλοήγησης και επικοινωνιών.

  01/06 2010

  Μάρακ: Προαναγγελία γενικής αυνέλευσης

  Στις 29 Ιουνίου 2010 η τακτική γενική συνέλευση.

  Ροή Ειδήσεων