Συνεχης ενημερωση

  ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΜΑΡΑΚ)

  0,2980

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,0000
  • Υψηλό 0,0000
  • Χαμηλό 0,0000
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  29/11 2013

  Μάρακ: Ανακοίνωση

  Συρρίκνωση ζημιών στο εννεάμηνο.

  28/11 2013

  Μάρακ: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων στις 29/11/2013

  Δημοσιοποιούνται την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013.

  18/11 2013

  Μάρακ: Ανακοίνωση

  Αποφάσισε την μεταφορά των γραφείων της διοικήσεως και του τμήματος εξυπηρέτησης μετόχων της εταιρείας από τις 20 Νοεμβρίου του 2013 ημέρα Τετάρτη, στην έδρα της Εταιρείας στο Πέραμα.

  16/08 2013

  Μάρακ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

  Ο κ. Σπυρίδων Μπομπός του Ιωάννου, Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ της Μάρακ, προέβη σε συναλλαγή εκτός κύκλου (Over-The-Counter Transaction) σε πώληση 1.070.000 μετοχών προς 0,114 ευρώ εκάστη την...

  16/08 2013

  Μάρακ: Ανακοίνωση

  Στα πλαίσια της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1/01/2013 έως 30/06/2013 του Ομίλου και της Εταιρείας, και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών,...

  14/08 2013

  Μάρακ: Ανακοίνωση

  Την Παρασκευή 16 Αυγούστου θα δημοσιοποιηθούν τα "Στοιχεία & Πληροφορίες" και οι "Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις" της περιόδου από 1.01.2013 έως 30.06.2013 της Μάρακ.

  28/06 2013

  Μάρακ: Ανακοίνωση

  Η ΜΑΡΑΚ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι με την από 28/06/2013 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, εκλέχθηκε ομόφωνα, το νέο πενταμελές (5 μέλη) Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το...

  28/06 2013

  Μάρακ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα 28/6 ανακοίνωσε η Μάρακ.

  17/06 2013

  Μάρακ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Για τις 28/6 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 στα γραφεία της έδρας της αναβλήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Μάρακ.

  31/05 2013

  Μάρακ: Ανακοίνωση σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων

  Οι ενοποιημένες ζημιές μετά φόρων ανήλθαν σε 256 χιλ. ευρώ από 345 χιλ. ευρώ κατά το α’ τρίμηνο του 2012.

  29/05 2013

  Μάρακ: Ανακοίνωση

  Την Πέμπτη 30 Μαΐου, μετά τη λήξη της συνεδρίασης, θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου της Μάρακ.

  16/05 2013

  Μάρακ: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Στις 17 Ιουνίου η τακτική γενική συνέλευση.

  29/03 2013

  Μάρακ: Ανακοίνωση

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α.

  28/03 2013

  Μάρακ: Ανακοίνωση

  Η Μάρακ δεν έχει καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ που να τηρούνται στην Κύπρο στην Τράπεζα Κύπρου και στην CPB.

  26/03 2013

  Μάρακ: Ανακοίνωση

  Η αίτηση υπαγωγής της Μάρακ στο Άρθρο 106 ν.3588/2007 εκδικάστηκε εκ νέου στις 7.3.2013 στο αρμόδιο δικαστήριο το οποίο αποφάσισε την διατήρηση της προσωρινής διαταγής μέχρι την έκδοση της...

  20/03 2013

  Μάρακ: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Την Παρασκευή 29 Μαρτίου τα ετήσια αποτελέσματα για το 2012.

  07/12 2012

  Μάρακ: Ανακοίνωση

  Ζημιογόνο το γ΄ τρίμηνο.

  07/12 2012

  Χ.Α.: Ανακοίνωση

  Άρση προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας Μάρακ Ηλεκτρονική.

  03/12 2012

  Χ.Α.: Ανακοίνωση

  Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας Μάρακ.

  30/11 2012

  Μάρακ: Ανακοίνωση

  Δεν κατέστη δυνατή η έγκυρη έκδοση των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1/1-30/09/2012.

  22/11 2012

  Μάρακ: Ανακοίνωση

  Στις 21 Νοεμβρίου θα συζητηθεί η στο αρμόδιο δικαστήριο το αίτημα της Μάρακ για επικύρωση της ΄΄Συμφωνίας Εξυγίανσης΄΄ η οποία υπεγράφη με την πλειοψηφία των πιστωτών στις 27/9.

  05/09 2012

  Μάρακ: Αποτελέσματα α΄ εξαμήνου 2012

  Διεύρυνση ζημιών και πτώση κύκλου εργασιών κατέγραψε η Μάρακ το πρώτο εξάμηνο του 2012 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους.

  05/09 2012

  Χ.Α.: Ανακοίνωση για την αναστολή διαπραγμάτευσης μετοχών

  Την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της Μάρακ Ηλεκτρονική αποφάσισε ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Σωκράτης Λαζαρίδης.

  04/09 2012

  Μάρακ Ηλεκτρονική: Ανακοίνωση

  Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €1.656.392 έναντι €3.349.896 του αντίστοιχου α’ εξαμήνου του 2011.

  31/08 2012

  Χ.Α.: Ανακοίνωση

  Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης έξι μετοχών.

  30/08 2012

  Μάρακ: Ανακοίνωση

  Το αργότερο ως την Τρίτη 4/9/2012 θα δημοσιευθούν τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου της Μάρακ.

  27/06 2012

  Μάρακ: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  Συνήλθαν οι μέτοχοι της εταιρίας στην τριακοστή Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν της από 6.06.2012 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

  11/06 2012

  Χ.Α.: Ανακοίνωση

  Tην από σήμερα 11 Ιουνίου 2012 άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιρειών Intertek και Μάρακ αποφάσισε ο πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, λαμβάνοντας...

  08/06 2012

  Μάρακ: Ανακοίνωση

  Στα πλαίσια της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2011 του Ομίλου και της Εταιρείας, και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνουμε το...

  06/06 2012

  Μάρακ: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Τη σύγκληση της ετήσιας γενικής συνέλευσης στις 27/6, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. στα Γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στην οδό Μαρίας Κιουρί 165 & Τριπόλεως στο Πέραμα, αποφάσισε η διοίκηση...

  Ροή Ειδήσεων